Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Läckande vattenrör i Hangö gör att tusentals kubikmeter vatten rinner ut på fel ställen

Från 2017
Uppdaterad 21.05.2021 14:02.
Rörsanering på Hantverkaregatan i Hangö
Bildtext Vatten- och avloppsrörsanering på Hantverkaregatan i Hangö. Samtidigt installeras dagvattenrör och gatan byggs upp på nytt.
Bild: Yle/Maria Wasström

Gamla vatten- och avloppsrör är ett växande problem. I Hangö beräknas saneringsskulden uppgå till närmare 30 miljoner euro.

Ifjol läckte nästan 34 000 kubikmeter vatten ut genom håligheter i de gamla rören. Det är 24 procent av hela vattenförbrukningen. Det handlar alltså om ett svinn som kunden i sista hand får betala för.

Ett nästan täppt vattenrör.
Bildtext Så här täppt var ett av vattenrören till en fastighet vid Hantverkaregatan. Röret avlägsnades i samband med rörsaneringen där. Avlagringar och korrosion gör att gamla metallrör täpps till.

Rörsaneringen i området kring Hantverkaregatan och Bromsaregatan i Hangö Norra börjar vara på slutrakan. Vatten- och avloppsrören har bytts ut och kompletterats med dagvattenrör. Samtidigt har hela gatan byggts om.

Yle Nyheter Västnyland video: Var femte liter rent vatten går till spillo i Hangö - Spela upp på Arenan

Materialansvariga Stefan Nordlund på vatten- och avloppsverket i Hangö förundrar sig över att vattnet överhuvudtaget kunnat ta sig genom de nästan helt igentäppta rören.

Stefan Nordlund på Vatten- och avloppsverket i Hangö.
Bildtext Stefan Nordlund med ett av de igentäppta rören från Hantverkaregatan.
Bild: Yle/Maria Wasström

En del Hangöbor har klagat på att vattentrycket i kranarna är för svagt och en delorsak är antagligen just att rören är i så dålig skick.

En del rör är hundra år

Vattenrörens sammanlagda längd i Hangö är 221 km. Utöver det finns det nästan lika mycket avloppsrör.

De äldsta rören är från början av förra seklet men deras andel är mycket liten.

Vatten- och avloppsnätet anlades främst under 1960-talet men under årens lopp har nätet också byggts ut och förnyats.

Grafik.

Källa: konsultföretaget Pöyry

Största delen av vattenrören är av plast vilket är det material man använder idag. 18 kilometer av vattenledningarna är cementrör som innehåller asbest. Andra rör är gjorda av betong, gjutjärn eller stål.

Medellivslängden är ett halvt sekel

Saneringsskulden är vid det här laget drygt 130 kilometer vatten- och avloppsrör som alltså redan borde ha bytts ut.

Enligt den nya rapporten uppgår saneringsskulden i slutet av det här året till 77,7 kilometer vattenrör. För avloppsrörens del landar siffran på över 50 kilometer.

Uträkningarna baserar sig på ett antagande om att rören håller i medeltal 50 år.

Gamla vatten- och avloppsrör som byts ut på Hantverkaregatan i Hangö.
Bildtext Gamla och nya vatten- och avloppsrör.
Bild: Yle/Maria Wasström

För att hela vattenledningsnätet ska vara sanerat inom femtio år borde över fyra kilometer rör saneras varje år.

Det här skulle innebära utgifter på ungefär en miljon euro varje år.
Motsvarande, men aningen lägre siffror, gäller för avloppsnätet.

Rörsanering och gatureparation koordineras

I dagens läge saneras endast ett par kilometer rör varje år.

- Det är det vi har möjlighet till. Våra resurser räcker inte till mer, säger rörmästare Tom Wikström på vatten- och avloppsverket.

Rörmästare Tom Wikström i Hangö
Bildtext Rörmästare Tom Wikström säger att många faktorer påverkar hur mycket rör som staden kan sanera varje år. Behovet är större än vad som är möjligt att förverkliga.
Bild: Yle/Maria Wasström

Därför växer saneringsskulden med flera kilometer varje år.

- Det leder förstås till att antalet läckor och problem i kvalitet ökar, eller åtminstone risken för det, säger Wikström.

Rundgång i systemet

Wikström säger att en stor del av läckagen innebär att rent vatten rinner ut i marken och också direkt in i stadens avlopp och vidare till reningsverket.

Tusentals kubikmeter rent vatten körs alltså i onödan genom reningssystemen.

- Känner vi till var läckorna är så åtgärdar vi förstås. Det är antagligen frågan om flera små läckor, säger han.

Rolf Gammals
Bildtext Rolf Gammals är inte särskilt oroad över den växande saneringsskulden.
Bild: Yle/Maria Wasström

Rolf Gammals (SFP) är vice ordförande för tekniska nämnden i Hangö. Han är medveten om problemen med de gamla vattenrören men förlitar sig på att måttliga insatser ska räcka för att klara av situationen. Några stora förändringar i saneringsplanerna är inte att vänta.

Diskussion om artikeln