Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Funderar du på att starta eget? Den rätta tiden är nu

Från 2017
Uppdaterad 30.10.2017 15:58.
Yle Huvudstadsregionen - video: 6 tips för att starta eget - Spela upp på Arenan

Att snabbt och smidigt starta eget ska bli allt lättare, då Helsingfors ska locka fler uppstartsföretagare. De unga företagarna själva är inte rädda för att misslyckas utan tror starkt på sina idéer. Samtidigt hoppas de på bättre information om finansiering.

Det är en kall men solig oktobermorgon i Helsingfors. Jag går in på innergården till gamla Maria sjukhus. Bakom mig hör jag ljudet av målmedvetna steg. Det är en grupp företagare, redo att ta sig an en ny dag av utmaningar.

Vid huvudingången möts jag av en skylt. Not a hospital, står det.

Jag går in genom dörren och kan bara konstatera att skylten stämmer – det är inget sjukhus jag har gått in i. Jag har kommit fram till Maria 01 – Helsingfors center för uppstartsföretag. Startups, som de ofta kallas.

Strax till höger står en pekplatta som inbjudande uppmanar mig att fylla i vilken företagare jag vill träffa.

Framför mig ser jag en restaurang. Där kommer antagligen många intressanta affärsmöten att äga rum under dagens lopp. Förmodligen också en hel del nätverkande.

Mina steg leder inte till restaurangen. Jag är här för att träffa uppstartsföretagare.

Och uppstartsföretagare är det inte svårt att hitta på Maria 01: cirka 100 företag är för tillfället stationerade här och fler förväntas de bli, då Helsingfors stad kommer att utvidga centret.

Tanken med uppstartscentret är att nystartade företag ska finnas under ett och samma tak. Företagarna ska ha möjlighet att samarbeta och nätverka med varandra.

Tanken är också att uppstartsföretagen ska ha lägre utgifter. På Maria 01 betalar företagen lägre hyra än vad de skulle betala i andra lokaler.

För att bli klassat som ett uppstartsföretag finns det fyra kriterier som Maria 01 kräver att företagen ska uppfylla.

De ska vara teknologibaserade och anpassningsbara. De ska ha en tydlig, egen produkt och redan ha någon typ av finansiering eller betalande kunder. Dessutom ska de ha siktet inställt på en internationell marknad.

De här kriterierna har företagen LiiD och NordSafety uppfyllt. Yle Huvudstadsregionen har träffat deras grundare.

Skylten "Not a hospital".
Bildtext Inga patienter finns kvar i den här byggnaden. Maria sjukhus omvandlades till ett center för uppstartsföretag år 2016.

En app för att underlätta försäljarens arbete

Maria Sundström är en av grundarna till uppstartsföretaget LiiD. Hon fungerar som företagets försäljningschef

Sundströms företag producerar en tjänst avsedd att förenkla vardagen för företag som jobbar med kundkontakt.

– Vi har skapat en mobilapplikation som automatiskt registrerar all kontakt med kunden. Alla telefonsamtal, meddelanden och e-postmeddelanden registreras utan att försäljaren behöver göra det själv.

Idén att utveckla den här tjänsten fick Sundströms kolleger, de två andra grundarna, när de insåg att den manuella registreringen var problematisk.

De jobbade tidigare på ett företag som skapar system för att registrera kundkontakten.

– Systemen användes inte eftersom försäljarna upplevde det som arbetsamt att registrera kundkontakten manuellt. Då föddes idén om ett automatiserat system för att underlätta försäljarens arbete.

Bilden visar Maria Sundström som står vid ett fönster i Maria 01.
Bildtext Maria Sundström fungerar som försäljningschef på sitt företag.

Molntjänst och app för bygginspektioner

Fredrik Löfberg är grundare och vd för uppstartsföretaget NordSafety. Företaget producerar en tjänst för byggbolag.

– Vi har utvecklat en molntjänst och mobilapplikation som kan användas vid bygginspektioner.

Löfbergs väns pappa är vd för ett byggbolag som behövde en lösning för att hantera bygginspektioner.

– De frågade oss om vi kunde se över marknaden och vi märkte att det inte fanns några bra mobilbaserade lösningar. Vi ingick ett avtal med byggbolaget där vi utvecklar och säljer produkten och de betalar för utvecklingen.

Bilden visar Fredrik Löfberg som står på Maria 01:s innergård.
Bildtext Fredrik Löfbergs företag har skapat en app som byggbolag kan använda sig av.

Svårt att hitta finansiering

Maria Sundström berättar att det inte var särskilt enkelt att starta eget företag.

– Ingen i vårt företag hade tidigare erfarenhet av att bilda eget företag. Det var mycket som vi inte visste när vi startade.

Att hitta finansiering hörde till det svåraste.

– En teknologiprodukt är inte färdig samma dag du börjar jobba. Utvecklingen tar tid och därför behöver företaget finansiering för den första tiden. Det var svårt att hitta information om finansieringen. Det finns till exempel stöd som ska ansökas om innan företaget bildas och det här visste vi inte om.

Fredrik Löfberg anser å sin sida att det inte var svårt att grunda ett eget företag.

– Jag startade mitt första företag redan i gymnasiet så det var inte svårt att veta hur man ska gå tillväga den här gången. Det är enkelt. Det finns mycket råd för hur man gör det och du kan göra allt på nätet.

En teknologiprodukt är inte färdig samma dag du börjar jobba. Utvecklingen tar tid och därför behöver företaget finansiering för den första tiden. Det var svårt att hitta information om finansieringen. Det finns till exempel stöd som ska ansökas om innan företaget bildas och det här visste vi inte om

Maria Sundström.

"Helsingfors ska vara en bra stad att leva i"

Enklare kommer det att bli för Helsingfors uppstartsföretag. Det menar i alla fall staden.

Helsingfors har gått in för att satsa på stadens uppstartsföretag. Den här satsningen säger näringslivschef Marja-Leena Rinkineva att i huvudsak ska ske genom två åtgärder.

– För det första ska Helsingfors bli världens mest fungerande stad. För det andra ska vi utveckla uppstartscentret Maria 01.

Att staden fungerar bra säger Rinkineva att är en förutsättning för allt näringsliv.

– Helsingfors ska vara en bra stad att leva i. Vi ska erbjuda bra tjänster och de bästa möjligheterna för företagen att utvecklas. Staden ska fungera som en accelerator och möjliggörare.

– Genom Maria 01 kan vi erbjuda lokaler och tjänster för lovande uppstartsföretag. Det här uppstartscentret planerar vi att utvidga.

Bättre information om finansiering och rekrytering

När det kommer till konkreta förslag på hur staden skulle kunna göra uppstartsföretagarnas vardag enklare tar Maria Sundström upp problemet med finansiering.

– Jag hade önskat mig en portal med information om hur du ska gå tillväga för att finansiera ditt företag.

Eftersom staden inte själv erbjuder så mycket finansiellt stöd säger Marja-Leena Rinkineva vid Helsingfors stad att de inte heller har så mycket information om finansiering på sina egna sidor.

– Jag vet att Business Finland kommer att förbättra sin webbplats och samla olika former av finansiering på ett och samma ställe. I framtiden kan vi kanske ha en länk till den på stadens webbsidor.

Fredrik Löfberg efterlyser råd för hur företagen anställer ny personal och hur de till exempel betalar lön till utländska anställda.

– Staden har uppstartstjänster på New Co. Helsinki. Där kan företagare få hjälp med olika frågor gällande bland annat rekrytering. Om arbetstagaren bor utomlands påverkas löneutbetalningen av lagar och förordningar i löntagarens hemland. Det kan vi på staden tyvärr inte hjälpa till med, säger Rinkineva.

Människor runt ett mötesbord
Bildtext Uppstartsklimatet i Helsingfors upplevs som gott. Cirklarna är små och företagarna har god kontakt med varandra. (Arkivbild)
Bild: Mostphotos/lev dolgachov

Ett gott uppstartsklimat i Helsingfors

Såväl Maria Sundström som Fredrik Löfberg tycker ändå att uppstartsklimatet redan nu är bra i Helsingfors.

– Jag upplever att det är uppskattat att vara egenföretagare här. Folk är intresserade och tycker att det är fint att man har startat eget, säger Sundström.

– Uppstartsklimatet är positivt i hela Finland men speciellt i Helsingfors och huvudstadsregionen eftersom det finns så många uppstartsföretag här. Man får mycket stöd och råd, säger Löfberg.

Sundström tycker också att uppstartsbranschen har växt under de senaste fem åren.

– Det finns många nya uppstartsevenemang och det tror jag att har inverkat.

Sundström tar också upp de små cirklarna bland uppstartsföretagare och ser det som en fördel.

– Vi har god kontakt med varandra och vet vem det lönar sig att prata med i vilka ärenden.

Marja-Leena Rinkineva tycker också att staden har ett bra system för uppstartsföretag.

– Det finns många uppstartsföretag i Helsingfors och de verkar under goda omständigheter. Möjligheterna att skapa kontakter och utveckla sitt företag är bra.

Helsingfors uppstartsföretag har dessutom goda möjligheter att etablera sig på den internationella marknaden.

– Vi har ett internationellt utbytesprogram där våra uppstartsföretag jobbar utomlands under en tid samtidigt som partnerföretag i andra länder jobbar här.

Uppstartsklimatet är positivt i hela Finland men speciellt i Helsingfors och huvudstadsregionen eftersom det finns så många uppstartsföretag här. Man får mycket stöd och råd

Fredrik Löfberg, grundare till ett uppstartsföretag i Helsingfors.

Familjebildning kan påverka karriärvalet

Att uppstartsbranschen domineras av män är ingenting som Maria Sundström har påverkats av.

– Det är ingenting jag går omkring och tänker på. Jag tror inte att de manliga företagarna tänker på det heller. Ibland reagerar jag på att det finns en annan kvinna på något uppstartsevenemang men mer än så påverkar det mig inte.

Anledningen till att det finns få kvinnor i uppstartsbranschen tror Sundström kan bero på att kvinnor ofta är mera realistiska i sina karriärval.

– Jag tror att kvinnor är mera eftertänksamma när det kommer till karriärval. De är kanske också mera rädda för att ta risker. Att bilda eget företag är riskabelt och kvinnor är ofta inte beredda att ta lika stora risker som män.

En annan orsak tror Sundström kan ligga i att det finns få kvinnliga förebilder.

– Ju fler kvinnor det finns i den här branschen, desto fler tror jag att vi kommer att bli.

Sundström tror också att orsaker som har med familjebildning kan påverka karriärvalet.

– Det är ofta personer i 30-årsåldern som bildar eget företag. Då funderar många på att bilda familj och det är ju betydligt svårare att starta eget om du har fler än dig själv att ta hand om.

Jag tror att kvinnor är mera eftertänksamma när det kommer till karriärval. De är kanske också mera rädda för att ta risker. Att bilda eget företag är riskabelt och kvinnor är ofta inte beredda att ta lika stora risker som män

Maria Sundström.

Tanken på att misslyckas skrämmer inte

Att misslyckas som egenföretagare är ändå inget som skrämmer Sundström.

– Jag är snarare jätteivrig på att lyckas. Risken för att misslyckas är ingenting jag går omkring och tänker på. Om det här av någon orsak inte skulle fungera skulle jag absolut göra det på nytt.

Fredrik Löfberg är heller inte rädd för att misslyckas.

– Du misslyckas varje vecka med något och då är det bara att pröva på något annat. Om vi skulle gå i konkurs kan man alltid börja jobba på ett annat ställe.

Artikeln uppdaterades 30.10.2017 klockan 15.57. Meningen ”De är kanske också mera rädda för att misslyckas” ändrades till ”De är kanske också mera för att ta risker”.