Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Färre insekter på vindrutan? Forskning visar att antalet flygande insekter har minskat dramatiskt

Från 2017
Yle Nyheter: Flygande insekter har minskat dramatiskt - Spela upp på Arenan

Den som åker bil har kanske lagt märke till att den mängd insekter som brukar fastna på vindrutan har minskat. Nu bestyrks detta av vetenskapliga rön.

Man har länge misstänkt att insekterna håller på att minska dramatiskt i antal. Den här tesen stärks av nya forskningsresultat, skriver BBC.

Undersökningar i över 60 skyddade områden i Tyskland visar att de flygande insekterna har minskat med över 75 procent under de senaste 30 åren.

Orsaken är okänd.

Minskningen är mycket mer omfattande än man kunnat se i tidigare studier.

Enligt forskarna har minskningen skett oavsett habitat, markanvändning och väder.

Caspar Hallmann vid universitetet i Radboud i Nederländerna säger att misstankarna förstärktes då man undersökte den totala biomassan.

Forskning av hög prioritet

Tusentals olika insekter har kartlagts, bland annat bin och fjärilar, i 63 naturskyddsområden i Tyskland sedan 1989.

Forskarna påpekar att det finns ett akut behov av att få reda på orsakerna till att insekterna har minskat så drastiskt.

Det behövs också fler och större undersökningar så att man kan se hur utbrett fenomenet är bland alla luftburna insekter.

Modernt jordbruk är insekternas fiende

Det moderna jordbrukslandskapet är insekternas fiende, konstaterar en av forskarna, Hans de Kroon vid universitetet i Radboud.

Det är viktigt att det finns blommor kring odlingsmarkerna och att det intensiva jordbruket minskas.

Enligt forskarna var det ändå speciellt bekymmersamt att minskningen av insekter var omfattande också i skyddade naturreservat där det är meningen att insekter och andra levande organismer ska skyddas.

Långtgående effekter på ekosystem

Färre insekter har en långtgående effekt på ekosystemen.

Insekterna utgör föda för många fåglar, groddjur, fladdermöss och kräldjur. Växter behöver insekter för pollinering.

Undersökningen har publicerats i skriften Plos One.