Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoöns vatten saknar fortfarande kunder

Från 2017
Vatten i ett glas.
Bildtext Kimitoöns vatten skickade i fjol somras ut ett uppmärksammat brev till fastighetsägare som har hus på vattenverkets område. I höst torde nämnden ta upp de första fallen.
Bild: Yle/ Jenny Kähärä

För ett år sedan fick cirka trehundra fastighetsägare på Kimitoön brev av Kimitoöns vatten.

En av brevmottagarna var 85-åriga Märta Sjöblom i Kimito. I brevet uppmanades hon ansluta sig till det kommunala vattennätverket.

Del av brev från kimitoöns vatten
Bild: Yle/Monica Forssell

Sjöbloms hus är byggt på 1970-talet och huset är anslutet till det kommunala avloppsnätverket men har egen vattenbrunn.

Märta Sjöblom dricker ett glas vatten.
Bildtext Märta Sjöblom fortsätter använda egen brunn.
Bild: Yle/Monica Forssell

Sjöblom blev liksom många andra fastighetsägare konfunderad över brevet men beslöt efter att ha diskuterat med sina grannar i Småland att inte göra något alls.

- Det är bra så här, säger Sjöblom som tycker att vattnet i den egna brunnen är gott, av god kvalitet och att det finns tillräckligt av det.

- Vi tycker att vi väntar och ser, sammanfattar Sjöblom sin egen och grannarnas åsikt.

Lite på samma sätt verkar många andra också ha resonerat.

Inte många som anslutit sig men vd är ändå rätt nöjd

Raimo Parikka, vd för Kimitoöns vatten berättar att man i år kommer att ansluta totalt drygt trettio hushåll.

- Jag tippar på att ungefär tjugo har funnits på listan, säger Parikka och menar med ”listan” den förteckning över fastigheter som borde ha kommunalt vatten och avlopp, men som antingen saknar bådadera eller bara den ena delen.

Man vid skrivbord.
Bildtext Raimo Parikka.
Bild: Yle/Monica Forssell

Enligt budgeten för 2017 borde Kimitoöns vatten få trettio nya anslutningar per år.

- Målet är ändå femtio per år, säger Parikka och tillägger att man vid Kimitoöns vatten är helt nöjd med antalet anslutningar.

Bristfälliga uppgifter har lett till fördröjning

I samband med att brevet i fjol somras skickades ut begärde Kimitoöns vatten också om myndighetshjälp för att få fastighetsägare som borde vara anslutna till kommunaltekniken, att ansluta sig.

Uppgifterna från Kimitoöns vatten var ändå bristfälliga och enligt miljöinspektör Camilla Puranen fick miljöinspektionen först så sent som i går (16.10) alla de uppgifter som krävs för att en process ska kunna startas upp i nämnden.

Nämnden tar upp fall ännu i år?

Myndighetshjälp betyder att Kimitoöns bygg- och miljötillsynsnämnd avgör om de aktuella fastigheterna bör anslutas eller inte.

Om nämnden anser att fastigheten bör anslutas men fastighetsägaren inte skrider till åtgärder skickas beslutet med hot om vite till fastighetsägaren. Vite kan innebära böter eller tvångsanslutning.

Tillsvidare har inte ett enda fall ännu behandlats i nämnden.

- Vi har inte ännu haft den information vi behövt för att kunna ta något ärende till nämnden, förklarar miljöinspektör Camilla Puranen.

Nu görs ett nytt försök att koordinera de uppgifter som nämnden behöver för att kunna fatta beslut och Puranen tror att en del fall kommer att behandlas i nämnden ännu detta år.

Stora skulder gör att alla inkomster behövs

Orsaken till att det för Kimitoöns vatten är viktigt att alla de fastigheter som är belägna på dess verksamhetsområde också ansluter sig till kommunaltekniken och alltså anlitar både det kommunala avloppsnätverket samt vattennätverket, är pengar.

Kimitoöns vatten
Bild: Yle/Linus Hoffman

Det kostar 4750 euro (+ moms 24%) att ansluta sig till avloppsnätverket och 2750 euro (+ moms 24%) att ansluta sig till kommunens vatten. Tar man vatten- och avloppsanslutning på samma gång kostar det 6000 euro (+moms 24%).

Utöver anslutningsavgifter betalar kunden också för grävarbeten på tomten. Efter det betalar kunden för vatten och avlopp.

För Kimitoöns vatten handlar det alltså om stora uteblivna inkomster om fastigheter på dess verksamhetsområde inte ansluter sig till dess nätverk.

Det är också enligt lagen så att alla fastigheter som är belägna på ett vattenverks område måste ansluta sig. Befrielse kan beviljas bara i undantagsfall.

Kimitoöns vatten har skulder på cirka 10,4 miljoner euro och behöver alla tänkbara inkomster för att få ekonomin i balans. Ett led i det är nu att slå av på investeringstakten.

- Vi kan inte följa det investeringsprogram vi tidigare hade, säger Parikka och förklarar att man är tvungen att skjuta upp till exempel vissa rörbyten och bara åtgärda de mest akuta fallen.

Prishöjningar inte att vänta

Att höja på vatten- och avloppspriserna är inte aktuellt åtminstone inom de närmaste åren. Kimitoön har nämligen för tillfället landets nästdyraste vatten- och avlopp. (9,50 euro per kubikmeter enligt Vattenverksföreningens uppgifter i februari 2017).

Diskussion om artikeln