Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Humlegårdsgatan i Åbo får nya cykelleder

Från 2017
Cykelfilen övergår till cykelväg vid Humlegårdsgatans och Bangårdsgatans hörn.
Bildtext Cykelfilen övergår till cykelväg vid Humlegårdsgatans och Bangårdsgatans hörn.
Bild: Annika Holmbom / Yle

Åbocyklisterna får en ny cykelväg, då man på torsdag inviger de nya cykelfilerna på Humlegårdsgatan i Åbo.

Arbetet har dragit ut på tiden och har pågått hela sommaren och en stor del av hösten.

Vi har kämpat länge för det här!

Men nu ska cykelvägen invigas, vilket glädjer Saara Ilvessalo, viceordförande i föreningen Turun Pyöräilijät, Åbo cyklister, och lokalpolitiker för de Gröna.

Cykelfilen på Humlegårdsgatan i Åbo.
Bildtext De röda filerna är avsedda för cyklister.
Bild: Annika Holmbom / Yle

- Vi har kämpat länge för det här! Visst är det en kompromiss, det blev inte riktigt den perfekta lösningen, men att få fler cykelleder till Åbo centrum har varit så svårt så länge, så tycker vi det är jättebra att den här nu öppnas för trafik.

Kombinerar cykelväg och cykelfil

Humlegårdsgatan är tätt trafikerad och används av såväl bilar och bussar, som cyklister och fotgängare, vilket har gjort att man varit tvungen att anpassa arrangemangen längs med gatuavsnittet.

I praktiken betyder det att cykelvägen som börjar vid Eriksgatan övergår i två skilda cykelfiler invid körfilen på bägge sidan av gatan då man närmar sig Trädgårdsgatans hörn.

De enkelriktade filerna fortsätter sedan fram till Bangårdsgatan, där de sedan integreras till vanlig cykelväg i samband med trottoaren.

Cykelfilen på Humlegårdsgatan i Åbo.
Bildtext Parkeringsplatsernas placering vid cykelfilen är inte idealisk.
Bild: Annika Holmbom / Yle

- Cykelfilen och parkeringsplatserna går delvis bredvid varandra, vilket är inte så bra som det kunde vara, men det är ändå bättre än nuläget, konstaterar Ilvessalo.

Ständig maktkamp i trafiken

Trots att det finns klara regler för hur bilister, cyklister och fotgängare ska samsas om utrymmet i trafiken, är förhållandet mellan de olika grupperna ibland allt annat än harmoniskt.

Vi jobbar just nu för att att det ska bli bättre att cykla vintertid.

I synnerhet många cyklister säger att de känner sig otrygga på gatan, vilket leder till att en del kanske istället tar bilen eller väljer att bryta mot trafikreglerna och cyklar på trottoaren.

Det här förargar i sin tur fotgängare. Alla skulle gynnas om det fanns fler cykelvägar i centrum, anser Ilvessalo.

Saara Ilvessalo (De gröna)
Bildtext Saara Ilvessalo
Bild: Annika Holmbom / Yle

- Då man bygger fler cykelleder är det bra för bilisterna också. Då kan man få fler att cykla istället för att åka bil och då finns det mer utrymme för de bilister i trafiken som inte har ett annat alternativ än att åka bil. Då är det win-win för båda grupper.

En mångsidigare och tryggare cykeltrafik som mål

I största allmänhet tycker Ilvessalo att cykeltrafiken utvecklats i en positiv riktning i Åbo.

- Det har blivit bättre och det är också fler som cyklar i dag.

Men det finns ändå saker att utveckla.

Till exempel saknas fortfarande cykelvägar i centrum på Österlånggatan, Östra strandgatan, Trädgårdsgatan och Slottsgatan.

Det här är också en av många saker som Åbo cyklister just nu arbetar för då man tänker framåt.

- Vi jobbar just nu för att att det ska bli bättre att cykla vintertid.

- Så arbetar vi också för att vi ska få en skild koordinator för cykeltrafiken, någon som skulle ha helhetskoll på hur cykeltrafiken ser ut i Åbo. Och så vill vi också att hastigheterna för bilisterna i centrum sänks. Då skulle det bli tryggare för äldre och barn att cykla.

Ny trafikdimension med stadscyklar

Nästa vår kommer det att synas ännu fler cyklar i stadsbilden, då de tre-åriga projektet med stadscyklar inleds.

Ilvessalo är själv mycket ivrig över de nya stadscyklarna och hon hoppas att det ska locka fler till att åka kollektivt och lämna bilen hemma.

Stadscykelstationer i Åbo.
Bildtext Stadscyklarna kommer att finnas på flera platser i staden.
Bild: Åbo stad.

- Det som jag hoppas att folk förstår är att de inte är inriktade på turister i första hand, utan grejen är den att de gör kollektivtrafiken bredare. Istället för att ta bilen från punkt A till punkt C, så kan man istället ta bussen från punkt A till punkt B och sedan åka stadscykel till punkt C.

Diskussion om artikeln