Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Grönt ljus för att lösa trafikproppen på Alskatvägen

Från 2017
Korsningen av förbindelsevägen och brändövägen
Bild: Yle/Sarah Karjalainen

Brändövägen i Vasa ska bli en bro över Alskatvägen för att lösa upp trafikproppen som uppstår varje morgon. Tekniska nämnden gav grönt ljus för vägbygget.

Korsningen mellan Alskatvägen och Brändövägen i Vasa får morgontrafiken att stockar sig ända inne i Gerby och ut till rondellen i Stenhaga. Nu ska korsningen bli en planskild korsning.

Bro över Alskatvägen

Brändövägen ska bli en bro över Alskatvägen och projektet kommer att förverkligas under 2018 och 2019.

- Föredragningen var mycket utförlig och bra och vi hade inget att anmärka på, säger nämndens ordförande Erkko Teppo (SDP).

Den totala kostnadskalkylen baserad på projektets vägplan är 12,6 miljoner euro. Vasa stads andel är 49 procent alltså knappt 6,2 miljoner euro. Kostnadskalkylen kommer att uppdateras under hösten.

Tre anmärkningar

Vasa stads småbarnspedagogik har lämnat in en anmärkning på planen. Man är bekymrad över parkeringsområdet för daghemmet i Bockska hörnet. I anmärkningen föreslås att 2-3 parkeringsfickor anläggs vid Näckensgränden.

Kommuntekniken skriver i sitt bemötande att problemet finns på
tomtområdet och inte berör själva gatuplanen. Trafiken i anslutning till hämtningen av barnen på gårdsområdet ändras inte jämfört med nuläget, eftersom föräldrarna kör sina bilar intill Brändövägen, så som tidigare.

Besvärlig att ta sig till apoteket

Dragnäsbäcks apotek har lämnat in en anmärkning på gatuplanen.
Största delen av deras kunder kommer från staden via Alskatvägens-Gerbyvägens korsning. Apoteket oroar sig för att kundmängden ska minska i och med besvärligare trafikförbindelser till fastigheten. Apoteket begär därför att stängningen av Gerbyvägens anslutning ska övervägas på nytt.

Kommuntekniken skriver i sitt bemötande att stängningen av anslutningen redan är fastställd i detaljplanen och godkänd av fullmäktige.

Ifall man nu börjar ändra trafikregleringarna skulle det innebära en nya detaljplane- och vägplaneprocess. Det skulle ta 1-2 år och man skulle mista den statliga finansiering som nu beviljats.

Beaktat anmärkningarna

Teboil begär i sin anmärkningen att tomtanslutningens körbana ska ändras till 3 plus 3 meters bredd vid servicestationstomten och att kantstenen ska sänkas.

Kommuntekniken konstaterar att sitt utlåtande att ifrågavarande ärenden redan har beaktats i planen. På grund av anmärkningarna har lättrafikanslutningen i ändan av Bollgatan ändrats.

- Det är ett stort projekt och det gäller att få igång bygget nu när vi har statlig finasiering, säger Erkki Teppo.

Diskussion om artikeln