Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Axxell ber om hjälp men kommunerna är skeptiska: – ”Jag frågar mig verkligen vad det skulle ge för signaler åt statsmakten om kommunerna trädde in”

Från 2017
Uppdaterad 18.10.2017 13:17.
text på skolbyggnad
Bildtext Axxell har ekonomiska problem dels på grund av de fastigheter man verkar i.
Bild: Yle/Elsa Colérus

Utbildaren Axxell har ekonomiska problem och har därför skickat ett brev till kommuner i Svenskfinland och bett om hjälp.

En stor orsak till problemen är de omorganiseringar och nedskärningar som staten har gjort inom yrkesutbildningen.

- Vi har blivit vana med samarbetsförhandlingar och har sedan 2012 försökt få rätsida på skutan men nu har vi ett stort strukturellt underskott som hotar verksamheten på lång sikt, säger Axxells verkställande direktör Stefan Johansson.

Jag tror inte att det är rätt väg att kommunerna ställer upp

Johansson hoppas på samarbete med kommunerna och andra aktörer för att kunna nå en lösning som tillfredsställer alla parter.

Kommunerna har hittills varit skeptiska

Kommunerna i Svenskfinland förstår Axxells utsatta situation men anser att det inte är kommunernas sak att stöda utbildaren med direkta stöd och bidrag.

Jag frågar mig verkligen vad det skulle ge för signaler åt statsmakten om kommunerna skulle träda in som räddare

- Jag tror inte att det är rätt väg att kommunerna ställer upp som garanter för kommunerna är också i ett trängt läge, säger Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén. Vi sade nej till Axxells ansökan men är nog öppna för fortsatta diskussioner med bland annat Raseborg och Kimitoön.

Enligt Nygrén är yrkesutbildningen en statlig angelägenhet och om kommunerna skulle gå in och rädda läget finns det en risk för att det ger fel signaler.

- Jag frågar mig verkligen vad det skulle ge för signaler åt statsmakten om kommunerna skulle träda in som räddare, säger Nygrén.

Patrik Nygrén
Bildtext Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén är villig att fortsätta diskutera med Axxell men ser inte i nuläget det som klokt att kommunerna stöder verksamheten.
Bild: Yle/Emma Strömberg

Spontant ser jag det inte som en möjlighet att i nuläget sänka hyrorna för de fastigheter som Axxell hyr av Kustfast

Hangö stad är inne på Pargas linje och har redan tidigare sagt nej till Axxell.

Enligt staden finns det inget att stöda och innan det kan bli aktuellt med fortsatta förhandlingar måste Axxell se över sina fastighetskostnader och hyresutgifter.

Hyror till självkostnadspris

En stor del av de fastigheter som Axxell är verksam i ägs av Kustregionens utbildningsfastigheter.

Joakim von Bergmann
Bildtext Kustfasts vd Joakim von Bergmann ser inte det som realistiskt att sänka de hyror som Axxell betalar till Kustfast.
Bild: YLE/Marga Sandström

Hyrorna som Axxell betalar dem utgår från självkostnadspris och är enligt verkställande direktör Joakim von Bergmann summan av driftskostnader, avskrivningar och finansieringskostnader för respektive enhet.

- Spontant ser jag det inte som en möjlighet att i nuläget sänka hyrorna för de fastigheter som Axxell hyr av Kustfast, säger von Bergmann. Vi gör ett nollresultat för hyresavtalen och för att kunna sänka hyrorna borde vi antingen klara av att sänka våra kostnader eller tillåta att bolaget gör en förlust.

En av fastigheterna som däremot är problematisk för Axxell är fastigheten Fågelsången i Ekenäs eller Knipnäs sjukhus.

Den fastigheten är en stor orsak till de strukturella kostnader som Axxell har och enligt Johansson skulle det lösa en stor del av problemet med underskottet fram till 2020 om fastigheten kunde säljas.

Knipnäs sjukhus ska säljas

Raseborgs stad har redan tidigare gett kalla handen åt Axxell och är inte intresserad av att stöda utbildaren med direkta bidrag och stöd.

Rosengården flyttar ut ur Knipnäs våren 2016.
Bildtext Knipnäs sjukhus i Raseborg har blivit en stor last för Axxell och hotar att stjälpa hela verksamheten.
Bild: Yle/Marica Hildén

Men stadsstyrelseordförande Anders Walls, SFP, förstår Axxells svåra situation.

Walls medger att utbildaren har en viktig roll för yrkesutbildningen i Svenskfinland och speciellt för Raseborg så därför har staden fortsatt förhandla med Axxell.

Anders Walls, SFP.
Bildtext Stadsstyrelseordförande Anders Walls, SFP, förstår Axxells situation och vill se en lösning på problemen.
Bild: YLE/Petra Thilman

- Det som har diskuterats och kommer faktiskt inom kort till beslut är att få fastigheten såld och på det viset lösa problemen, säger Walls.

Axxell fortsätter vara verksam på de orter man är verksam idag

Johansson är nöjd trots att kommunerna i nuläget inte har varit intresserade av att stöda Axxell.

Åtminstone vet alla parter nu hur situationen ser ut och därifrån är det bra att fortsätta diskussionerna.

- Vi tänker hålla fast vid beslutet att vi ska fungera på de orter vi är verksamma vid i dag och det ska finnas ett svenskspråkigt alternativ inom yrkesutbildningen, säger Johansson. Det är därför vi gör det här jobbet och tar det på allvar.

Planerad momsändring kan bli räddning

En proposition har lämnats in till regeringen som föreslår ändringar av mervärdesskattelagen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Om lagen ändras kunde den betyda en lösning för Axxell anser von Bergmann.

- Den stora utmaningen beträffande Axxells och andra privata upprätthållares fastighetskostnader är enligt mig det faktum att vi inte kan dra av mervärdesskatten för kostnader som hänför sig till verksamhetsutrymme som hyrs ut till Axxell, säger von Bergmann. I praktiken betyder det att våra driftskostnaderna innehåller en moms-andel som en kommunal upprätthållare hade kunnat dra av.

Enligt von Bergmann får de yrkesutbildningar som sköts i kommunal regi sålunda en indirekt konkurrensfördel då kommuner är att betrakta som momspliktiga samfund.

- Ändringar i de privata upprätthållarnas momsstatus har diskuterats och det är möjligt att Axxell redan under nästa år kunde betraktas som ett momspliktigt samfund och åtnjuta samma fördelar som kommunala upprätthållare, säger von Bergmann.

Artikeln uppdaterad 13.16 med en precisering av Stefan Johanssons kommentar om underskottet och följderna av en försäljning av Knipnäs sjukhus.

Diskussion om artikeln