Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Uppdaterade bekanta och några nykomlingar – så här kan vägmärkena snart se ut

Från 2017
Så här föreslås de nya vägmärkena se ut - Spela upp på Arenan

Tydligare men ändå lätta att känna igen. Det är målet med de nya vägmärkena som är en del av förslaget till ny vägtrafiklag. Samtidigt som en del vägmärken får ett uppdaterat utseende kan vissa helt nya märken få se dagens ljus.

I samband med att regeringen förbereder en ny vägtrafiklag föreslås också att vägmärkena får ett ansiktslyft. En så här omfattande förändring har inte gjorts sedan 1980-talet.

Förbjudet att rida-trafikmärke.
Bildtext Ryttaren på märket för ridning förbjudet har fått en hjälm.
Bild: Trafikverket

– Målet är att skyltarna ska bli tydligare. På mindre än en sekund ska det gå att uppfatta vad de står för. De måste vara tydliga men också bekanta. Två olika skyltar får inte heller vara för lika varandra, säger Tuomas Österman som är trafikregleringsexpert på Trafikverket.

Könlösa arbetare och skolbarn

För tydlighetens skull är de nya vägmärkena mera avskalade än de nuvarande. En följd av det är att det inte längre är män och kvinnor som pryder skyltarna, utan könsneutrala streckfigurer.

– Det här är en naturlig följd av att man vill göra skyltarna enklare. Men samtidigt vill vi undvika situationen som uppkommit i Sverige, med olika versioner av samma skylt, en med en man och en med en kvinna, förklarar Österman.

Trafikmärke.
Bildtext Mannen och flickan som promenerar blir två streckfigurer
Bild: Trafikverket
Skylt för övergångsställe.
Bildtext Också det nya märket för övergångsställe har blivit könsneutralt
Bild: Trafikverket

Ge väg för cyklisterna

Om förslaget går igenom kan det också dyka upp helt nya vägmärken i gatubilden.

Ett exempel är märket ”cykelgata”. Det är en gata där bilar också får köra men bilarna måste lämna fri passage åt cyklar och anpassa sin hastighet enligt cykeltrafiken.

Dessutom föreslås ett märke som skulle tillåta cykling i vardera riktningen på en enkelriktad gata.

– Regeringen har velat satsa på att förbättra förutsättningarna för cykeltrafik, så det är fler förändringar på kommande, säger Österman.

Tre trafikmärken bredvid varandra.
Bildtext Nya vägmärken som föreslås är minimihastighet, övergångsställe för cyklister och cykelgata.
Bild: Trafikverket

En annan nykomling är märket för minimihastighet, alltså en skylt för lägst tillåtna hastighet.

Oklart om och när skyltarna blir verklighet

Regeringen ska ge sitt förslag om ny vägtrafiklag till riksdagen nu under hösten. Sedan ska riksdagen ta ställning till förslaget.

I nuläget går det enligt Österman inte att säga om och när de nya skyltarna blir verklighet.

– Ännu är inget klart. Även om förslaget skulle gå igenom kommer det nog säkert att dröja ett tag.

Diskussion om artikeln