Hoppa till huvudinnehåll

Lucia

Svenskfinland håller fast vid traditionell lucia - i Sverige har konceptet ändrats på många håll

Från 2017
Tre plastfigurer som föreställer en lucia med krona, en tomte och en tärna står på en vit bakgrund.

Många unga kvinnor genom tiderna har drömt om att skrida fram med ljuskrona på huvudet till medmänniskornas glädje.

I Svenskfinland firar vi fortfarande lucia på traditionellt vis, men på många håll i Sverige är luciatraditionen stadd i förändring med bland annat manliga lucior och tärnor.

Men det är inte alltid alldeles enkelt här heller att locka unga kvinnor att ställa upp som luciakandidater.

Exempelvis hade arrangörerna för Brages lucia ännu i september som målsättning att få sju kandidater - fyra kandidater presenteras nu på hemsidan efter att sista anmälningsdagen passerat.

Har intresset minskat för att ställa upp som kandidat för att bli Brages lucia?

- Jo, det märks absolut att intresset minskat. 2014 hade vi sju kandidater och både före och efter det har det landat kring 4, max 5. Då poängterar jag att vi inte har handplockat kandidater utan nomineringarna har kommit "av sig själv", säger Brages verksamhetsledare Sofia Lillgäls.

Jag vet att på andra ställen har man fått handplocka för att få ihop kandidater

― Brages verksamhetsledare Sofia Lillgäls.

- Det finns säkert många bidragande orsaker till det minskade intresset. Vår åldersgräns är 16 år och uppåt vilket betyder att de flesta som ställer upp nyligen har börjat gymnasiet eller yrkesskola. Det händer mycket i livet just vid den tidpunkten och alla är inte beredda att ge den tid det tar, säger Lillgäls.

Traditionellt har det utsetts en egen lucia på många svensk- och tvåspråkiga orter i Finland.

Brages lucia Ida Komsi red genom Vasa stad
Bildtext Brages lucia 2014, traditionellt till häst 2014
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Åbo har givetvis egen lucia, Åland likaså. Lovisanejden har sin med kröning i Lovisa och Östnyland sin med kröning i Borgå. Ingå väljer egen lucia, liksom också Ekenäs, Hangö, Karis-Pojo och Sjundeå.

Vasa har sin Bragelucia, Jakobstad kröner en egen lucia och Sydösterbottens lucia kröns i Kristinestad. Och det finns fler, åtminstone än så länge.

Folkhälsan: Det går nog bra

Vid Samfundet Folkhälsan, som står bakom Finlands lucia tillsammans med Svenska Yle och Hufvudstadsbladet, säger man att luciatraditionen fortsättningsvis är stark.

Märks det av ett minskat intresse bland unga kvinnor att ställa upp som kandidater för att bli Finlands lucia?

- I fråga om Finlands lucia upplever vi inte att intresset bland kandidaterna har minskat. Åtminstone under de senaste tio åren har intresset varit stabilt.

De som ställer upp som kandidater är aktiva unga kvinnor, med tusen järn i elden som frivilligt ger av sin tid för en god sak; att sprida glädje och fungera som galjonsfigur för insamlingen som årligen inbringar netto drygt 140 000 euro, svarar Folkhälsans kommunikationschef Camilla Westerlund.

Luciakrona
Bild: Yle

Förändras traditionen i Svenskfinland på samma sätt som i Sverige?

I Sverige har det minskade intresse för att ställa upp i traditionella luciaevenemang märkts redan i flera år.

Expressen frågade sig 2016 vad som egentligen händer med luciatraditionen i Sverige och Katrineholmskuriren ansåg 2015 att hela luciafirandet är i fara på grund av för få anmälningar.

Arrangören Lions luciakommitté i Katrineholm uttryckte där sin oro över traditionen; det svaga intresset antogs bero på debatten om att luciaomröstningar uppfattas som skönhetstävlingar.

– Det är lätt att se det så eftersom kandidaterna presenteras i en bilaga, förklarade Ronnie Erlandsson, ordförande i Lions luciakommittésäger i artikeln.

Han passade i intervjun på att påpeka att grundkriteriet för kandidaterna är att de kan sjunga.

Att ha ett officiellt luciatåg på orten där man bor kan vara en tradition som är på väg att försvinna bort - på flera håll runt om i Sverige har firandet fått ställas in till följd av att för få anmält sig till att kandidera till att bli ljusets drottning, rapporterade för sin del P4 Västernorrland år 2014.

I Hallands Nyheter kunde man nyligen läsa att det traditionella luciafirandet levt ut sin tid, att det är slut med röstprover och kandidatbilder på nätet - och från och med i år är även unga män välkomna att kandidera.

På en del håll har medarrangörer hoppat av eftersom lokala huvudarrangören Lions inte gått med på att öppna lucia för personer av olika kön.

Luciatåg i Solf skola 2014
Bild: YLE/Sara Bergström

Kommer luciatraditionen i Svenskfinland att bibehållas i sin nuvarande form?

- Luciatraditionen lever i skolor, föreningar och daghem och också på nationell nivå vill vi värna om den. Vi gör allt för att luciatraditionen inte ska befläckas av kommersiellt tingeltangel utan också i framtiden föra med sig något ljust och vackert för finländarna, säger Westerlund vid Folkhälsan.

Vi är övertygade om att traditionen lever vidare

― Folkhälsans kommunikationschef Camillla Westerlund.

- Brages lucia i Vasa fick sin början 1936 och är därmed den äldsta luciatraditionen i Svenskfinland. Med tanke på just detta hoppas jag ju att vi kan fortsätta med traditionen, men jag tror att man som arrangör får vara beredd på att börja tänja på gränserna för att det ska kunna fortsätta. Traditioner skapas och upprätthålls av människor och nog lever ju traditionen vidare även om den inte ser exakt likadan ut som för 80 år sedan, säger för sin del Lillgäls vid Brage.

Finlands lucia 2017 väljs i vanlig ordning bland tio kandidater från och med den 29 oktober.

Insamlingens intäkter går till att stöda utsatta barnfamiljer som har svårt att orka med sin vardag.

I Slaget efter tolv, måndag klockan 12.03 i Yle Vega diskuterar Sofia Lillgäls, verksamhetsledare på Föreningen Brage i Vasa, mediekonsulten Josefine Janhonen och producenten på Yle X3M Isa Mårtenson.

Diskussion om artikeln