Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa bygger nya skolor och skapar tryggare skolväg

Från 2017
Flicka cyklar
Bildtext Lovisa ska göra det tryggt för eleverna att ta sig till sina nybyggda skolor. Illustrerande arkivbild.
Bild: Mikael Crawford

Lovisa svenska skolcentrum och Forsby skolcenter är de stora investeringarna i Lovisa under de kommande tre åren. Samtidigt görs skolvägen tryggare.

Stadsstyrelsen i Lovisa presenterade sitt budgetförslag för 2018 på torsdagen. Förslaget räknar med ett underskott på 400 000 euro om man bortser från affärsverket Lovisa vatten.

Tanken är att Lovisa ska satsa på skolor och en säker skolresa. De stora investeringarna under åren 2018 till 2020 är Lovisa svenska skolcentrum, alltså nuvarande Lovisanejdens högstadium, och Forsby skolcenter.

Lovisa investerar 15,7 miljoner euro i byggandet av det svenska skolcentret och 8,3 miljoner euro i Forsby skolcentrum.

Forsby skola i Lovisa
Bildtext Forsby skola renoveras och får ett nybygge för den finska skolan som granne. Illustrerande arkivbild.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Dessutom byggs en lättrafikled på Kullbyvägen och trafikarrangemangen vid Jorvasanslutningen i Forsby förbättras. Bland annat ska man bygga övergångsställen.

Lovisa ska också börja planera attraktiva nya hyresbostäder i centrum. Hyresbostäderna ska byggas av Lovisa Bostäder Ab och höjer samtidigt stadens aktiekapital med en miljon euro.

Ishallen renoveras grundligt

I budgetförslaget finns också andra investeringar.

Bland annat ska ishallen i Fredsby renoveras grundligt. Ishallen ska få en ny fasad, ett servicerum för de maskiner som behövs för att sköta om isen, omklädningsrum och lager och en ny rink.

Projektet beräknas kosta 400 000 euro.

Lovisa ishall
Bildtext Ishallen i Lovisa ska renoveras. Illustrerande arkivbild.
Bild: Yle/ Peik Henrichson

Dessutom ska den norra delen av Strandvägen repareras för 500 000 euro.

Lovisaborna behöver inte betala mer skatt

Då det nya äldreboendet i Gråberg blir klart räknar Lovisa med att kunna göra om en del av lokalerna vid hälsocentralen till kontor.

Bland annat kan tekniska centralen flytta dit från sina nuvarande lokaler.

Lovisa utreder också en eventuell flyttning av stadens fjärrvärmefunktioner till koncernbolaget Liljendal Värme Ab.

Stadsstyrelsen vill inte höja skatterna. Inkomstskattesatsen föreslås vara 19,75 också under 2018.

Målet för nästa år är att få invånarantalet att öka.

Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet om budgeten.

Diskussion om artikeln