Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Beyoncé – feministisk ikon eller upprätthållare av de patriarkala strukturerna?

Från 2017
Uppdaterad 15.10.2017 21:10.
Beyoncé sjunger.
Bildtext Beyoncé är svårtolkad ur ett feministiskt perspektiv.
Bild: EPA / TANNEN MAURY

Från och med i höst har du chansen att studera Beyoncé vid Köpenhamns Universitet. Om du får plats det vill säga - kursen har nämligen varit otroligt populär och väckt mycket uppmärksamhet. Feminister runt om i världen hyllar Beyoncé men är hon verkligen så feministisk som alla vill tro?

För att få veta mera om den omtalade Queen B ur ett feministiskt perspektiv intervjuade jag kulturjournalisten Ida Henrikson och Joséphine Holmström som studerar genusvetenskap för tredje året i Sverige.

Professor Erik Steinskog fick jag också tag på - det är han som ligger bakom Beyoncé-kursen.

- Det är ett försök på att förstå Beyoncés musik och hennes performance. Under kursen läser vi afrikansk och amerikansk feministisk teori som ger oss verktyg och hjälper oss förstå Beyoncé, berättar Erik Steinskog och fortsätter:

- Vi möter det som verkar främmande för oss med respekt och empati.

Professor Erik Steinskog står och pratar
Bildtext Professor Erik Steinskogs Beyoncé-kurs grundar sig på afrikansk och amerikansk musik och feminsim

Tanken är att afrikansk och amerikansk teori möter Beyoncés verk menar Steinskog.

-Tillsammans blir det en kulturvetenskaplig och musikvetenskaplig kurs med fokus på kropp, dans, röst och politiska spörsmål.

Jag undrar om Steinskog var nervös inför uppgiften att hålla en kurs om en så nästan mytisk person som Beyoncé. Han skrattar och skakar på huvudet.

- Jag var inte nervös eftersom kursen i främsta hand handlar om afrikansk och amerikansk feminism.

Dessutom har han haft andra kurser kring intersektionalitet.

Intersektionalitet är ett begrepp som innebär att personer förtycks på grund av maktrelationer baserade på bland annat etnicitet, kön och klass.

Feministisk förebild eller bara kommersiell?

När det kommer till Beyoncé som feministisk förebild och galjonsfigur är Steinskog inte lika säker på sin sak.

- Beyoncé har en komplicerad relation till feminismen. Hon har ju till exempel skrivit ”feminist” på scenen men samtidigt upprätthåller hon de patriarkala strukturerna.

Erik Steinskog menar att huvudsaken med kursen inte är huruvida Beyoncé är feminist eller inte. Det handlar mer om att kunna tolka hennes verk genom feministisk teori.

- Feministisk teori finns ju till för att tolka världen ur ett feministiskt perspektiv oberoende av om det empiriska materialet är feministiskt eller inte. Man ska kritiskt kunna tolka feminismen och Beyoncés plats i kulturen.

Ida Henrikson och Joséphine Holmström är inte heller övertygade över Beyoncés feministiska roll.

Hon spelar ju ändå patriarkatet i händerna, hon är extremt kapitalistisk, allt går ut på att sälja. Hon är så otroligt snygg och stylad med dyra saker.

- Jag skulle inte säga att hon är en feministisk förebild för mig. Hon är ju en förebild på många sätt och en framgångsrik kvinna men jag undrar varför hon har fått en så feministisk krona, frågar sig Henrikson och fortsätter:

- Hon spelar ju ändå patriarkatet i händerna, hon är extremt kapitalistisk, allt går ut på att sälja. Hon är så otroligt snygg och stylad med dyra saker.

foto av Ida Henrikson och Joséphine Holmström ihopsatta
Bildtext Ida Henrikson och Joséphine Holmström ser Beyoncé som en duktig artist men ifrågasätter hennes feministiska sida.
Bild: Julia Erginöz/ Yle

Henrikson betonar att hon inte tvivlar på att Beyoncé personligen är feminist men anser inte att hennes kändisskap och artistskap är feministiskt. Hon menar att artisten Lady Gaga är avsevärt intressantare att tala om som feministisk ikon.

- Forskaren Jack Halberstam har myntat uttrycket ”Gaga feminism”. Halberstam talar om hur kön kan vara något flytande vilket Lady Gaga bevisat.

Det är intressant att diskutera hur den kvinnliga kroppen alltid ska framhävas och sexualiseras oberoende om det handlar om feminism eller inte

Joséphine Holmström håller med men tycker ändå att det som Beyoncé gör är otroligt viktigt för många.

- Beyoncé är en helt fantastisk artist och det är bra att personer som är högt uppsatta i media kan använda sin position för att föra fram ett relevant och bra budskap som är stärkande för många kvinnor och män runt om i världen.

När kvinnokroppen objektifieras

När man diskuterar den kvinnliga kroppen blir det lätt väldigt komplext. Dagens feministiska våg vill gärna framhäva kvinnokroppen men då med kvinnan själv i fokus. Det handlar om att ta kontroll över sin egen kropp.

- Det är intressant att diskutera hur den kvinnliga kroppen alltid ska framhävas och sexualiseras oberoende om det handlar om feminism eller inte, funderar Erik Steinskog.

- Det är ju viktigt att tala om så kallad agency, hur kvinnan har kontroll över sin egen kropp. Samtidigt handlar det om den upplevda kontrollen, man tror man har kontroll men likväl så passar man in i de klassiska patriarkala strukturerna.

Steinskog menar att Beyoncés kroppsfokus pendlar mellan å ena sidan det klassiskt heteronormativa och å andra sidan hennes egen positionering där det är hon som äger sin kropp.

Ida Henrikson och Joséphine Holmström är också kluvna till den otroliga kroppsfixering som finns i dagens feminism och som Beyoncé starkt använder sig av.

- Det kan absolut finnas något radikalt i att visa upp sin kropp och det kan vara en frigörelse men samtidigt reduceras kvinnan alltid till sin kropp eller reducerar sig själv till sin kropp, förklarar Henrikson.

När kvinnan framhäver sin kropp är det fortfarande en sorts objektifiering av kroppen menar Henrikson. Hela kroppsfixeringen skulle man kunna säga att är en del av patriarkatet, vi har lärt oss att se oss själva som objekt och objektifiera oss.

- Kanske det ändå kan vara stärkande med den här typen av feminism, det är ju en viss genre inom feminismen. Jag ser det som en mer liberal syn på feminism där man ska få uttrycka sig som man vill, menar Holmström.

Beyoncé uppträder på Grammy Awards
Bildtext Beyoncé tar ofta upp moderskapet i sitt artistskap.
Bild: All Over Press

Enligt Joséphine Holmström pendlar Beyoncé mellan moderskapet där hon stoltserar med sin gravida mage på mängder av bilder och den sexiga sidan av sig som hon visar på scenen.

- Jag tycker det är intressant hur hon kan visa två så skilda sidor av sin feminism. Samtidigt lever vi i en värld där kvinnan blir objektifierad. Om det är vägen till kvinnlig frigörelse att sexualisera sin kropp är jag inte säker på.

Varufeminismen – något att oroa sig över?

Feminismen har blivit otroligt stor i dag. Klädföretag skriver ”feminist” på sina skjortor och kommersiella bolag och kändisar kommer ut som feminister stup i kvarten.

Håller feminismen på att falla i klorna på kapitalismens krafter medan feminismens verkliga budskap långsamt urvattnas?

Erik Steinskog avfärdar lugnt all oro över att feminismen skulle kommersialiseras och försvinna.

- Dessutom kan det vara bra med varufeminism i viss mån, feminismen når då ut till de människor som inte läser feministisk teori och hjälper dem förstå sig själva och sin identitet bättre.

Henrikson är inte lika övertygad, rättare sagt är hon väldigt oroad över den allt mer kommersiella feminismen.

Feminismen har blivit ett försäljningstrick.

Hon jämför varufeminismen med fenomenet ”pink money” där företag riktar sig till ”gay communities” eftersom de ser en potentiell kundkrets och använder det i egna kapitalistiska syften.

På samma sätt menar hon att feminismen blivit ett försäljningstrick.

Beyoncé modell för Ivy Park
Bildtext Beyoncé är en mycket kommersiell artist. Här är hon modell för företaget Ivy Park.
Bild: imago/Sch�ning/ All Over Press

- Det räcker med att skriva ”I’m a feminist” på en skjorta för att få den att sälja och då går man ju egentligen emot sitt eget budskap eftersom jag inte tycker att det finns något feministiskt i kapitalismen.

Det räcker inte att säga att du är feminist du måste också agera efter det.

Trots det finns det också en positiv sida med varufeminismen.

- Den kan fungera som en inkörsport för de personer som ännu inte är insatta eller tagit del av feminismen.

Hon betonar ändå att det är oerhört viktigt att feminismen inte stannar på den nivån.

- Det räcker inte att säga att du är feminist du måste också agera efter det.

Till skillnad från Henrikson är Joséphine Holmström mer positivt inställd till varufeminismen men poängterar också att feminismens budskap lätt faller i skymundan.

- Det handlar mer om en image än om verkliga värderingar. I dag vill alla vara som Beyoncé eller Taylor Swift utan att egentligen förstå vad det innebär att vara feminist.

Beyoncé – vit eller svart?

Kan Beyoncé över huvudtaget representera den svarta feminismen? Det har talats mycket om hennes ljushet, kan man alls se henne som svart?

- Jag tycker absolut att det faktum att Beyoncé ses som relativt vit spelar en stor roll. Det är synd att en person som är så enormt privilegierad och som egentligen inte har något klassperspektiv ska representera svart feminism, anser Holmström.

Holmström nämner också en satir från Saturday Night Live där hela den vita befolkningen blir alldeles i från sig när de inser att Beyoncé verkligen är svart i och med hennes senaste album Lemonade.

Skärmdump.
Bildtext I Beyoncés senaste album Lemonade behandlas svartas rättigheter för första gången i ett album av henne.
Bild: Skärmdump från Youtube.

- Det bevisar ganska starkt hur det egentligen är, hon har setts som relativt ”vit” och hon är så otroligt privilegierad. Hon har inte talat hemskt mycket om svartas rättigheter innan albumet Lemonade.

- Koko Hubara skriver i sin bok Ruskeat Tytöt om hur de olika graderna av svarthet rangordnas, det som är närmast det vita ses som högre, inflikar Henrikson.

Trots allt så har Beyoncé varit och är fortfarande mycket aktiv i Black Lives Matter-rörelsen. På internationella dagen för flickor (11.10) kom Beyoncé ut med en video (Freedom) för att hylla alla flickor i världen och öka medvetenheten kring flickors utsatthet.

Också om arten av Beyoncés feminism kan diskuteras har hon en mycket stor betydelse för kvinnors och svartas rättigheter. Det är oerhört viktigt att någon med så mycket makt att påverka som Beyoncé kommer ut med de här budskapen - det är då världen verkligen lyssnar.

Diskussion om artikeln