Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inspektör pekar på mängder av brister hos växthusföretagare

Från 2017
Uppdaterad 18.10.2017 11:18.
Taket av ett växthus i solskenet
Bildtext Arkivbild.
Bild: Louise Bergman

Diskriminering, löner lägre än miniminivån och anställda som inte företagshälsovården känner till. Bristerna är många i den inspektion som Regionförvaltningsverket har gjort av det närpesiska växthusföretaget som utreds av polisen.

Enligt en inspektion som Regionförvaltningsverket har gjort på växthusföretaget i Närpes, som utreds av polisen, finns det många brister i hur arbetsgivaren har behandlat sina anställda.

Olika lön för olika ursprung

Diskriminering hör till de tyngre anklagelserna som riktas mot växthusföretaget i fråga. De anställda som också har polisanmält arbetsgivaren hävdar att de utländska anställda ska ha fått lön senare än andra. Enligt RFV:s inspektion ska företaget ändå ha en anställd med finländsk bakgrund som har fått lön lika sent som sina utländska kolleger.

Företaget har ändå betalat olika löner till de utländska och finländska anställda. Tidvis har finländarens lön överstigit den högsta kravgruppens nivå, medan de utländska anställdas löner har varit lägre än kollektivavtalets minimilön. Företaget hävdar att man inte kände till att minimilönen enligt lag hade höjts, och menar att den finländska arbetstagaren har andra uppgifter än de utländska arbetstagarna.

Felaktig löneräkning och oanmälda olyckor

En annan sak som inspektören önskar att arbetsgivaren behöver åtgärda är brister i löneräkningen, frågetecken kring söndags- och övertidsersättningar, oanmälda olyckor på arbetsplatsen och semestertidpunkter som har bestämts för sent.

Också semesterlöner ska ha betalats ut för sent, och inspektören misstänker att vissa som har sagt upp sig inte har fått semesterlöner alls.

Vissa av bristerna hamnar på andra myndigheters bord, såsom arbetarskyddsmyndigheten.

Vilselett myndigheter

Inspektionsberättelsen är ett dokument på 20 sidor där bristerna listas upp punkt för punkt. Till ämnena hör tillvägagångssätt som inte följer arbetstidslagen, utlänningslagen, olika arbetarskyddslagar, semesterlag. Också då det kommer till trädgårdsbranschens kollektivavtal finns flera brister som pekas ut i inspektionen.

Inspektören anser också att arbetsgivaren har vilselett myndigheter såsom migrationsverket. I de utländska arbetstagarnas uppehållstillståndsansökningar har man i vissa fall nämnt en annan arbetsgivare. Arbetstagarna ska också har fortsatt arbeta trots att de fick negativa beslut från migrationsverket.

Bristerna behöver åtgärdas

Bristerna delas upp i uppmaningar och anvisningar där den förstnämnda väger tyngre rent juridiskt. Om anvisningarna eller uppmaningarna inte följs kan det i slutändan leda till att arbetsgivaren tvingas avsluta arbetet.

Företagaren: De anställda hade rätt att arbeta

Företagaren hänvisar önskar kommentera inspektionsberättelsen genom att hänvisa till till företagets juridiska ombuds kommentarer som finns som bilaga i berättelsen.

Där konstaterar ombudet att arbetstagarna hade rätt att att arbeta medan de väntade på ett nytt beslut på deras uppehållstillståndsansökningar.

Som svar på inspektörens anvisningar om att de utländska anställda har blivit betalda en lön som ligger under kollektivavtalets miniminivå, menar företagaren att de korrigerade lönen genast när Migrationsverket meddelade om ändringarna.

Uppdaterad 18.10 klockan 11:17 med företagarens kommentarer