Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Finska elever i Lojo föreslås få lära sig flera språk

Från 2017
Lappar där det står tack på olika språk.
Bildtext De finskspråkiga eleverna i Lojo kan få en bättre möjlighet att lära sig språk än nu.

Eleverna i Lojos grundskolor borde få läsa flera främmande språk tidigare. Nu föreslås att de får börja läsa svenska, franska och tyska redan i årskurs fyra.

Men förslaget gäller bara de finskspråkiga skolorna.

I dag har Lojoeleverna få möjligheter att läsa främmande språk. I årskurserna sju till nio har det funnits vissa möjligheter inom ramen för tillvalsämnen.

De svenskspråkiga eleverna börjar läsa finska i årskurs två och engelska i årskurs fyra.

De finskspråkiga eleverna börjar läsa obligatorisk engelska i årskurs två och svenska i årskurs sex.

Frivilligt

Nu föreslår nämnden för barn, unga och familjer att eleverna i de finska skolorna från och med årskurs fyra skulle ha en möjlighet börja läsa svenska, tyska eller franska som frivilligt A2-språk.

Förslaget inför nämndens möte var att eleverna skulle kunna läsa tyska eller franska. Men nämnden beslutade enhälligt att elever också ska ha möjlighet att läsa svenska från och med årskurs fyra.

Språkgrupperna måste bestå av minst 12 till 16 elever.

Redan om ett år

Om förslaget går igenom skulle det bli möjligt att välja svenska, franska eller tyska som tillvalsspråk från och med hösten 2018.

Frågan går nu till stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet

Diskussion om artikeln