Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

All odlad lax innehåller omstritt etoxikin - EU förbjuder tillsatsen 2020

Från 2017
Uppdaterad 08.11.2017 14:54.
Laxodling i norsk fjord.
Bildtext Odlad lax är stor business i Norge.
Bild: Mostphotos/Andrey Armyagov

Tillsatserna i odlad lax har ifrågasatts länge. På sistone handlar det om etoxikin, en antioxidant, ett bekämpningsmedel - eller ett konserveringsmedel, lite beroende på vem man frågar. Vi vet inte tillräckligt om hälsoriskerna, uppger EU:s livssäkerhetsmyndighet EFSA.

Det är känsligt att skriva om odlad fisk. Det är fråga om en växande business - en miljardbusiness i till exempel Norge. Samtidigt väcker verksamheten och särskilt de tillsatser man använder allt fler frågor bland konsumenterna.

I Finland odlades dryga 13 miljoner kilo inhemsk regnbåge 2016. Importen av både regnbåge och norsk lax är betydligt större, över 40 miljoner kilo. Vi har rapporterat om den norska laxbusinessen i en längre artikelserie för ett antal år sedan.

En del frågor och svar kring odlad lax rapporterade vi om förra veckan.

Den här veckan lyfter vi fram etoxikin, efter att tillsatsen i odlad lax, främst norsk sådan, väckt stark debatt i Sverige.

Tillsätts för att undvika bränder - och för att bevara de goda fetterna

Svenska Testfakta uppger att etoxinhalten i odlad lax i många fall överskrider gränsvärdet för kött. Det finns inte gränsvärden för etoxin i fisk, men nog i fiskfoder.

Testfakta synade tolv laxprodukter, elva med norsk lax, en produkt med lax från Färöarna. Hälften av produkterna uppvisade förhöjda halter av etoxikin.

En bit lax i närbild.
Bildtext Industrin gör mycket för att bevara laxens nyttiga fetter.
Bild: Mostphotos/Morad HEGUI

Etoxikin tillsätts i fiskmjöl som ska bli foder för att det inte ska explodera under transporten. Ämnet hindrar också de värdefulla fetterna i fisken från att härskna, och därmed förstöras.

De värdefulla omegafetterna är en viktig del av laxens hälsofrämjande verkan och försäljningsargument. Industrin kring odlad fisk handlar mycket om att på bästa sätt bevara dessa egenskaper i produkten.

Svenska medier citerar en av kritikerna till etoxikin, professor Edmund Maser från universitetet i Kiel.

Han säger att etoxikin kan ha kromosomskadliga effekter och utesluter inte att ämnet är cancerframkallande.

Svenska livsmedelsverket anser att det borde finnas ett gränsvärde för etoxikin i fisk, eftersom det tillsätts i fodret, men så är det alltså inte.

Svenskarna är bekymrade över tillsatserna och har diskuterat frågan med sina norska kolleger.

Stora producenter i Peru och Chile

Odlad fisk kräver kontrollerad föda. De stora fiskmjölsproducenterna finns i Peru och Chile, och närmare i Norge och Danmark. Sammanlagt finns det omkring 400 fiskmjölsfabriker i världen.

- 70-90 procent av fiskmjölet transporteras till havs och där är brandrisken verklig, intygar utvecklingschef Olle Lerche vid avdelningen för fiskfoder vid Raisioagro i Reso.

Bland annat Kina är storkonsument av fiskmjöl. Reglerna om transporter är internationella.

- Enligt internationella sjöfartsorganisationen IMO får man inte transportera fiskmjöl i fartyg utan etoxikin, säger Lerche. Det är lagstadgat. Tillsatsen är den enda pålitliga antioxidanten.

- Annars kan brand ombord uppstå, lite som en linoljetrasselsudd är självantändande, så är fiskmjöl utan etoxikin det.

Olle Lerche arbetar med forskning och utveckling vid resoföretaget Raisioaqua
Bildtext Olle Lerche arbetar som utvecklingschef vid Raisioagro.
Bild: Yle/Nilla Hansson

Alternativa tillsatser inte tillräckligt effektiva

― utvecklingschef Olle Lerche

Lerche har sett debatten kring etoxikin komma och säger att fiskfoderindustrin gör allt för att hitta alternativ.

- Vi försöker bli självförsörjande när det gäller fiskmjöl och foder men det lyckas inte ännu, säger Lerche. Raisioagro samarbetar med den enda fiskmjölsfabriken i Finland - i Kasnäs.

- Det fiskmjölet är tillverkat av strömming och vassbuk och det renas från både dioxin och PCB. I stället för att råvaran skulle gå till mink så går det till livsmedel som regnbågslax.

Det är för tidigt att säga hur samarbetet med fabriken i Kasnäs kommer att utvecklas, den har ju varit igång i bara ett år.

— Hittills är samarbetet med Kasnäs väldigt bra, säger Lerche.

Fabriken har haft en del problem som vi rapporterat om.

Raisioagro tar in en del fiskmjöl från Island och Danmark också. Det är normalt att hålla sig med flera leverantörer.

Övergången sker tidigare, om konsumenterna så kräver

Lerche säger att foderindustrin är färdig att övergå till annat när EU kommer med sitt förbud mot etoxikin. Själv anser han att ämnets hälsoskadlighet inte har bevisats tydligt.

- Det verkar som om etoxikin kommer att förbjudas före utgången av 2020. Sådana signaler har vi fått. Vi säger att vi tillämpar försiktighetsprincipen tills dess.

Han är försiktig i sina uttalanden och säger att man försöker övergå till något annat än etoxikin redan tidigare.

- Vi vill vara lyhörda gentemot konsumenterna och strävar efter att redan innan övergångsperioden är slut använda fiskmjöl utan etoxikin. Lerche anser att tillsatsens hälsovådlighet inte är entydigt vetenskapligt bevisad.

- Vi vill inte mata härsket fett i vare sig djur eller mänskor, betonar han vidare.

Han säger också att han inte sett dokumentation om etoxikin i inhemsk fisk.

Livsmedelssäkerhet gäller oss alla

― utvecklingschef Olle Lerche

Lerche betonar att foderindustrin försökt hitta ersättande oxidanter, såsom c- eller e-vitamin men tyvärr är de inte tillräckligt effektiva.

- Det ersättande ämnet måste vara tillräckligt effektivt för att säkra transporterna till sjöss, betonar Lerche.

Han välkomnar debatten kring livsmedel och hela kedjan, det är viktigt att den synas och diskuteras öppet och opartiskt.

- Livsmedelssäkerhet gäller oss alla.

Lerche betonar att odlad fisk fortfarande är ett tryggt alternativ i kosten. Enligt honom är mängderna etoxikin i odlad lax försvinnande små och debatten liknar lite en storm i vattenglas.

Etoxikin tillsätts i all odlad fisk

Det finns inga gränsvärden för etoxikin i livsmedel - men nog i foder i Finland. Gränsvärdet för etoxikin i fiskfoder är 150 mg per kilo.

- Det finns inget fiskfoder i hela världen för tillfället - som skulle vara utan etoxikintillsats, förtydligar Lerche.

Han betonar myndigheternas ansvar när det gäller konsumtionen av fisk.

- Ingen myndighet säger att vi inte ska äta odlad fisk. Tvärtom, samtliga myndigheter är överens om att fisk är vår hälsosammaste livsmedelskälla. Vi borde äta ännu mera fisk.

Han påminner om att WWF har givit grönt ljus för odlad, inhemsk regnbåge och sik medan den norska laxen fortfarande får gult ljus.

På frågan varför fisk och fiskodling väcker så starka känslor svarar Lerche så här:

- Fisk är ett nyhetshajpat ämne. Det må sedan gälla bestånd eller utplantering. Fisk når lätt över nyhetströskeln.

över hälften av den konsumerade fisken är odlad

― utvecklingschef Olle Lerche

Han betonar att antioxidanter används i alla slags foder i dag. Det går inte att tillverka foder utan dem.

- Fiskodling i den här omfattningen fanns inte för 50 år sedan. Då åt man vild fisk.

- Fiskodlingen växer starkt nu, därför väcker känslor bland konsumenterna.

Folk har vuxit upp med svin, broiler och nötproduktion i generationer. I förhållande till dem är fiskodling nytt.

- I dag är över hälften av den konsumerade fisken odlad.

Lerche kommenterar även debatten kring norsk lax kort.

- Visst håller den hög kvalitet - fast jag i alla sammanhang för fram inhemsk regnbåge.

Lerche anser att det i stället vore viktigare att syna den odlade fisk som kommer från varmare trakter.

Norska odlade laxar i fiskdisken i butiken.
Bildtext Finländarna äter mycket odlad norsk lax.
Bild: Mostphotos/Alexander Blinov

Evira bekräftar: Etoxikin ska förbjudas

För Livsmedelssäkerhetsverket Evira kommer debatten om etoxikin inte som någon överraskning.

- Ämnet har använts i djurfoder sedan 1970-talet, säger överinspektör Tarja Root. Hon säger att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har signalerat sin oro över etoxikin.

- För två år sedan konstaterade EFSA att det inte finns tillräckligt med fakta för att garantera etoxikin är tryggt att använda.

EU-kommissionen gav i somras en förordning om att upphäva rätten att tillsätta etoxikin i djurfoder.

- Fodertillsatsen dras bort från marknaden under en övergångsperiod som varar några år, fram till 2020, säger Tarja Root vid Evira.

20092010201120122013201420152016
Inhemsk fisk4,54,33,83,83,844,14
Importerad fisk9,310,211,110,910,810,910,29,1

Diskussion om artikeln