Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Högsta förvaltningsdomstolen ger Kimitoöns Vatten rätt - Falköfjärden kan tillsvidare användas för att släppa ut renat avloppsvatten

Från 2017
Tyska holmens avloppsreningsverk i Dalsbruk
Bildtext Miljölovet för Dalsbruks reningsverk har blivit en tvistefråga för domstolarna.
Bild: Yle/Monica Forssell

Kimitoöns Vatten får använda Falköfjärden för att släppa ut renat avloppsvatten också i fortsättningen, men kommunen ska också utreda andra alternativ.

Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i ett färskt beslut gällande miljölovet för vattenreningsverket i Dalsbruk.

Falkofjärden i dimma.
Bildtext Det är här, i Falköfjärden, som det renade avloppsvattnet släpps ut.
Bild: Yle/Monica Forssell

Kimitöns Vatten överklagade i fjol ett beslut från Vasa förvaltningsdomstol som slog fast att kommunen ska utreda andra möjligheter och inte får använda Falköfjärden som utsläppsplats.

Nu ger Högsta förvaltningsdomstolen kommunen rätt och säger i sitt domslut att kommunen bör utreda andra alternativ för var avloppsvattnet ska släppas ut, men man ser inga hinder för att kommunen använder Falköfjärden som utsläppsplats och har med det som ett alternativ bland andra då utredningen görs.

Utred alla alternativ

Enligt domstolen måste en utredning göras för att miljömyndigheterna ska kunna ta ställning till vilken plats som lämpar sig bäst som utsläppsplats för det renade avloppsvattnet.

En ansökan ska vara gjord senast i slutet av 2019.

Raimo Parikka, t f verkställande direktör för Kimitoöns vatten.
Bildtext Vd Raimo Parikka vid Kimitoöns Vatten är nöjd med domstolens beslut.
Bild: Yle/Monica Forssell

Kimitöns Vattens vd Raimo Parikka är nöjd med Högsta förvaltningsdomstolens beslut för det är i enlighet med vad Regionförvaltningsverket redan tidigare beslöt och krävde i sin miljölovsansökan.

- Vi går nu egentligen tillbaka till det ursprungliga kravet och vi motsatte oss alltså kravet på en flytt från Falköfjärden, säger Parikka. Vi vill behålla alla alternativ och utreda dem som likvärdiga för först då kan man ta ställning till vad som är det bästa alternativet för kommunen.

Enligt Parikka motsatte sig Kimitoöns Vatten aldrig en utredning om alternativa utsläppsplatser eller att det lämnas in en ansökan till tillståndsmyndigheterna utifrån den.

Diskussion om artikeln