Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Samlingspartiet godkänner valfrihetsutkastet - Centern avvaktar med sitt slutliga besked

Från 2017
Uppdaterad 19.10.2017 20:03.
En vit vägg med skylten Akutmottagning monterad på väggen.
Bild: Mostphotos

Samlingspartiets riksdagsgrupp har godkänt utkastet till valfrihetslag. Centern är också beredd att skicka utkastet på remiss. Partiet avvaktar ändå med sitt slutliga besked i frågan.

- Samlingspartiets grupp är beredd att acceptera det förslag som nu skickas ut på remiss. Vi ser på frågan ur patientens synvinkel. När valfriheten blir verklighet kommer tillgången på vård att bli bättre och köerna kortare, säger grupppordförande Kalle Jokinen.

Centerns gruppordförande Antti Kaikkonen säger att Centern är beredd att skicka utkastet på remiss. De avgörande besluten fattas efter att experterna fått säga sitt om valfriheten.

- Vi lyssnar alltid på experter och betonar deras roll. Det som händer under de kommande två månaderna är väldigt viktigt för oss.

Vilka detaljer vill ni ha mer information om?

- Vi talade till exempel mycket om kundsedlarna, men också om några andra saker.

Kundsedlarna ett tvisterfrö mellan Centern och Samlingspartiet

De så kallade kundsedlarnas roll har varit ett tvistefrö mellan Samlingspartiet och Centern.

Samlingspartiet har yrkat på att kundsedlarna ska vara en subjektiv rätt för klienterna. Centern har tonat ned dessa krav.

Det var länge osäkert om partierna skulle lyckas nå enighet i frågan inom utsatt tid.

Vänsterförbundet: Regeringen hemlighåller besluten

Efter riksdagsgruppernas sammanträde kommer experter från Social- och hälsovårdsministeriet att presentera utkastet till valfrihetslagstiftning för pressen.

Vänsterförbundets riksdagsgrupp ondgör sig över att informationstillfället ordnas samtidigt med riksdagens frågestund.

Enligt gruppordförande Aino-Kaisa Pekonen borde regeringen inte gå ut med information till pressen innan den parlamentariska uppföljningsgruppen för förvaltningsreformen och oppositionspartierna fått möjlighet att bekanta sig med innehållet i utkastet.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är inne på samma linje. På twitter skriver hon att oppositionen borde ha tillgång till informationen först.

Blå framtid: Valfriheten en grundrättighet för alla

Också Blå riksdagsgruppen har enhälligt godkänt att förslaget till valfrihet sänds på remiss, säger kulturminister Sampo Terho.

Enlgt Terho har Blå framtid hela tiden framhållit sin önskan att valfriheten förverkligas. Han säger att de blå vill att valfriheten blir en grundrättighet för alla och inte bara ett privilegium för de rika.

- Vi har så mycket som möjligt i offentligheten hållit oss borta från de här onödiga grälen och koncentrerat oss på att frågan löses på ett konstruktivt sätt, sade Terho till journalister i riksdagen

Diskussion om artikeln