Hoppa till huvudinnehåll

Sluta panta

Hur hitta rätt i servicedjungeln?

Från 2017
Bild: Sluta Panta

Redan innan grundskolans slut gäller det att fatta viktiga beslut. Läroplikten slutar, men utan utbildning är det svårt att hitta jobb. Hur välja studieplats och på vilka grunder?

Som ung finns det knappt om livserfarenhet att relatera till. Därför väljer man utgående från antaganden. Många märker i ett senare skede, att de valde något som de inte trivs med.

Hur komma vidare i en sådan situation? Frågan är viktig, för varje individ som tappar motivationen och varken studerar eller jobbar, riskerar att falla utanför vårt samhällsystem.

Lyckligtvis finns det stöd och hjälp att få, så vägen framåt i livet blir klarare.

Folkpensionsanstalten är en myndighet, som sköter om bastryggheten för personer som bor i Finland (eller utomlands) och har rätt till finska statens socialförsäkringar. FPA:s uppgift är att säkra befolkningens basutkomst, befrämja hälsa och stöda i olika livssituationer.

FPA utbetalar till exempel studiestöd. Att ansöka om stöd och förmåner kan kännas jobbigt, åtminstone för första gången.

Uppsökande ungdomsarbete i kommunerna är till för dig som är mellan 16- 28 år och saknar meningsfull sysselsättning.

Uppsökaren erbjuder handledning och stöd främst till ungdomar som inte arbetar eller studerar, men vi hjälper också dig som håller på att avbryta studierna.

Tillsammans funderar vi kring dina intressen och drömmar, ser på olika möjligheter samt gör upp en framtidsplan med konkreta mål. Planen kan till exempel leda till studier, arbetsprövning eller arbete.

Vi hjälper bland annat med att fylla i blanketter och göra ansökningar. Ibland reder vi ut din ekonomiska situation och besöker tillsammans olika tjänster och myndigheter, till exempel FPA eller arbets- och näringsbyrån.

Det kan bli utmattande, att behöva gång på gång redovisa för sina ärenden på flera olika adresser med olika personer. Vi följer gärna med som vägvisare, så du hittar rätt fram i servicedjungeln.

Om du behöver andra tjänster – till exempel hälsovården – vägleder vi dig vidare. I arbetet utgår vi från din motivation och dina behov. Syftet är, att samarbeta kring din situation.

Efter ett tag kan du bättre ta hand om dina ärenden. Då stöttar vi dig vidare mot en allt självständigare tillvaro.

Lotta ora
Jobbar med uppsökande ungdomsarbete på SVEPS

Chatta med Lotta Ora tisdageden den 16.10 kl. 19-22 på Sluta panta. Du hittar chatten HÄR.

Diskussion om artikeln