Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nord Stream 2 ansöker om finskt tillstånd för naturgasledningar

Från 2017
Uppdaterad 19.10.2017 15:08.
industriområde
Bildtext Gasrör i Hangö hamn i september 2017.
Bild: Monica Slotte / Yle

Gasledningsbolaget Nord Stream 2 har lämnat in en ansökan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland om tillstånd enligt vattenlagen för att anlägga två naturgasledningar i Finlands ekonomiska zon.

Ledningarnas totala längd inom zonen skulle vara cirka 374 kilometer.

Samtidigt ansöker bolaget om lov av regeringen att utnyttja området som gasledningarna kräver.

Ledningarna skulle löpa i närheten av den redan existerande Nord Stream-ledningen.

Den gula streckade linjen är den nya dragningen.
Bild: Yle grafik

I bruk 2019

De nya ledningarna beräknas kunna tas i drift i slutet av 2019.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland kungör ärendet fram till den 20 november. Så länge kan myndigheterna lämna in utlåtanden i ärendet och de som är parter kan framställa anmärkningar.

Finland har uppgett att Nord Stream 2-gasledningsprojektet bedöms ur miljöperspektiv.

Danmark: Inte gasledningar på danskt vatten

Flera länder i Östersjöområdet har meddelat att de motsätter sig projektet.

Danmark överväger lagstiftning för att förbjuda att ledningarna skulle löpa genom danska vatten.

Fortum kan komma att bli en ägare i gasprojektet eftersom det tyska energibolaget Uniper, som Fortum är ute efter, hör till ledningens ägare.

Källa: FNB