Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

På Svenskfinlands nyaste nyhetsbyrå ryggsäcksjobbar man med det som tidningarna inte bevakar

Från 2017
Uppdaterad 23.10.2017 19:41.
Anna Back, Chefredaktör, Svensk Presstjänst
Bildtext Anna Back är chefredaktör på Nyhetsbyrån SPT.
Bild: Sasha Silvala / YLE

Nu är det bara någon vecka kvar tills en ny aktör i den finlandssvenska medievärlden ser dagens ljus.

Nyhetsbyrån SPT kommer att skapa journalistiskt material för mediehusen HSS och KSF Media. Verksamheten kör igång i november men ännu är mycket öppet och under utveckling.

Det är en avsiktlig strategi, menar chefredaktör Anna Back.

- Bemanningen börjar vara klar men själva arbetsbeskrivningarna är ännu på ett skisstadium. Vi kommer att bygga på och bygga om an efter, när vi ser exakt hurdant material tidningshusen vill köpa av oss.

Inte ett nytt FNB

I en del avseenden tar man vid där den svenska delen av Finska Notisbyrån FNB denna höst slutar. Men Back poängterar att Nyhetsbyrån SPT kommer att skilja sig från FNB på flera punkter.

- Vi vill satsa speciellt på närvaro ute på fältet. Det händer väldigt mycket i Finland och de finlandssvenska tidningsredaktionerna har inte möjlighet att bevaka allt, journalisterna är för få.

Centralt för den nya byrån är också att man erbjuder journalistiska produkter som är anpassade för digitala plattformer.

- Vi kommer inte bara att leverera artiklar för papperstidningar eller webbsidor, utan fundera på hur man kan bevaka någonting journalistiskt så att läsaren får det i den form som är lämpligast.

Reportrar ständigt på språng

När verksamheten kör igång i början av november börjar man från ett minimum. Det innebär enligt Back fem-sex personer som ser till att en deskbemanning snurrar på från morgon till kväll sju dagar i veckan.

Utöver detta anlitar man fria reportrar.

Någon fysisk redaktion där de anställda varje morgon samlas kring ett mötesbord kommer inte att finnas. Nyhetsbyråns anställda ska klara av att ha kontoret i ryggsäcken.

En man skriver på ett papper.
Bild: CC0/Startup Stock Photos

- Vi önskar att våra journalister befinner sig där saker händer och utnyttjar den frihet som upplägget innebär.

Så det är inte ett sätt att spara pengar, att skippa den fysiska redaktionen?

- Det får du fråga styrelsen om. Men det är klart att det kostar en del att ha duktiga reportrar som ingalunda ska behöva arbeta för någon svältlön. Dessutom behöver vi den utrustning och de program som krävs för digitalt arbete.

Nyhetsbyråns anställda ska förvisso kunna slå sig ner vid ett fysiskt skrivbord på en redaktion om de så vill.

- Våra reportar kan gå in till mediehusen och få en plats där om de önskar.

Till en början kommer man att ha anställda som är stationerade i Helsingfors, Åbo och Vasa. Redaktionsmöten kommer att ske på distans.

- Vi har utvecklat digitala sätt att kommunicera med varandra så att man känner att man är insatt och del av ett team även om man sällan befinner sig i samma rum.

Ju mera pengar, desto mera journalistik

Chefredaktör Anna Back uttalar sig ogärna om nyhetsbyråns finansiering, det hör enligt henne till styrelsen för Svensk presstjänst.

Tidningarna Östnyland, Hufvudstadsbladet och Västra Nyland.
Bild: Patrick Holmström

Känt är i alla fall att nyhetsbyrån hade ansökt om ett betydligt större presstöd än det man slutligen beviljades.

Frågan är om Nyhetsbyrån SPT i framtiden kan hoppas på ett presstöd i samma storleksklass som FNB beviljades, efter att notisbyrån lagts ner. Back vill inte kommentera.

- Men jag kan ju sammanfatta det som att ju mera pengar vi får, desto mera journalistik kan vi göra. Självklart önskar jag alla pengar vi kan få.

Profilerade skribenter

De journalister som anställs av nyhetsbyrån kommer inte att dölja sina namn bakom ett anonymt SPT. Anna Back hoppas att skribenterna ska kunna bli lika kända som vilka tidningsskribenter som helst.

- Mitt mål är att våra skribenter blir profilerade. Det är också viktigt då publiken tar kontakt med oss, man vänder sig gärna till en journalist man upplever sig ha en relation till.

Byråns material kommer att kunna dyka upp i alla KSF och HSS medias tidningar. Dessutom innebär ett avtal med den svenska nyhetsbyrån TT att materialet kan få spridning också i Sverige.

- Man når ut till en väldigt stor läsarskara genom att förekomma i vårt material. Det hoppas jag att folk med tiden inser när vi tar kontakt.

Chefredaktör Anna Back tycker det är roligt att arbetet på Nyhetsbyrån SPT nu kommer igång på allvar. Intresset för att arbeta på byrån har varit stort och många innovativa tankar och idéer har ventilerats.

- Ambitionen är att bli en stor framtida aktör inom Svenskfinlands medievärld.

Diskussion om artikeln