Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Snipp snapp snut, nu är Barnmorskeinstitutets saga slut

Från 2017
Barnmorskeinstitutets sjukhus.
Bildtext Barnmorskeinstitutets sjukhus stänger på grund av allvarliga mögelproblem.
Bild: Lehtikuva

År 1960 öppnade ett nytt modernt förlossningssjukhus i Helsingfors. Det var början på Barnmorskeinstitutets 57 år långa historia. Idag onsdag klockan 13.59 tas den sista föderskan in. Barnmorskeinstitutet stänger för gott.

I slutet av april i år meddelade Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) att Barnmorskeinstitutet stängs inom loppet av ett halvt år.

Orsaken låg i byggnadens omfattande problem med inomhusluften. Mögel- och mikrobskador hade upptäckts och alla de tidigare reparationerna och åtgärderna hade inte förbättrat läget.

Barnmorskeinstitutet har länge haft problem med inomhusluften. Det är framför allt personalen som har drabbats av hälsoriskerna.

Sedan år 2014 har deras hälsotillstånd följts upp regelbundet. En del av personalen har blivit så allvarligt sjuka att de till och med har tvingats sluta som barnmorskor.

Stängningen av Barnmorskeinstitutet kom snabbare än väntat.

För ungefär tre år sedan, i september 2014, meddelade HNS för första gången att det fanns planer på att koncentrera förlossningsvården och därmed stänga Barnmorskeinstitutet inom fem till tio år.

Planerna på stängning sköts upp och så sent som i mars i år sades det att stängningen inte skulle kunna äga rum före om kanske tio eller femton år, eftersom Jorvs sjukhus i Esbo ska renoveras.

De här planerna fick sig en drastisk törn när mögelproblemen visade sig vara allvarligare än tidigare befarat.

Föderskorna flyttas till Kvinnokliniken och Jorvs sjukhus

Kvinnokliniken är det huvudsakliga förlossningssjukhuset i Helsingfors efter att Barnmorskeinstitutet stänger.

Från och med idag den 18 oktober tar Kvinnokliniken i bruk sex nya rum för föderskor. Då har kliniken en kapacitet på sammanlagt 22 rum.

En stor del av föderskorna kommer också att förflyttas till Jorvs sjukhus i Esbo. Vid årsskiftet flyttar förlossningsavdelningen vid Jorvs sjukhus i sin tur till det nya sjukhuset i Esbo.

Kvinnokliniken ska sköta 9 000–10 000 förlossningar per år, Esbo sjukhus ska sköta 4 000–5 000. Barnmorskeinstitutet har årligen haft hand om 7 000–8 000 förlossningar.

Ett nyfött barn.
Bildtext De nyfödda barnen kan få spendera sina första dagar på hotell istället för på sjukhus.
Bild: Lehtikuva

Kortare sjukhusvistelse

I och med stängningen av Barnmorskeinstitutet går HNS in för ett nytt system.

Föderskorna ska vistas en kortare tid på BB. De kan åka hem så tidigt som sex timmar efter förlossningen eller ta in på det så kallade familjehotellet Familjeboet.

Familjeboet är ett slags patienthotell som öppnar på torsdagen, dagen efter stängningen. HNS har hyrt en hel våning av hotellet Cumulus i Mejlans. Där finns personal och skötare dygnet runt. En barnläkare finns också på plats.

Förutom föderskan och den nyfödda kan också en partner eller annan stödperson övernatta på patienthotellet. Där finns kring 20 rum.

För att kunna flyttas till hotellet måste både mamman och den nyfödda vara friska och vid god hälsa. På hotellet stannar de i ett till två dygn.

Från och med november börjar barnmorskor dessutom göra hembesök hos de föderskor som lämnat sjukhuset i ett tidigt skede.

Akuta föderskor blir kvar på Barnmorskeinstitutet

Föderskor som tagit in på Barnmorskeinstitutet innan stängning får bli kvar i några dagar.

På lördag den 21 oktober flyttar barnvårdavdelningarna ut och då skjutsas patienterna till Kvinnokliniken eller hotellet Familjeboet.

Barnmorskeinstitutets andra avdelningar flyttar successivt ut fram till slutet av februari 2018. Barnpsykriatriverksamheten fortsätter tills vidare vid Barnmorskeinstitutet.