Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Folktinget: Svensk service "i mån av möjlighet" räcker inte

Från 2017
Uppdaterad 23.10.2017 16:53.
Markus Österlund.
Bildtext Folktingssekreterare Markus Österlund.
Bild: Yle/ Axel Nurmio

Regeringens utkast till lag om valfrihet inom social- och hälsovården innehåller problem och bryter mot grundlagen. Den tolkningen gör Svenska Finlands folkting.

Genast då utkastet offentliggjordes var det många som lade märke till paragraf 41, som berör kundsedlar och personliga budgetar.

Bild på text i lagutkast.
Bild: Yle/ AG Karlsson

Där står det att landskapet i mån av möjlighet ska se till att service finns att tillgå på landskapens språk.

I mån av möjlighet räcker inte enligt lagen

Folktingssekretarare Markus Österlund är kritisk till formuleringen.

- Det här räcker ju inte. Vi har en grundlag som tydligt och klart säger att du som svenskspråkig i Finland har rätt att få sjukvård på ditt eget språk. Då kan det inte stå i ett lagförslag att du i mån av möjlighet har rätt att få service på svenska.

Det här kan alltså enligt er tolkning inte vara grundlagsenligt?

- Min tolkning är att det här inte är grundlagsenligt.

De praktiska arrangemangen också ett problem

Enligt Österlund skulle det enkelt gå att ändra formuleringen om språkliga rättigheter så att varje medborgares rätt att få vård på sitt modermål finns med.

Utkastet ska skickas på remiss i månadsskiftet oktober-november.

Folktinget kommer i sitt utlåtande också att ta upp frågan om praktiska arrangemang.

Enligt Österlund borde det i praktiken också byggas upp strukturer som möjliggör att det finns tillgång till service på svenska.