Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskarförbundets chef i HS: Hur har samhället råd att behandla forskare och lärare så illa?

Från 2017
Helsingin yliopiston kirjasto
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Forskarförbundets nya verksamhetsledare Johanna Moisio kritiserar i en intervju i Helsingin Sanomat det sätt på vilket universitet och högskolor leds i Finland och hur undervisningspersonalen behandlas och bemöts.

Moisio anser att man borde få till stånd en allmän debatt om situationen vid våra högskolor, och i den debatten borde såväl ministrar, ämbetsmän och universitetspersonal delta.

Moisio, som doktorerat i förvaltningsvetenskap i Tammerfors universitet, frågar sig hur Finland har råd att behandla personer, i vilkas gedigna utbildning det investerats stora summor pengar, så oändamålsenligt som man gör nu.

- Forskarförbundets medlemsenkät som publicerades i somras är dyster läsning: var fjärde person med doktorsgrad är tidvis arbetslös eller permitterad, säger Moisio till HS.

Moisio påpekar att förutom att samhället investerat i deras utbildning så hungrar världen efter ny kunskap och nya forskningsresultat.

"Dåligt ledarskap leder till dålig trivsel på jobbet"

De minskade anslagen till universiteten uppges vara den största orsaken till att universitet och forskningsanstalter tvingats skära ner i sin personal och därmed öka på arbetslösheten bland forskarutbildade.

Moisio lyfter fram det faktum att 70 procent av undervisnings- och forskningspersonalen vid våra universitet fortfarande är visstidsanställda, trots att universitetslagen från 2010 försökte råda bot just på den saken.

Listan på problemen fortsätter: en alldeles för stor del av arbetstiden för dem som jobbar på universitet går åt till att ordna finansiering för forskningsprojekten, anställningsförhållandena är korta och projekten alltmer splittrade, det förekommer löneskillnader mellan könen och utländska forskare har svårt att acklimatisera sig.

Moisio nämner som ett konkret exempel på dåligt ledarskap att alla forskare söker alla möjliga stipendier - ofta samma stipendier.

- Det borde inom ledningen finnas en vision om vilka stipendier det lönar sig för institutionens forskare att söka.

Enligt Moisio visar utvärderingar av universitetslagen att personalstyrningen och hela administrationen blivit allt mer hierarkisk och personalen har svårt att få sin röst hörd.

"Ministerns herdebrev var direkt kränkande"

Forskarförbundets nya verksamhetsledare nämner i intervjun det öppna brev som undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) skickade till universiteten för två år sedan.

Grahn-Laasonen ville få till stånd en diskussion på bred basis om nivån på forskningen i Finland.

Mest illa vid sig tog forskare som ansåg att kraven på större effektivitet och sparkrav var en kränkande kombination.

Moisio säger att ministeriets tjänstemän borde hålla sig uppdaterade med den akademiska verkligheten genom kontinuerlig dialog med med universitetsfolket och komma ihåg den akademiska friheten.

- Ett universitet fungerar inte som ett rektorsråd, säger Moisio.

Universitetsdoktorer

Högutbildade lämnar Finland - färre kommer hitåt

Klart fler forskare åker iväg än vad som kommit hit.

Diskussion om artikeln