Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fjortonåringar i Ekenäs dricker starksprit

Från 2017
En man sitter vid ett bord fullt av alkoholflaskor.
Bildtext Det finns vuxna som köper ut sprit till barn. Det i sig är straffbart.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Högstadieungdomar i Ekenäs missbrukar alltmer alkohol. Redan i fjortonårsåldern dricker en del starksprit.

Bodil Strandström, som jobbar med förebyggande missbrukarvård i Raseborg, är oroad.

Det finns en större klick vars alkoholanvändning är oroväckande.

― Bodil Strandström.

Under det senaste året har hon sett en ökning i användandet av rusmedel bland högstadieungdomar i Ekenäs.

- Högstadieelever dricker allt mera alkohol, det märker jag då jag diskuterar med unga och föräldrar. Speciellt i Ekenäs har det skett en klar ökning, förklarar Strandström.

Orolig för ungdomarna

- Det finns myndiga personer som köper ut åt minderåriga. En del yngre använder riktigt ordentligt mycket alkohol. Unga vet var de kan hitta någon som handlar åt dem.

Bodil Strandström poängterar att det är viktigt att föräldrarna vet var de unga rör sig och vad de sysslar med.

En kvinna som heter Bodil Strandström, hon jobbar med förebyggande missbrukarvård i Raseborg.
Bildtext Bodil Strandström jobbar med förebyggande rusvård.
Bild: Marica Hildén / Yle

- Ungdomar är ungdomar, de vill pröva på saker och testa gränser. Det är ju inte så att alla åttor och nior dricker eller dricker sig berusade. Men det finns en större klick vars alkoholanvändning är oroväckande.

Fjortonåringar dricker starksprit

En del ungdomar dricker flera gånger i veckan och vissa av dem också starksprit.

Det är brottsligt för en vuxen att köpa ut sprit åt en minderårig.

Vad gör man som förälder om man märker att det förekommer?

- Man kan göra en polisanmälan, det är ett polisärende. Först kan man med riktigt låg tröskel vända sig till Raseborgs familjecenteroch fråga hur man ska gå vidare.

Man får också engagera sig i andras barn om man ser att de har det dåligt.

― Bodil Strandström

Bodil Strandström kan inte säga om föräldrarna alltid är medvetna om sina ungdomars drickande. Hon har inte hört att de skulle vara oroliga.

- Men jag hör ju inte allt heller. Jag känner till enskilda fall och den övergripande trenden just nu.

Föräldrar och vuxna i viktig roll

Föräldrarna är i en nyckelposition och det är viktigt att de tar tag i barnens drickande, understryker Bodil Strandström, som jobbar med förebyggande missbrukarvård i Raseborg.

- Man bör ta upp saken till diskussion hemma och fråga vad barnen sysslar med om kvällarna. Man får också engagera sig i andras barn om man ser att de har det dåligt.

Fikastund på jobbet.
Bildtext Det är viktigt att sitta ner och prata med sin tonåring.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Föräldrar borde stöda och hjälpa varandra. Det är bra om flera familjer har samma hemkomsttider för ungdomar i samma gäng.

- Man ska prata med de unga och vara nyfiken. Som förälder ska man också våga sätta gränser. De allra flesta gör det då barnen är yngre men man ska fortsätta med det då tonåringarna växer upp.

Stora risker och beroende

Bodil Strandström understryker att någonting måste göras åt den ökande alkoholkonsumtionen.

- Ju tidigare man börjar missbruka desto större risk är det att man insjuknar i en beroendesjukdom. I synnerhet om man dricker starkt flera dagar i sträck så ser jag nog att det finns jättestora risker med det beteendet.

När det gäller ungdomar vars drickande har gått överstyr är det de vuxna som måste sätta ner foten och avbryta det.

Med andra ungdomar gäller det att fortsätta diskussionen och vara öppen.

Tonåringen kan själv ha svårt att veta var gränsen går när det gäller den egna alkoholkonsumtionen.

Ölflaska i gräsmatta
Bildtext Ett missbruk kan leda till ett annat.
Bild: Pixabay

- Ungdomar är sinsemellan så lojala att de sällan vill skvallra om kompisen. Men om de ser att det börjar gå illa för en vän så kunde de nog vända sig till en vuxen. Då tar den vuxna över ansvaret för situationen så att inte barnet behöver bära det.

Ungdomar positiva till cannabis

Enligt Bodil Strandström har unga en mycket positiv bild av cannabis, det vill säga av marijuana och hasch.

Hon ser ett samband mellan missbruket av olika rusmedel.

Legaliseringen av cannabis väcker känslor. Både för och emot.
Bildtext Vissa kan ha en romantiserad bild av cannabisrökande.
Bild: EPA / Jörg Carstensen

- Om man dricker mycket så är risken större att man prövar på någonting annat sen. Jag vet inte om ungdomarna ens vet att man kan blir beroende av cannabis. De har inte en realistisk bild av vilka biverkningar ett missbruk har.

Beroendet kommer inte genast så den som använder cannabis sporadiskt ser kanske inte så allvarligt på sitt missbruk.

Det är också lätt för ungdomar att få tag i droger idag.

Förebyggande arbete

Alkoholmissbruket har över lag minskat i hela landet sedan början av 2000-talet.

- Kanske för att vi pratar mera om missbruk idag och satsar mera på förebyggande arbete. Människor vet mera och kan göra vettigare beslut.

Man ser en uppgång under det senaste året men det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser.

Bodil Strandström ser positivt på framtiden om man utvecklar den förebyggande vården och satsar på barn, ungdomar och barnfamiljer i Raseborg. Då ser man resultat många år senare.

- Det finns hjälp att få bara man vågar ta kontakt.

Radio Vega Västnyland

3:55

Radio Vega Västnyland

2:17

Radio Vega Västnyland

2:53

Diskussion om artikeln