Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Lex Malm har fortfarande en chans i riksdagen - medborgarinitiativet har behandlats av grundlagsutskottet

Från 2017
Uppdaterad 24.10.2017 18:01.
flygplan och flygplatsbyggnad
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Medborgarinitiativet för att bevara Malms flygplats kan fortsätta behandlas i trafik- och kommunikationsutskottet. Grundlagsutskottet konstaterar att lagförslaget strider mot grundlagen i den här formen, och måste därför beredas av regeringen om den ska gå vidare.

Helsingfors stad har fattat ett beslut om att bygga bostäder på det område där Malms flygplats i Helsingfors nu står. Att som medborgarinitiativet föreslår stifta en lag för att bevara Malms flygplats, skulle ingripa på stadens rätt att fatta egna beslut.

- Man måste överväga ifall lagförslaget är motstridigt med kommunalt självstyre. Det är på gränsen, men vi konstaterade att medborgarinitiativet kan behandlas trots det, säger grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie från Vänsterförbundet.

Människor skriver under medborgarinitiativet för Malms flygplats.
Bildtext Medborgarinitiativet för att bevara Malms flygplats går under namnet Lex Malm.
Bild: Yle/ Karita Lehikoinen-Stedt

Grundlagsutskottet konstaterar i sitt utlåtande om medborgarinitiativet att det strider mot grundlagen i sin nuvarande form, lagtexten måste skrivas om.

- Själva lagtexten som ingick i initiativet är så pass bristfällig att man inte direkt kan godkänna den. Lagförslaget måste beredas ordentligt av regeringen ifall trafikutskottet vill att man fortsätter behandla ärendet, säger Lapintie.

I februari 2017 överräcktes medborgarinitiativet om att bevara Malms flygplats till riksdagen. I initiativet som undertecknades av 56 067 personer föreslås att flygplatsen ska bevaras för flygtrafik och att flygplatsområdet övergår till staten från Helsingfors stad.

Grundlagsutskottet konstaterar att medborgarinitiativet kan behandlas i riksdagens trafik- och kommunikationsutskott.

Rättelse: "medborgarinitiativet strider inte mot grundlagen" har ändrats till "medborgarinitiativet strider mot grundlagen i sin nuvarande form."

Diskussion om artikeln