Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Biträdande borgmästare vill ha mer pengar för positiv särbehandling av förorter i Helsingfors

Från 2017
Uppdaterad 17.10.2017 16:04.
Sanna Vesikansa är biträdande borgmästare i Helsingfors.
Bildtext Sanna Vesikansa (Gröna) vill gärna utvidga systemet med pengar till utsatta områden inom Helsingfors. Skolorna har fått pengar för positiv diskriminering sedan slutet av 1990-talet.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Sanna Vesikansa (Gröna) som är biträdande borgmästare med ansvar för social- och hälsovård i Helsingfors vill att mer pengar ska gå till områden med sociala problem. Yle Huvudstadsregionen berättade i fredags att klyftorna mellan stadsdelar i Helsingfors har ökat.

– Skolorna får pengar för positiv diskriminering, men inom social- och hälsovården finns inget motsvarande. Vi borde satsa pengar på tjänster som gör att unga får stöd och hjälp tidigare och ta i bruk positiv särbehandling inom social- och hälsovården, säger Sanna Vesikansa (Gröna).

Skolor och daghem i utsatta områden i Helsingfors får extra pengar för att motverka marginalisering. Pengarna har delats ut sedan slutet av 1990-talet och har rört sig kring några miljoner euro per år.

Kunde användas för att anställa mer personal inom skolhälsovården

Enligt Vesikansa kunde pengar för positiv diskriminering inom social- och hälsovården användas för att anställa fler hälsovårdare och läkare inom skolhälsovården samt mer rådgivningspersonal i utsatta områden.

– Det finns många hälsoproblem i yrkesskolorna men också i grundskolorna så vi kunde ha mer personal i skolorna och i rådgivningen. Det måste finnas hjälp i skolorna. Vi måste ha en låg tröskel för att hjälpa barn och unga, säger Vesikansa.

Helsingfors ekonomi ser bra ut och borgmästare Jan Vapaavuori anser att skattesatsen kan sänkas med 0,5 procentenheter nästa år. Vesikansa anser att pengarna hellre kunde gå till arbetet med att åtgärda marginaliseringen bland barn och unga.

– Till exempel om social- och hälsovården får en miljon euro till kan vi göra mer, säger Vesikansa.

Vart pengarna ska gå är det i sista hand Helsingforsfullmäktige som slår fast senare under hösten.

Bor i Baggböle, där andelen som får utkomststöd är låg

I Jakobacka, Kvarnbäcken och Mellungsby har nästan 30 procent i åldern 15 till 29 år fått utkomststöd medan andelen i Östersundom är 1 procent. I Mellungsby dit Mellungsbacka och Gårdsbacka hör var andelen arbetslösa 20-29-åringar 18 procent i fjol medan andelen i Bortre Tölö bara var 5 procent.

I de stadsdelar där en större andel får utkomststöd och där arbetslösheten är hög är också andelen invandrare hög.

Vesikansa säger att siffrorna inte är acceptabla.

– Situationen är oacceptabel och vi har stadsdelar som behöver mycket stöd. Om barn har problem i skolan är det inte heller lätt att få jobb efter skolan.

Jag måste också besöka Jakobacka och Gårdsbacka och inte bara bubblan i Baggböle

― Sanna Vesikansa, biträdande borgmästare

Hur bra känner du till de här människornas verklighet?

– Jag bor i Baggböle (där andelen unga som fått utkomststöd hör till de lägsta i Helsingfors). Månsas ligger bredvid och där ser man arbetslöshet. Naturligtvis måste vi ha information om alla stadsdelar fastän vi inte bor där.

När har du senast besökt Jakobacka?

– Jag var där senast för två veckor sedan i mitt arbete. Jag måste också besöka Jakobacka och Gårdsbacka och inte bara bubblan i Baggböle. Vi måste se till våra tjänster på gräsrotsnivå. Vi måste förstå realiteten i Helsingfors, säger Vesikansa.

Över 50 procent av irakierna under 30 år arbetslösa

Statistik från slutet av 2015 visar att arbetslöshetsgraden i Helsingfors bland irakier under 30 år var 56 procent och bland somalier 48 procent.

– Det beror på hur arbetsmarknaden fungerar och det kan staden inte göra så mycket åt. Men staden kan göra mer för yrkesutbildningen. Vi måste utveckla utbildningen för invandrare.

– Det finns nu nya modeller att lära sig ett inhemskt språk tidigare och snabbare. Vi borde ha språkundervisning och arbetsundervisning tillsammans. Och det ska finnas resurser för undervisning i finska och svenska som andra språk redan i skolorna, säger Vesikansa.