Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Långa köer i Helsingfors för den som lider av psykisk ohälsa: "Finns mycket man borde jobba med så att bemötandet är respektfullt"

Från 2017
Psykiater Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör för Föreningen för Psykisk Hälsa i Finland.
Bildtext Kristian Wahlbeck är psykiater och utvecklingsdirektör på Föreningen för mental hälsa i Finland.
Bild: Yle/Minna Almark

Tillgången till öppenvård för patienter med psykisk ohälsa är ett problem i Nyland. Föreningen för mental hälsa i Finland ser också att jourens bemötande av patienter med psykisk ohälsa har brister.

- Om vi tittar på statistiken i hela landet så ser vi att man i Nyland har färre öppenvårdsbesök per invånare än i resten av landet, säger Kristian Wahlbeck som är utvecklingsdirektör på Föreningen för mental hälsa i Finland.

Det här beror enligt Wahlbeck på det att kommunerna har överlåtit mycket av mentalvården till specialsjukvården och har väldigt lite egna tjänster.

- I andra delar av landet erbjuder kommunerna också tjänster på basnivå. Det går att söka hjälp på den egna hälsocentralen, men det här saknas ganska långt i Nyland. Här har man tänkt sig att patienterna ska få en remiss och gå vidare till specialsjukvården.

Enligt Wahlbeck har det lett till långa köer och ett ökat antal remisser till specialsjukvården.

- Tanken är god att man ska få behandling på lika villkor oberoende av om man har fysisk eller psykisk ohälsa. Men i praktiken har tjänsterna för personer med psykisk ohälsa haft svårt att klara sig i konkurrens om resurser.

Det finns mycket man borde jobba med på jouren så att bemötandet skulle vara respektfullt och att det skulle finnas tillräcklig kompetens och också psykiater på plats dygnet runt

Kristian Wahlbeck

För två år sedan flyttade den psykiatriska jouren från Aurora sjukhus i Helsingfors till Malms sjukhus och Haartmanska sjukhuset.

I Esbo erbjuds hjälp vid akuta kriser på Jorvs sjukhus och i Vanda på Pejas sjukhus. Det finns alltså inte en skild psykiatrisk jour, utan patienterna ska ta sig till en allmän jour om de behöver omedelbar hjälp.

- Som sådant så tycker vi på Föreningen för mental hälsa i Finland att det här är ett steg i rätt riktning mot att normalisera synen på psykisk ohälsa. Man ser det som ett hälsoproblem som vilket som helst annat.

Aurora sjukhus i Helsingfors. Den psykiatriska jouren vid Aurora sjukhus stängs.
Bildtext Aurora sjukhus år 2015, när den psykiatriska jouren stängde.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Att det inte finns en skild psykiatrisk jour kan minska tröskeln för att be om hjälp.

- Många har svårt att söka hjälp vid ett psykiatriskt sjukhus. Det är lättare att gå till ett allmänsjukhus. Också ur vårdens synpunkt är det bra att man samtidigt kan kolla upp den fysiska hälsan.

Den feedback som når Föreningen för mental hälsa i Finland visar att vårdkvaliteten på den allmänna jouren inte alltid är bra.

- Det som inte har fungerat så bra är att folk tyvärr har varit tvungna att köa ganska länge. Det finns mycket man borde jobba med på jouren så att bemötandet skulle vara respektfullt och att det skulle finnas tillräcklig kompetens och också psykiater på plats dygnet runt, säger Wahlbeck.

Yle Huvudstadsregionen: Kristian Wahlbeck om psykiatrisk vård i Nyland

11:08

Diskussion om artikeln