Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Obegriplig kampanj mot Fortum – svartmålas som olämplig företagsägare i Tyskland

Från 2017
Uppdaterad 14.10.2017 10:58.
Microsoftin ja Fortumin rakennuksen Espoon Keilaniemessä sumuisena aamuna ennen auringon nousua.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

En unik kampanj mot Fortum väcker förvåning i Finland. Fortum vill köpa energijätten Uniper. Den största ägaren är med på noterna, men bolagsledningen svartmålar Fortum i intervjuer och tidningsannonser. Vad är problemet?

Det är ingen liten affär för finländska Fortum. Mätt i energi försöker Fortum svälja ett 30 gånger större bolag. Prissumman kan stiga över åtta miljarder.

Mycket av Unipers verksamhet innebär risker för stora förluster, som ett litet halvstatligt bolag i Finland kan få svårt att klara av.

Den nuvarande storägaren Eon säljer gärna de riskfyllda aktierna till Fortum. Uniper grundades i tiden av Eon just för att Eon skulle kunna sälja ut sådan förorenande och dyr energiproduktion som Eon inte mera såg någon framtid för.

Unipers vd Klaus Schäfer är som alla vd:n i första hand ägarnas representant i bolaget. Han har hela tiden vetat att han leder ett bolag som ägarna vill bli av med.

Men då Fortum kom med ett köpanbud inledde Schäfer en svartmålningskampanj mot Fortum.

I tidningsannonser i Finland och intervjuer har han låtit förstå att Fortum är en olämplig ägare.

Kampanjen en total överraskning

Fortum tyckte att det hade gjort sin läxa: Förberett sig på offentlig diskussion om Unipers storlek, Rysslands roll, gasledningen Nordstream 2 och hur Fortum använder sin kassa. Men inte på en mediekampanj mot en aktieaffär.

- Det hör enligt oss inte till en vd:s arbetsbild i ett börsbolag. Det är förvånande att han har anlitat en mediebyrå i Finland för kampanjen som han för bland annat i Ryssland och Finland. På samma gång svartmålar han sitt eget bolag, säger Arto Räty som är chef för kommunikation och samhällsrelationer på Fortum.

”Jag har aldrig sett något liknande”

Peter Lund är expert på energifrågor och professor i teknisk fysik vid Aaltouniversitet.

Han ser att kampanjen delvis är ett uttryck för kulturskillnader mellan Tyskland och Finland.

- Vi har också förut sett liknande utveckling i Tyskland. Fackföreningen protesterade till exempel aktivt då Nokia lade ner verksamhet i Tyskland. Man reagerar snabbt, försöker påverka allmänheten och väcka politikerna för att driva igenom sina egna visioner.

Men Arto Räty har diskuterat med kolleger i andra liknande bolag.

- Ingen av oss har sett något liknande. Den verkställande direktören för ett börsbolag borde inte ta ställning till hur aktierna köps och säljs. Enligt allt sunt förnuft är det aktieägarna som bestämmer fritt till vem de vill sälja sina aktier. Och Fortum borde inte vara ett bolag som på något som helst sätt innebär stora risker för Uniper.

Kämpar ledningen för att hålla ihop Uniper?

Den enklaste förklaringen till kampanjen är att Unipers ledning helt enkelt försöker pressa upp aktiepriset för att mjölka pengar ur Fortum.

Men Schäfers hätska kampanj kan också bottna i en uppriktig oro.

Peter Lund har följt med energidebatten i Tyskland och ser flera möjliga källor till misstänksamhet.

Peter Lund är professor i teknisk fysik vid Aaltouniversitet.

Den mest uppenbara är en oro för att Fortum skall splittra Uniper. Det är svårt att se hur Fortum skulle klara av affären om Uniper får fortsätta intakt.

- Det är klart ett litet Fortum inte kan svälja ett 30 gånger större Uniper. Därför verkar det uppenbart att Uniper kommer att spjälkas till mindre företag av vilka en del kommer att säljas bort. För företagets ledning är det här ett skräckscenario. Ledningen har utvecklat företaget som en helhet och gjort stora strukturella förändringar för att få det att gå på vinst.

Fortum saknar erfarenhet av att förmedla naturgas

Uniper är också en stor förmedlare av rysk naturgas. Det är en marknad som Fortum inte har verksamhet på.

- Fortum är inte en grossist. Fortum producerar värme och el. Skulle Fortum gå in på naturgasmarknaden som är väldigt instabil med stora priskast kan det bli svårt. Många väntar sig därför att Fortum ska sälja ut naturgassidan, och där ser nog ledningen annorlunda på framtiden, säger Peter Lund.

Samtidigt ser Lund inte vilka bolag som skulle vara intresserade av att köpa till exempel Unipers gasförsäljning.

- Andra stora Europeiska energibolag i Frankrike eller Italien som kunde ha intresse av Uniper är sannolikt mera intresserade av hela Uniper. Men de kan bedöma att riskerna är för stora. Mycket hänger på naturgasens framtid.

LNG-gasen hotar Uniper

Gashandeln står för över hälften av Unipers omsättning. All den gasen köps av Gazprom och transporteras till Europa genom ledningar.

- I en nära framtid kommer rörgasen inte mera att vara lika konkurrenskraftig som den har varit. USA och arabvärlden producerar allt mer naturgas i flytande form. Sådan LNG-gas kan transporteras på samma sätt som flytande olja. LNG-gasen blir ofta till och med billigare än traditionell naturgas, säger Lund.

Frågan är om det kommer att löna sig att göra långa avtal om att köpa rysk naturgas om den blir dyrare än annan gas på marknaden.

- Många europeiska gasaktörer kommer i framtiden att förlita sig på billigare LNG-gas, säger Peter Lund.

Stenkolet stöds av tyska facket

En annan källa till oro för Unipers ledning är bolagets stora stenkolskraftverk. I Tyskland fruktar många att Fortum blir en sämre försvarare av kolkraft än en tysk ägare skulle vara.

- Fortums strategi betonar rena energikällor. Uniper är ett företag som producerar mycket energi med fossila bränslen. Det är klart att kombinationen med ren och smutsig energi inte ser bra ut. Speciellt inom stenkolsindustrin finns det en rädsla att Fortum kommer orsaka nedskärningar. Facket är starkt för stenkol eftersom det sysselsätter många, säger Peter Lund.

Samtidigt betonar han att det förstås är klart för alla att stenkolen är på väg ut i något skede.

- Bruket måste minskas dramatiskt inom tio år. Men om Fortum stänger de värsta kraftverken redan inom de kommande åren kommer det att minska på arbetskraften.

Finland är svagare än Tyskland

Den kanske mest spekulativa risken handlar om Rysslands inflytande över Fortum.

Peter Lund lyfter fram energipolitikens roll.

- Naturgasen är alltid en politisk fråga. I tvisten mellan EU och Ryssland om Ukraina nämns sanktioner på rysk naturgas ofta. Den geopolitiska dimensionen finns alltid med. I dag får Uniper stöd av tyska staten. Uniper är en delägare i gasledningen Nordstream 2 som snart skall dras genom Östersjön. Det är klart att tyska regeringen har varit aktiv i bakgrunden.

Genom Fortumaffären skulle finska staten i stället bli en aktör i dessa affärer.

- Det är lätt att se Finlands vikt i tvisten mellan EU, USA och Ryssland som ganska liten. Det är klart att Tyskland är det starkaste landet i Europa. Merkels regering har stött Uniper och varit en viktig aktör i den tysk-ryska gasaffären. Det stödet kanske inte försvinner helt och hållet, men i huvudsak träder Finland in i stället. För finska staten blir affären en geopolitisk fråga, och man måste förbereda sig på mera turbulens, säger Peter Lund.

Svårt att se alternativ till Fortum

Trots alla dessa källor till oro är det svårt att förstå vad Unipers ledning vill uppnå. Klart är att Schäfer borde hitta någon annan köpare än Fortum till Eon:s aktier, eller få Eon att backa sina säljplaner.

- Vi har inte hört om någon annan köparkandidat. Eon har klart signalerat att det i vilket fall som helst kommer att sälja sin andel av aktierna. Det har varit klart sedan Uniper listades som ett eget bolag på börsen. Därför förstår jag inte den nuvarande situationen, säger Fortums Arto Räty.

Han ser inte att något annat bolag i Europa skulle vara en lika lämplig Uniperägare som Fortum. Trots Unipers storlek tycker också Peter Lund att riskerna inte borde vara för stora för Fortum.

- Jag har räknat ut att Unipers riskabla stenkolskraftverk och den riskabla gashandeln är prissatta väldigt lågt. Riskerna har beaktats i köpesumman.

Fortums huvudkontor i Esbo.

Analys: Fortums köp av den tyska energijätten riskerar att göra bolaget fossilt

"Företaget far med full fart tillbaka till det förgångna".

Diskussion om artikeln