Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Vanskötta soptippar är miljöfarliga och lockar kriminella - Ukraina har ett enormt skräpproblem

Från 2017
Bildäck på soptippen Hrybovytji i Lviv i Ukraina
Bild: Roman Mysjkovets

Avsikten var att göra ett reportage på den enorma Hrybovytji-soptippen i staden Lviv i västra Ukraina. Dessvärre var det omöjligt att komma in på området.

Soptippen är en av de största i Europa, den är vanskött, miljöfarlig och numera stängd.

Den stängdes efter att tre människor omkom då de släckte en eldsvåda i avfallsmassan i maj 2016.

Nu är området ingärdat av metallgaller med taggtråd och den enda infarten vaktas av en skällande hund och tre mycket sura män. Trots ett tidigare löfte om att få se området fick jag inte komma in ens för att ta några foton.

Yles reporter Kerstin Kvonvall vid avstjälpningsplatsen Hrybovytji i Ukraina
Bildtext Det var omöjligt för Kerstin Kronvall att komma in på soptippen i Lviv
Bild: Roman Mysjkovets

Misskötseln som ledde till en skräpkatastrof

I själva verket borde tippen ha stängts långt tidigare eftersom den är överfull. Hrybovytji hade tillstånd för 10,4 miljoner ton avfall, men där finns minst 12 miljoner ton.

Stadens myndigheter har misskött sig och inte gjort något för att utveckla sophanteringen. Då Hrybovytji stängdes fanns det inte några planer för vart stadens sopor skulle föras.

Soptippen Hrybovytji är omgärdad av stängsel
Bildtext Soptippen Hrybovytji är omgärdad av stängsel
Bild: Roman Mysjkovets

Det ledde till att sopinsamlingen stannade upp, sopkärlen svämmade över, massor av råttor sökte sig till läckerheterna och invånarna var rasande.

Plötsligt var den vackra medeltidsstaden med sin stiliga arkitektur en stinkande håla där invånarna led och dit turisterna inte längre ville komma.

Nu är problemet tillfälligt löst genom att staden har gjort avtal med andra kommuner i grannskapet och soporna förs dit.

Det är ingen hållbar lösning, men de drygt sjuhundratusen stadsborna i Lviv har åtminstone sluppit den vidriga lukten och råttorna.

Sopor är ett landsomfattande problem

Fortfarande har beslutsfattarna inte någon klar plan för hur man ska sanera Hrybovytji och hur avfallshanteringen ska skötas i fortsättningen.

Vice borgmästaren Andryj Moskalenko säger att staden för förhandlingar med utländska finansiärer och att man har börjat förbereda planer för en modern återvinningsstation. Han kan inte ge något svar på när en sådan kan tänkas stå klar.

96 procent av alla sopor i Ukraina förs till soptippar av samma typ som den i Lviv.

Lviv är inte ensamt med sitt problem. 96 procent av alla sopor i Ukraina förs till soptippar av samma typ som den i Lviv. Alltså gammaldags avstjälpningsplatser utan sortering eller förbränning av sopor.

Omfattningen av problemet står klart då man hör att det finns minst 30 000 sådana avstjälpningsplatser i landet.

En orsak till att ingen har investerat i sopsortering, förbränning eller metangasstationer i Ukraina är de låga avgifterna för avfallshantering.

Visst förekommer det småskalig sopsortering.

Vice borgmästaren Moskalenko i Lviv berättar till exempel stolt om hur bostadslösa sorterar sopor och på det sättet förtjänar en slant.

Det är också väldigt vanligt att bostadslösa bor på soptippar. Där rotar de bland soporna och samlar in sådant som går att sälja. Främst gäller det metallskrot.

Den stinkande hanteringen är så lönsam att det finns ligor som slåss om vem som ska få rota bland soporna. De som samlar in skrotet förtjänar bara småslantar medan de som säljer det vidare gör sig en god förtjänst.

Farligt avfall dumpas i naturen

Då jag inte kom in på Hrybovytji-soptippen beslöt jag mig för att se mig omkring i närheten. Av en slump tog jag vägen upp på en liten kulle mittemot den stängda soptippen.

Den syn som mötte mig var fasansfull.

Bildäck på soptippen Hrybovytji i Lviv i Ukraina
Bildtext Smältande bildäck på en olaglig soptipp i Lviv
Bild: Roman Mysjkovets

I en grop fylld av någon vätska låg det bildäck. Tydligen var vätskan frätande eftersom en del av däcken hade smält.

Intill den gropen fanns en stor damm som också var fylld av skräp. Vätskan i dammen var seg och mörkbrun.

Den här typen av olaglig och miljöfarlig dumpning av avfall är väldigt vanlig såväl i Ukraina som i andra länder med dålig avfallshantering. Både företag och privatpersoner slänger avfall i naturen.

Dels beror det på att det inte finns något ställe dit man kan föra avfall, dels på att det kostar att lämna in problemavfall.

Grönsaksodling intill sopbergen

Alldeles i närheten av soptippen finns ett datja-område. Alltså ett område där stadsborna har små sommarstugor och odlar grönsaker och frukt.

Man vet att det sprids skadliga partiklar från soptippen via luften, särskilt i samband med eldsvådor på tippen. Dessutom kommer det ut gifter och tungmetaller i vattnet.

På en hållplats sitter människor och väntar på bussen in till stan. De flesta är pensionärer som har varit på sina datjor och skördat mat.

En av dem är Irina som inte vill säga vad hon heter i efternamn.

Irina väntar på bussen på en hållplats nära soptippen
Bildtext Irina, till höger på bilden, väntar på bussen nära soptippen
Bild: Kerstin Kronvall/Yle

- Vi har haft vår datja här i trettio år, våra grönsaker är utomordentligt goda, säger Irina.

Hon oroas inte av soptippen som ligger alldeles intill, men tycker att miljöfrågor i allmänhet är viktiga.

-Kemikalier leder inte till något gott och atomkraft är ett globalt problem som specialister måste lösa, säger Irina.

Hon tror att nästa generation kommer att sköta saken. De förstår sig bättre på miljöfrågor och de har rest och sett hur man till exempel sköter sophantering på annat håll i Europa.

- Vi gamlingar kan sedan hjälpa till.

Lite bättre hos grannen

På soptippar bildas det stora mängder metangas då organiskt avfall, alltså bioavfall, förvaras i stora mängder i högar dit det inte kommer in syre. Man kan ta till vara gasen och använda den i kraftverk.

Metangaskraftverk vid soptippar finns redan på vissa orter i Ukrainas grannland Vitryssland. Kraftverken har byggts i samarbete mellan internationella finansiärer och ett kraftbolag.

Ett sådant kraftverk finns i staden Vitebsk i nordöstra Vitryssland.

Metangasfabrik i Vitebsk
Bildtext Metangaskraftverket ligger prydligt vid infarten till soptippen i Vitebsk
Bild: Kerstin Kronvall/Yle

Kraftverket ser elegant och prydligt ut där det står intill infarten till en stor soptipp.

Direktören för soptippen, Elena Leonidovna, har lovat en intervju till Yle, men då vi ses meddelar hon att hon trots allt inte har tid.

Hon bara hälsar och sedan åker hon iväg utan att svara på några frågor.

Elström ur sopbergen

Soptippen ser ut som de flesta sådana, stora berg av avfall reser sig vid en lerig väg där lastbilar och traktorer kör in och lämpar av sin skräplast.

Man ser människor röra sig bland soporna. Jag utgår från att de samlar ihop sådant som går att sälja.

Bilar kör in för att lämna avfall på soptippen
Bildtext Bilar kör för att lämna avfall på soptippen
Bild: Kerstin Kronvall/Yle

Metangaskraftverket som ägs av den svenska firman Vireo Energy har kapacitet för 1 megawatt och arbetar nu på nästan full kraft, berättar chefsingenjören Dmitrij Moiseev.

- Vi producerar 800 kilowatt och med det försörjer vi en stor förort med el, säger Moiseev.

Det ösregnar då han visar omkring på området där det står några blå byggnader. Inuti finns det maskiner och mätare. Här regleras gasintaget och här surrar motorer som åstadkommer elström.

Dimitri Moiseev, arbetsledare på metangaskraftverket i Vitebsk
Bildtext Dimitri Moiseev leder arbetet på metangaskraftverket i Vitebsk
Bild: Kerstin Kronvall/Yle

Allt är väldigt välskött och Dmitrij Moiseev är uppenbart stolt över att jobba på en så modern anläggning.

Gaskraftverket byggdes 2013 och efter att det togs i bruk har eldsvådorna på soptippen blivit färre. Det luktar heller inte längre så illa i närheten.

Metangas är en växthusgas som är mycket farligare för miljön än koldioxid. När man tar tillvara gasen gör man alltså samtidigt en insats som motverkar klimatförändringen.

Vireo Energy har fyra sådana kraftverk i Vitryssland.

Diskussion om artikeln