Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Museiverksamheten i Kristinestad står på svag grund

Från 2017
Uppdaterad 12.10.2017 10:31.
En gammal sommarvilla i tre våningar. Vit fasad med högt grönt plåttak. I förgrunden träd i höstskrud.
Bildtext Carlsro i Kristinestad.
Bild: Yle/Juho Karlsson

För tillfället har Kristinestad ingen anställd som kan sköta om museiverksamheten och museerna i staden drivs i stort sett med frivillig kraft. Frågan är hur länge.

- Jag är inte säker på att det går i längden. Själv har jag sagt att ett år till, men sedan vet man inte. Jag brukar inte lova något längre, eftersom jag är pensionär konstaterar Lars Nisula från Carlsros understödsförening.

Skulle det vara viktigt att få någon som sköter om alla museerna?

- Mycket viktigt. En som har kunskap också om hur man skall göra det.

Carlsros är det enda museum som staden Kristinestad äger. De övriga museerna drivs av stiftelser och föreningar.

En man med glasögon står framför en gammal sommarvilla med ljus fasad och grönt plåttak.
Bildtext Lars Nisula.
Bild: Yle/Juho Karlsson

- Man kan säga att det är värst här eftersom stadens anställda museichef var knuten direkt till Carlsro. Det betyder att det inte finns någon som håller reda på det förutom jag då, säger Nisula.

Understödsföreningen har hållit museet öppet de tre senaste somrarna.

Pengarna drogs bort

För några år sedan beslöt fullmäktige att spara på museiväsendet och museichefen permitterades. Sedan dess har i princip ingen ansvarat för stadens museiverksamhet.

Kultursekreteraren har vid sidan om fått släcka de värsta bränderna.

Gamla röda brandämbare med texten Carlsro på.
Bild: Yle/Juho Karlsson

- Jag skulle säga att det är ett stort behov att det ska finnas en museiarbetare i Kristinestad. Eftersom det finns så många museer och för att hela staden är ett museum på sätt och vis, säger Nisula.

- Om man tänker bara på stadens museum, så här har vi över 11 000 föremål som är katalogiserade. Det finns omfattande samlingar som är stadens och som borde tas hand om.

En kvinna med lila jacka står framför stora stenar och en rönn med röda bär.
Bildtext Anette Norrgrann.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Även Anette Norrgrann, tf rektor vid Medborgarinstitutet, anser att staden behöver någon som kan arbeta på heltid med museiverksamheten i Kristinestad.

- Om det finns en person som är anställd på museisidan, så finns det en massa möjligheter att utveckla hela staden.

Norrgrann vill ge en eloge åt alla de frivilliga som i dagens läge upprätthåller museerna.

- De gör ett oerhört värdefullt jobb. Det skulle inte finnas några museer utan dem. Staden skulle ju behöva stötta dem så att de orkar. Det skulle behövas en sammanhållande och koordinerande kraft.

Amanuenstjänst på tapeten

Den gamla museichefstjänsten ska nu dras in efter att den permitterade museichefen sade upp sig tidigare i år. I stället vill välfärdsnämnden inrätta en museiamanuenstjänst.

Men frågan är om en sådan tjänst någonsin kommer att se dagens ljus. Det allra största hindret stavas pengar.

- Ekonomin är ju alltid ett litet problem. Men jag tänker att man också måste se vad man får genom att inrätta en sådan här tjänst, säger Norrgrann.

- Investeringen betalar sig tillbaka genom att det då finns möjligheter att utveckla turismen, samarbetet med företagen och stadens museer. Det ger helt enkelt mer än vad det tar.

Ingång till en gammal sommarvilla i Kristinestad
Bildtext Carlsro i Kristinestad.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Kristinestad är en väldigt gammal stad och det finns mycket kultur som borde skötas om. Enligt Norrgrann är det oerhört viktigt att man för vidare detta kulturarv.

- Det är det som gör att Kristinestad är så unikt och det är det som gör att folk vill komma till Kristinestad. Så det är jätteviktigt.

Diskussion om artikeln