Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Affärsmannen som säger adjö till Helsingfors för småstadslivet - träffa Lovisas nya stadsdirektör

Från 2017
Jan D. Oker-Blom
Bildtext Den nya stadsdirektören Jan D. Oker-Blom väcker nyfikenhet i Lovisa. Människor han möter på gatan undrar om han ska flytta till Lovisa.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Lovisas blivande stadsdirektör Jan D. Oker-Blom beskriver sig själv som nyliberal i allt annat än miljöfrågor. Han är beredd på den hårda kritik som hans nya jobb för med sig.

I våras hettade det till i Lovisa. Efter 15 år som stadsdirektör blev Olavi Kaleva osams med ledande politiker och sade upp sig.

Den exakta orsaken bakom avgången har inte nämnts i offentligheten. Till en början sa Kaleva att det handlade om meningsskiljaktigheter i näringslivspolitiken och i en enskild tomtaffär.

Sedan dess har han tigit, liksom också Lovisapolitikerna.

Den 4 december blir helsingforsaren Jan D. Oker-Blom, eller Didde som han kallas, stadsdirektör i Lovisa. Han byter ut jobbet som verkställande direktör för Finnish Business Angel Network mot en tjänstemannaskrud.

Oker-Blom är inte oroad med tanke på vad som hände hans föregångare.

– Det blåser åtminstone lika mycket på lite högre poster på den privata sidan, säger han.

Jan D. Oker-Blom
Bildtext Jan D. Oker-Blom ska flytta till Lovisa och börjar sitt nya jobb den 4 december.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Han betonar också att politikerna är chef i kommunen. Det har han lärt sig under sina 17 år som kommunalpolitiker i Helsingfors. Sex av åren tillbringade han som medlem i stadsstyrelsen.

Via studentkåren till SFP

Unga Didde blev intresserad av politik under sin tid på universitetet. Enligt honom själv var han den trevliga killen som orkade bära ölkorgar till gemensamma tillställningar.

Sedan blev Jan D. Oker-Blom invald i styrelsen för Helsingfors universitets studentkår och det var där SFP snappade upp honom.

År 2002 blev han plötsligt SFP:s vice ordförande. Han lämnade inga stora spår efter sig inom partiet.

Enligt partikamraterna lyftes inte de ungas, helsingforsarnas eller nylänningarnas situation upp på något speciellt sätt under Oker-Bloms period.

Det blåser åtminstone lika mycket på lite högre poster på den privata sidan

Jan D. Oker-Blom

Oker-Blom räknas in i högerfalangen inom partiet. Han hör till dem som förespråkar ett finländskt Natomedlemskap.

– Jag ser mig själv som nyliberal och tycker inte om onödiga bestämmelser eller onödig byråkrati, förutom då det handlar om att utsätta miljön för fara. Då måste man kräva tillstånd och sådant, säger Oker-Blom.

Har sina släktrötter i Lovisa

Jan D. Oker-Blom hänvisar flera gånger till sin släkt, och berättar att både hans far- och morföräldrar har vigts i Lovisa. Och att hans farmors far, redare Ragnar Nordström, är hedersborgare i Lovisa.

Nordström var jägaröverstelöjtnant och deltog i Frändefolkskrigen. Dessutom finansierade han bland annat Lapporörelsen.

Jan D. Oker-Blom, Nordströms barnbarnsbarn, satt med i Nordström Groups styrelse i några år. I ett par års tid har han suttit med i Helsingfors hamns styrelse. Helsingfors hamn i sin tur äger en stor del av Lovisa hamn.

Han skrattar glatt och är något stolt då han berättar att hans släktingar till och med har fått gator uppkallade efter sig.

Stenbergsvägen i Grankulla har fått sitt namn efter Oker-Bloms morfarsfar och i Helsingfors finns John Stenbergs strand.

– Jag har fått mitt andra namn av honom, skrattar Oker-Blom.

Jan D. Oker-Blom
Bildtext Jan D. Oker-Blom funderade på att bli forskare som ung, men gjorde sedan karriär inom affärslivet och bankvärlden innan jobbet som Lovisas stadsdirektör lockade honom.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

En äldre dam stöder sig på en rollator och går förbi rådhuset i Lovisa. När hon lägger märke till Oker-Blom stannar hon upp för att önska den nya stadsdirektören välkommen. Oker-Blom är rörd.

Lovisaborna som besöker café Vaherkylä är nyfikna och funderar på hurdant liv han kommer att föra med sig till staden.

Jag vill inte bli stadsdirektör i Helsingfors. Det är gammal skåpmat

Jan D. Oker-Blom

Diskussion och liv behövs i kommunerna eftersom finländarna fortfarande lider av en kultur som går ut på att inte prata med varanda.

Det leder till misstänksamhet, missförtroende och meningsskiljaktigheter mellan tjänstemän och politiker. Hotelser kan också förekomma, som i Askola i fjol.

Eller så kan följderna vara dramatiska som i Parikkala, där maktspelet förstörde den dåvarande kommundirektörens karriär och rykte.

Kommunerna borde kommunicera om problem

– Den finska kulturen präglas sällan av diskussion och man går inte igenom saker. Man borde prata öppet i god tid, och inte göra det via pressen eller sociala medier, säger Heidi Rämö som är ordförande för Finlands kommundirektörer rf.

Enligt henne har kommundirektörens arbete blivit svårare och mer komplicerat än förr.

– Framtiden är ofta höljd i dunkel när man inte vet vad som ska hända med landskapsreformen eller vad kommunernas finansieringsmöjligheter är. Beslutsfattandet är ett roende och hopande, säger Rämö.

Det finns ingen statistik som stöder påståendet att fler kommundirektörer än tidigare får sparken. Bilden grundar sig på att fallen är allt synligare i offentligheten, främst på grund av sociala medier.

– Det är lätt att få sparken också inom den privata sektorn, påminner Jan D. Oker-Blom.

Jan D. Oker-Blom
Bildtext Det är en imagefråga för Jan D. Oker-Blom att flytta till Lovisa. Han vill betala skatt till den kommun där han jobbar.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Med det nuvarande understödet har SFP:s politiker i Helsingfors ingen chans att bli biträdande borgmästare eller borgmästare. Oker-Blom säger att han egentligen inte ens är intresserade av höga poster i Helsingfors.

– Jag vill inte bli direktör i Helsingfors. Det är gammal skåpmat, säger han med pondus.

I själva verket säger Oker-Blom att han inte kan tänka sig vara stadsdirektör någon annanstans i Lovisa. I Lovisa har SFP enkel majoritet i fullmäktige.

– Mina släktrötter finns här och sommarstugan finns i grannkommunen i Abborfors.

Oker-Blom beskriver sig själv som pratsam, aktiv och till och med otålig. Han är full av iver inför sina nya utmaningar.

Att locka tillväxtföretag är receptet för framgång

Då samtalet går över till den krympande och åldrande staden Lovisa blir han synbart entusiastisk. Idéerna sprudlar och han pratar mycket.

Lovisa måste få ett nytt lyft genom att locka små tillväxtföretag och välutbildade proffs som gör distansjobb till staden.

– De kan bo glesare och mer förmånligt här. Och på en timme kommer man till huvudstadsregionen eller till flygplatsen, påminner Oker-Blom.

Hamnen, sjöfarten, träbyggandet och företag inom träbranschen, samt energi och framför allt kärnenergi finns på arbetslistan. Det behövs stark intresseförvaltning.

– Intresseförvaltningen i kommunerna är ofta reaktiv och nu är det dags att ändra på det. Lobbning är en av de viktigaste sakerna och vi måste ta ett starkare grepp om intresseförvaltningen.

Jan D. Oker-Blom
Bildtext Oker-Blom vill ge Lovisa ett lyft genom att locka nya tillväxtföretag till staden.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Ett jobb inom den offentliga sektorn är mer än bara ett jobb för Jan D. Oker-Blom. Det är ett kall. Som tjänsteman i Lovisa kommer han närmare beslutsfattandet än han gör som politiker i Helsingfors.

– I Helsingfors tar stadsstyrelsen inte ens ställning till projekt som kostar några miljoner och det är egentligen ingen som noggrant kollar igenom bokslutet. Man litar på tjänstemännen och skriver namnet på pappret som bokstavligen serveras Helsingforspolitikerna på silverfat.

Artikeln baserar sig på Bisnesmies heitti hyvästit rahamaailmalle ja lähti johtamaan pikkukaupunkia: "Helsinki on niin nähty" skriven av Outi Pukkila.

På andra språk

Diskussion om artikeln