Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

FN-dagen – värd att fira!

Från 2017
Uppdaterad 16.10.2018 18:09.
FN på 3 minuter - Spela upp på Arenan

FN-dagen firas den 24 oktober. Det datumet 1945 trädde FN-stadgan i kraft och FN bildades. Man kan alltså säga att FN-dagen är FN:s födelsedag.

FN-s flagga
Bildtext Flaggan i topp på den internationella FN-dagen den 23.10.
Bild: Yle/SVT

FN-dagen har firats sedan 1948. Redan år 1971 rekommenderade FN:s generalförsamling att dagen skulle uppmärksammas av medlemsstaterna som en nationell högtidsdag.

I Finland är denna dag en flaggdag där man flaggar antingen med FN-flaggan eller med det egna landets flagga.

FN-soldat ger vatten och mat
Bildtext Flickor är de mest utsatta i U-länderna
Bild: UN Photo/Marco Dormino

Flickors rättigheter och Agenda 2030

FN-soldater på fredsbevararuppdrag i Libanon.
Bildtext FN soldater på rad
Bild: EPA/SALVADOREAN PRESIDENCY

Målsättningar och strävanden

Till FN:s centrala mål hör att främja den internationella freden och säkerheten samt befrämja hälsa, ekonomiskt samarbete och staternas relationer och förståelse mellan olika kulturer.

FN vill också fungera som en forum där alla världens representanter kan mötas och påverka den internationella utvecklingen på jorden.

De 51 medlemsländerna som fanns med vid godkännandet av FN-stadgan år 1945 har idag blivit till hela 193 medlemsländer.

Fördjupning

Årtalen olika länder gick med i FN

Sedan grundandet av FN har det huvudsakliga målet varit att främja internationellt samarbete, och varje dag sedan dess har FN arbetat för att säkerställa hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, och fred och säkerhet för alla människor världen över.

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra stora saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.

  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

  • Att främja fred och rättvisa.

  • Att lösa klimatkrisen.

Sydsudanesiska flyktingar söker skydd hos FN i utkanten av Juba
Bildtext Årets tema är flickors rättigheter.
Bild: EPA/JULIO BRATHWAITE/UNMISS

Finland och FN

Finland ansökte om medlemskap redan år 1947 men godkändes som medlem av FN först år 1955. Redan året innan hade ändå Finlands FN-förbund bildats.

Finlands FN-förbund drar sitt strå till stacken genom att informera, utbilda och påverka politiska processer.

  • Ger utbildning i globalt ansvar och i vilka möjligheter det finns att påverka i samhället.

  • Förmedlar och skapar information om FN och dess verksamhet

  • Utövar inflytande på finsk FN-politik

Här kan du läsa mera om hur Agenda 2030 syns i Finland.

FN-förbundet grundades ursprungligen för att förmedla information om FN och dess verksamhet. Syftet var att ge finländarna bättre möjligheter att förstå omvärlden och internationella händelser.

Ny generalsekreterare

FN:s nuvarande generalsekreterare är António Guterres från Portugal. Han är generalsekreterare sedan 1 januari 2017. Han efterträdde Ban Ki-moon från Sydkorea om var generalsekreterare mellan åren 2007-2016.

Trots FN:s mål om en mer jämlik organisation gällande könsfördelningen så har ingen av de hittills åtta generalsekreterarna varit en kvinna.

Idag består organisationen till 75 procent av män, men det finns ett mål även i det internationella samfundet att en kvinna skall ersätta António Guterres när hans mandatperiod tar slut.

Kampanjen startad av UN Women har föreslagit kandidater där bland annat Vesna Pusić från Kroatien är högt rankad.

FN-dagen är en dag då vi vill uppvakta det arbete och de framsteg som gjorts under de senaste 72 åren, och fira det viktiga arbete som görs.

Här kan du i skolan bekanta dig med material inför FN-dagen.

Källor:
Finlands FN-förbund
Utrikesministeriet

Diskussion om artikeln