Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Biskopsmötet: Kyrkan ska hålla kvar vigselrätten

Från 2017
Ring träds på finger i samband med vigsel.
Bild: lev dolgachov

Den evangelisk-lutherska kyrkan ska inte avstå från vigselrätten. Det här har biskopsmötet bestämt.

Frågan om vigselrätten och om kyrkan ska viga samkönade par aktualiserades av lagen om könsneutralt äktenskap som trädde i kraft i år.

Att hålla kvar vigselrätten stöder kyrkans identitet som en kyrka som förkunnar evangelium, tjänar sina medlemmar och upprätthåller kulturtraditionen, anser biskopsmötet.

Kyrkans vigselrätt har ett starkt understöd både bland kyrkans medlemmar och bland övriga finländare, påpekar biskopsmötet.

Största delen av prästerna i Borgå stift vill inte ge ifrån sig vigselrätten till det civila samhället visar en enkät från februari i år.

Biskop Björn Vikström ansåg då att kyrkan borde fundera på att ge ifrån sig vigselrätten eftersom en ändrad äktenskapslagstiftning får praktiska följder för den lutherska kyrkan.

Behandlas i början av november

Kyrkomötet i början av november kommer att behandla frågan.

Enligt en enkät i maj var kyrkomötets ombud delade i frågan, lika många var för som emot att kyrkan viger samkönade par.

I november 2016 önskade kyrkomötet att biskopsmötet tillsammans med kyrkostyrelsen utreder vilka effekterna skulle bli om kyrkan avstod från vigselrätten.

Biskopsmötet bad i sin tur om en utomstående utredning av professor emerita Eila Helander och den överlämnades i början av september.

Helander presenterade en kompromiss där kyrkan behåller rätten att viga till äktenskap enligt nuvarande praxis, men samtidigt godkänner att det inom kyrkan kan finnas också en annan teologiskt underbyggd modell för vigsel och välsignelse.

Då kan anhängarna av båda praxis verka inom samma kyrka slog hon fast.

Källor: Pressmeddelande, FNB

Diskussion om artikeln