Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargasskolor kan få specialhandledare - ska förebygga problem bland ungdomarna

Från 2017
Sarlinska högstadieskolans fasad.
Bild: Yle/Andy Ödman

I Pargas finns det planer att satsa på skolungdomarnas välmående genom att anställa en specialhandledare till Skolgatan. Ökad skolfrånvaro bland en del av eleverna är en av orsakerna till att en sådan resurs anses behövas.

Enligt förslaget skulle personen jobba främst med elever i årskurs 7-9 och i gymnasieskolorna. Specialhandledarens huvudsakliga uppgift skulle vara att jobba med elever som mår psykiskt dåligt, något som också kan leda till skolfrånvaro.

- Vi ser att skolfrånvaron ökar, det kunde vi se redan i fjol. Vi vill jobba förebyggande med de här frågorna för att undvika att problemen ökar, säger bildningsdirektör Ulrika Lundberg.

Ungdomar går i en park.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Eleverna är allt mer stressade och kan enligt Lundberg få ångestkänslor till exempel när det gäller att komma till skolan.

- Som tur är det ännu ett litet problem, men vi är oroliga för att det blir vanligare och därför skulle vi villa ha en resurs som kan jobba förebyggande.

Kompletterar elevvården

Som det är nu räcker elevvårdpersonalens resurser inte till för de elever som behöver mera tid. Tanken är att det skulle finnas en person som är lättillgänglig för de unga.

- Det behöver nog vara en lågtröskelservice, den här personen ska finnas till hands och röra sig där eleverna rör sig.

Exakt hurdan arbetsbild och kompetens den så kallade specialhandledaren skulle ha har inte ännu slagits fast. I en del andra kommuner där man satsat på liknande lösningar har personen som jobbat med eleverna haft en sjukvårdsutbildning.

Trött skolelev böjd över sina skolböcker med svarta tavlan i bakgrunden.
Bildtext En del skolelever lider av skoltrötthet och upplever stress.
Bild: Copyright: Andrey Popov

Problem ska lösas i tid

Rent ekonomiskt är det billigare att förebygga problem än att försöka lösa dem då de redan vuxit till sig. Lundberg tycker ändå att huvudsaken är att staden tar hand om sina ungdomar.

- Redan om vi kan rädda en ung person från att marginaliseras eller falla utanför systemet så har det här betalat igen sig.

- Ekonomin är inte det vi allra först tänker på här. Vi ska göra satsningar så att våra ungdomar får den hjälp de behöver och kommer på rätt väg.

Porträtt av Ulrika Lundberg.
Bildtext Ulrika Lundberg.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Tillsvidare har budgetförslaget för bildningssektorn, där specialhandledaren inkluderats, behandlats och godkänts på nämndnivå.

- Där har man förhållit sig väldigt positivt till att vi får en insats där vi kan jobba förebyggande. Det tycker alla verkar förnuftigt.

Diskussion om artikeln