Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ni frågade om västmetron - så här svarar experterna

Från 2017
Uppdaterad 16.10.2017 21:16.
Aalto-universitetets metrostation och ett tåg som testkörs
Bildtext När ska västmetron köra igång på riktigt? Bland annat det svarar experterna på!
Bild: Yle/Helena von Alfthan

När kommer tidtabellerna för metrons turer västerut? Kommer min buss i Esbo att fortsätta köra till Helsingfors också i framtiden? När kör metrotrafiken igång? Det här var några av de frågor som vi fick in av publiken. Nedan svar på de här frågorna och många fler!

Yle Huvudstadsregionen bjöd in Ville Lehmuskoski, verkställande direktör för Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST) och Tero Anttila, avdelningschef på Helsingforsregionens trafik (HRT) för att svara på frågor i sändning.

Västmetrobolaget valde att inte ställa upp i sändning utan besvarade istället publikens frågor per e-post.

Så här svarade HST och HRT på frågorna:

Det kommer att ta dubbelt så länge för mig att ta mig från Esbo till Helsingfors. Först buss och sen metro med omväg. Varför måste den direkta busstrafiken från Esbo till Helsingfors sluta?

– Det är frågan om skattebetalarnas pengar, säger Anttila.

När metron byggs är det kostsamt. Efter att metron byggts ut ända till Stensvik i början av 2020-talet har kostnaderna uppgått till sammanlagt nästan 2 miljarder euro.

Då måste det sparas en del i metrokörningen och i busstrafiken till metron.

– Det blir lite billigare så här, säger Anttila.

Min resa mellan Esboviken och Eriksgatan i Helsingfors kommer att bli krångligare. Är det inte enklare med direktbussar in till Helsingfors?

Enligt Anttila har det tidigare visat sig att en stamlinje inom kollektivtrafiken, som metron är ett exempel på, är enklare att förstå för passagerarna.

– Jag kan inte ta ställning till enskilda resor, men i allmänhet är ett klarare nätverk med ett färre antal linjer bättre än många olika linjer, säger han.

Lehmuskoski påpekar också att samma diskussion fördes under 80-talet då den nuvarande metrolinjen byggdes.

I Östra Helsingfors var invånarna rädda för att metron skulle vara för krånlig att använda.

– Men bara några år senare var metroanvändarna de mest nöjda användarna av kollektiva färdmedel, säger Lehmuskoski.

Tero Anttila och Ville Lehmuskoski samspråkar.
Bildtext Tero Anttila och Ville Lehmuskoski besökte Yle Huvudstadsregionen för att svara på frågor om västmetron.
Bild: Yle/Karin Filén

Hur många busslinjer kommer att förändras då västmetron slutligen kör igång?

– Alla eller nästan alla busslinjer i södra Esbo och Drumsö förändras på något sätt. Åtminstone tidtabellerna blir uppdaterade, säger Anttila.

En hel del av både bussarnas rutter och nummer kommer att förändras.

Vi tänkte att passagerarna ska få sköta julklappshandeln med det system de är vana vid

Tero Anttila, HRT

Före årsskiftet kommer förändringarna ändå inte att träda i kraft. Den tredje januari 2018 kommer det fullskaliga systemet med bussar till en central linje, alltså metron, att tas i bruk.

– Vi tänkte att passagerarna ska få sköta julklappshandeln med det system de är vana vid, säger Anttila.

Efter att västmetron har startat – hur ska jag ta mig från Gäddviks vattentorn till Kampen?

– Linjerna 111 och 112 kommer att bli kvar, men med en lite annorlunda rutt. Från Gäddvik kan man åka linje 111 till metrostationen i Hagalund och linje 112 till metrostationerna i Hagalund eller Ängskulla och därifrån ta metron in till Kampen, säger Anttila.

Kommer det att gå en buss mellan Esboviken och Hagalund?

– Jo, bussarna får nya nummer, 124 och 125, säger Anttila.

Kommer det att gå bussar längs Havsvindsvägen till Hagalund eller Tölö eller Mejlans?

– Nej, inte direkt till Tölö eller Mejlans. Du kan antingen ta bussen till Hagalund, åka därifrån med metro in till Kampen och därifrån vidare med buss eller byta till buss 551 i Otnäs, som åker vidare till Tölö och Mejlans, säger Anttila.

Metron går enligt samma tidtabell som nu

När kommer tidtabellerna för västmetron, till exempel starttider på morgonen och sista kvällståget?

Enligt Anttila kommer västmetron att köra enligt samma, eller åtminstone nästan samma, tidtabell som den nuvarande metron.

– Det vill säga på vardagar mellan halv sex på morgonen och halv tolv på natten, säger han.

De nya tidtabellerna publiceras först då det med säkerhet går att avgöra när passagerartrafiken inleds.

– Troligen inom de närmaste veckorna, säger Anttila.

Det har tidigare sagts att metron kommer att testas ända till den kör problemfritt i två veckor. Hur länge kommer testerna att pågå?

Just nu pågår tester där västmetron förenas med den ursprungliga metrosträckan.

– Det är mycket viktigt att metron är pålitlig, säker och trygg och därför är det viktigt att utföra testkörningarna, säger Lehmuskoski.

Det är mycket viktigt att metron är pålitlig, säker och trygg och därför är det viktigt att utföra testkörningarna

Ville Lehmuskoski, HSL

När metron testas nästa gång tror och hoppas han att det inte innebär förseningar för passagerarna.

Lehmuskoski säger att det är många olika problem som har framkommit under testkörningarna. Det är allt från tekniska problem i elsystemet till problem med automatiserad trafikkontroll och att manövrera metrotågen.

– Vi har upplevt att metrons tidtabell har varit sträng. När det har uppstått störningar i trafiken har det varit svårt att repa sig i tid, säger han.


Per e-post svarar Västmetrobolaget på frågan om hur mycket arbetet hittills har kostat och varför.

Projektet har sammanlagt kostat 1 186 miljoner euro hittills. Budgeten år 2008 var 849 miljoner euro.

Vilka lärdomar kommer Västmetrobolaget att ta med sig till projektets andra del?

Västmetrobolaget uppger att organisationen nu är förstärkt med bland annat en ekonomidirektör, en chef för säkerhets- och riskkontroll och en kvalitetsansvarig. Dessutom har hela projektgruppen flyttat till gemensamma utrymmen.

Metron automatiserad före år 2030

Hur kommer användningen av digital teknik att inverka på driftsäkerheten, alltså hur sällan det är problem med metron?

Enligt Lehmuskoski är användningen av digital teknik i metron redan nu utbredd.

Metron är den mest pålitliga formen av transport i Helsingforsregionen. Av metrotrafiken går i princip allt enligt tidtabellen

Ville Lehmuskoski, HSL

– Metron är den mest pålitliga formen av transport i Helsingforsregionen. Av metrotrafiken går i princip allt enligt tidtabellen, säger han.

Är det efter nästa testkörningar möjligt att ge en tidtabell för när västmetron öppnar för passagerartrafik?

– Nej inte ännu. Vi måste ha minst tre bra testdagar innan vi kan säga något om den saken, säger Lehmuskoski.

Lehmuskoski vågar inte uttala sig om när västmetron ska öppna för passagerartrafik.

Däremot säger Anttila att det nog sker före årsskiftet 2017-2018.

– Jag tror det händer inom några veckor. Förutsatt att inget allvarligt inträffar under testkörningarna, säger Anttila.

Då västmetron öppnar för passagerartrafik kommer bussarna att gå parallellt med metron under en testperiod.

När kommer metrotågen att vara automatiserade?

För några år sen pågick ett försök att automatisera metron i Helsingfors, men då visade det sig vara för svårt.

– Nu har vi planer på att metron ska vara automatiserad i slutet av 2020-talet, säger Lehmuskoski.

Då är nämligen passagerarantalet så stort att kapaciteten måste öka och metrotågen gå med tätare intervaller – vilket skapar ett behov av en automatiserad metro.

Då ska nya metrotåg införskaffas, eftersom de gamla var för svåra att automatisera.

När metron är automatisk finns det ingen som bromsar om någon går på spåret. Kommer det, av säkerhetsskäl, att installeras dörrar på stationerna som öppnas bara då ett metrotåg anländer?

Lehmuskoski säger att sådana dörrar i regel finns på alla stationer där metron är automatisk.

– Så ska också vi göra i Helsingforsregionen, säger han.

Om syftet är att fylla metron genom matartrafik, alltså bussar som kör passagerare från områden längre bort till metrostationerna, måste busstätheten vara hög. Det leder till massor av halvfulla och olönsamma bussar. Alternativet är att metron går mer sällan. Är det ett problem?

Enligt Anttila kommer inte antalet turer att minska eftersom metron fortfarande behövs på andra sträckor.

Om det då finns linjer med lägre passagerarantal än väntat, kanske vi justerar dem lite

Tero Anttila, HRT

När systemet med matartrafik öppnar i januari 2018 samlar HRT in information om de olika linjerna.

– Om det då finns linjer med lägre passagerarantal än väntat, kanske vi justerar dem lite, säger Anttila. Och om det finns linjer där inte alla passagerare ryms så sätter vi in fler bussar.

Inga direkta busslinjer från södra Esbo till Helsingfors centrum


Kommer det i framtiden att finnas en enda direkt busslinje mellan södra Esbo och Helsingfors centrum?

– Nej, inte från Esbo, säger Anttila.

Drumsöborna kommer däremot att ha kvar några busslinjer in till stadskärnan.

I somras hördes från Drumsö att bussarna var för små. Stämmer det att bussarna som används till matartrafiken är mindre än bussar som används till direktlinjer?

I Drumsö var efterfrågan stor och bussarna som köptes in var för små.

– Det gällde en enstaka situation, säger Anttila.

I södra Esbo är det rymligare bussar som kommer att transportera passagerare och Anttila tror att deras kapacitet ska vara tillräcklig.

Han påminner ändå om att människor tenderar att ändra beteende vid stora systemförändringar, så det är omöjligt att exakt förutspå framtiden.

Finns det risk för att många börjar åka personbil till jobbet i stället?

Anttila säger att vid stora förändringar, som metron är i Helsingforsregionen, händer det alltid att vissa tar sin egen bil till jobbet i stället för bussen.

– Men Esbo stad har byggt mycket nya hus och bostäder i närheten av metrostationerna och det kommer att öka användningen av kollektivtrafik, säger han.

Diskussion om artikeln