Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fem forsar i Kronoby å restaurerades

Från 2017
Uppdaterad 17.10.2017 09:58.
Krokforsen i Kronoby
Bildtext Krokforsen i Kronoby är en av de restaurerade forsarna.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Restaureringen av fem forsar i Kronoby å är nu färdig. Forsarna har åtgärdats för att främja fiskens vandring och förökning.

Det är Stora Hakosk, Lilla Hakosk, Petakosk, Krokfors och Långfors som nu har iståndsatts. Tidigare har forsar i Terjärv åtgärdats, åren 2010-2012.

Vid restaurereringen har åbäddens stenläggning omformats och lekgropar har skapats. Dessutom har vattenväxtlighet och sedimentering avlägsnats.

Arbetet utfördes i två etapper: september-oktober 2016 och augusti-september 2017. Projektets totalkostnad var 65000 euro.

Det är Norra svenska fiskeområdet som har varit projektägare.

Diskussion om artikeln