Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tunnel under Aningaisgatan och huvudingång på Trätorget – konserthusets renovering ska ge hela området ett lyft

Från 2017
Uppdaterad 26.10.2017 10:29.
Skiss över hur konserthuset skulle se ut efter renoveringen.
Bildtext Så här kunde konserthuset och Trätorget se ut efter renoveringen.
Bild: Åbo stad

Om allt går enligt planerna ska det nyrenoverade konserthuset i Åbo öppna sina dörrar om fyra år. Olika alternativ för hur konserthuset kunde renoveras presenterades på måndagen.

En renovering av själva konserthuset och delar av intilliggande Åbo yrkesinstituts utrymmen, som Åbo filharmoniska orkester tar över, beräknas kosta cirka 34 miljoner euro. Men eftersom renoveringen av konserthuset kopplats samman med utvecklandet av hela Aningaisområdet har staden lagt fram tre alternativ för hur renoveringen kunde kompletteras.

Åbo konserthus.
Bildtext Tanken är att orkestern ska få en större scen.
Bild: YLE/Niclas Lundqvist

I det första alternativet byggs en tunnel under Aningaisgatan till Trätorget, det skulle möjliggöra att huvudingången flyttas till torget. I pengar skulle det här alternativet innebära en tilläggskostnad på cirka 7 miljoner euro.

I det andra alternativet byggs en tunnel under Aningaisgatan till Trätorget men dessutom byggs också en paviljong för mindre konserter på torget. Det här alternativet skulle kosta cirka 18 miljoner euro till att förverkliga.

I det tredje alternativet skulle den mindre konsertsalen byggas i ändan av Mariegatan intill konserthuset. Då skulle man slopa planerna på att bygga ut konserthuset mot Trätorget. Det här alternativet skulle innebära en tilläggskostnad på 10 miljoner euro.

Risk för överraskningar i gamla hus

I Åbo har liknande renoveringar ofta överskridit budgeten och nyligen blev bland annat stadsteaterns renovering mycket dyrare är väntat.

Stadsdirektör Aleksi Randell säger att överraskningar är möjliga då det gäller gamla byggnader som renoveras från golv till tak. Han tillägger att den så kallade alliansmodellen som finansieringsmodell ska hålla kostnaderna i styr.

Åbos stadsdirektör Aleksi Randell
Bildtext Stadsdirektör Aleksi Randell.
Bild: Yle/ Janne Langen

Alliansmodellen är en modell där de som ansvarar för projekt tillsammans står för planering och verkställande och delar de risker som föreligger.

Tanken är att fullmäktige fattar beslut om renoveringen nästa år och att arbetet inleds 2019.

”Situationen är inte bra”

Åbo filharmoniska orkesters intendent Maati Rehor är mycket glad över att planeringen kommit igång.

- Jag hoppas att planerna förverkligas. Det viktigaste är att den förnyade salen fungerar för både orkestern och publiken, särskilt med tanke på akustiken.

Det finns utrymme att utvidga konserthuset på den nuvarande tomten. Dessutom vill man förstora scenen, som är byggd för en orkester med 35 musiker, vilket inte räcker till då Åbo filharmoniska orkester i dag består av 74 musiker.

Åbo filharmoniska orkesters nya intendent Maati Rehor.
Bildtext Åbo filharmoniska orkesters intendent Maati Rehor.
Bild: YLE/Niclas Lundqvist

Nya förvaringsutrymmen och sociala utrymmen är också mycket välkomna säger Rehor.

Enligt planerna kommer antalet sittplatser i konserthuset att utökas i samband med renoveringen trots att bänkrader försvinner då scenen byggs ut. Det här ska bli möjligt genom att sittplatserna placeras närmare varandra och genom att salen får balkonger.

Inför den planerade renoveringen har staden gjort en grundlig genomgång av konserthusets skick. Man har kunnat konstatera att bland annat rören inte håller dagens standard, logistiken borde också förbättras och själva strukturerna i huset måste förstärkas.

Hur är det att jobba i konserthuset nu?

- Vi är vana att jobba i huset men det betyder inte att situationen är bra.

Stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen säger att renoveringen kommer att vara mycket utmanande.

Timo Hintsanen
Bildtext Stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen.
Bild: YLE / Ville Hupa

- Det är inte billigt att reparera ett hus från 1952 som är i ursprungsskick. Huset byggdes billigt och byggnadsmaterialet var inte så bra.

Konserthuset kunde byggas tack vare en penningdonation från Åbos vänstad Göteborg. Det är det första riktiga konserthuset i hela Finland.

Tanken är att Åbo filharmoniska orkester flyttar ut sin verksamhet medan renoveringen pågår 2019-2022. Exakt hur det lyckas i praktiken klarnar senare men det kan handla om att sprida ut verksamheten, konstaterar Rehor. Arbetet med att hitta ersättande utrymmen har redan inletts.

Konserthuset del av en större helhet

Staden poängterar att konserthusets renovering är en del av en större helhet.

- Hela Aningaisområdet från konserthuset till busstationen och från Barkplan till bangården är underutvecklat, säger stadsdirektör Aleksi Randell. Området motsvarar inte stadens vision för hur det kunde se ut.

Konserthuset i Åbo är landets äldsta i sitt slag.
Bildtext Åbo konserthus.
Bild: Yle/Andy Ödman

Renoveringen av konserthuset ska fungera som ett startskott för utvecklandet av hela området. I stadens visioner ska bostäder för 4000-5000 personer byggas i Aningaisområdet.

- Det är det enda enhetliga rutplaneområdet i Åbo med plats för flera nybyggen, säger Randell.

Diskussion om artikeln