Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ministerium: Nedskärningen av strömmingskvoterna för hög

Från 2017
Strömming.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Monica Forssell

Enligt jord- och skogsbruksministeriet är en 40 procentig nedskärning av strömmingsfisket i Bottniska viken för hög och går emot vetenskap.

Strömmingsfisket i Bottniska viken har enligt riksdagsbeslut redan under några år begränsats enligt vissa kvoter. Dessutom har EU:s fiske- och lantbruksministrar nu föreslagit att den totala fiskekvoten i Bottniska viken ska sänkas med 40 procent.

Jord- och skogsbruksministeriet vill vidta åtgärder mot detta. Enligt ministeriet är en sänkning på 40 procent för hög, eftersom ett vetenskapligt råd föreslog en sänkning på 32 procent.

Ministeriet försöker nu skynda på kommissionen och försöka se till att ett nytt förslag arbetas fram. En annan möjlighet är att Finland kunde byta kvoter med något annat berört land för att underlätta situationen.

Axel Hellström och Jukka-Pekka Vironen står på kajen vid ett fiskefartyg.

Mindre strömmingsfiske slår hårt mot yrkesfiskare

Sänkta kvoter kan tvinga fiskare att söka annat jobb.