Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Allt färre skadas i trafiken i Borgå - ändå otryggare än i många andra städer

Från 2017
Uppdaterad 21.05.2021 14:34.
Människor som går över skyddsvägen i Borgå centrum.
Bild: Yle/ Jenny Kähärä

Antalet personskador i trafiken har halverats på fyra år i Borgå. Hastighetskameror placeras ut i centrum nästa år.

Anna Lökström stannar upp en stund med sin röda cykel i Borgå centrum. Korgen vid styrstången är fullastad. Hon är en aktsam och aktiv cyklist.

- Nog måste man själv följa med trafiken och se till att man inte blir under, säger hon. Det finns bilar som stannar vid övergångsställen men det är bäst att vara väldigt försiktig.

Några riktigt otäcka situationer har hon inte varit med om.

- Jag har cyklat hela mitt liv och det har gått bra men man måste stanna vid övergångsställen och titta åt höger och vänster.

Bil kör på enkelriktad väg i Borgå.
Bild: Yle/ Jenny Kähärä

Hennes råd åt alla i trafiken är kort och enkelt.

- Alla måste tänka på att vara försiktiga.

Under de senaste fyra åren har trafiken blivit tryggare i Borgå. Antalet personskador har minskat med hälften.

Trafikingenjör Hanna Linna-Varis vid Borgå stad är väldigt belåten med utvecklingen.

- Trenden för de senaste åren är klart sjunkande och därför är vi inte så oroliga över att vi ännu ligger efter andra städer som Helsingfors i antalet personskador per capita.

Grafik.

Under de fem senaste åren, 2012–2016, inträffade 1 423 trafikolyckor som kom till polisens kännedom i Borgå. I 284 fall ledde olyckorna till personskador.

Sett till invånarmängden sker det mer personskador i trafiken i Borgå än i genomsnitt i Finland. 115 olyckor per 100 000 invånare jämfört med 95 olyckor per 100 000 invånare, under tidsperioden 2012–2016.

- Vi har några stora vägar i Borgå med höga trafikmängder, säger Linna-Varis. Till exempel motorvägen och Mäntsälävägen.

Att antalet personskador tydligt har minskat beror enligt henne åtminstone delvis på stadens aktiva trafikplanering.

- Särskilt i kvarteren runt torget i centrum har vi sänkt hastigheterna och byggt tryggare övergångsställen. Tidigare skedde där betydligt fler olyckor än nu.

Människor som går över skyddsvägen i Borgå centrum.
Bild: Yle/ Jenny Kähärä

Nästa år satsar staden på ännu fler åtgärder i centrum. Bland annat kommer hastighetskameror att finnas i stadsbilden.

- Vi på trafikplaneringen har snart ett möte tillsammans med polisen. Då får vi veta var hastighetskamerorna borde placeras enligt dem.

Enligt de nuvarande planerna kommer Borgå stad att bygga fyra stolpar för hastighetskamerorna.

Enligt den nyss publicerade trafikplanen, Plan för tryggt och hållbart resande i Borgå, är målsättningen att ingen ska behöva omkomma eller skadas allvarligt i trafiken.

Diskussion om artikeln