Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Hirvensaloplanen bordlades i väntan på Natura-utlåtande

Från 2017
Vass i Friskala på Hirvensalo
Bild: Yle/Kati Grönholm

Förslaget till ny delgeneralplan för Hirvensalo i Åbo bordlades en tredje gång.

Den behandlades i stadsplanerings- och miljönämnden på tisdag kväll. Nämnden besökte de områden i Hirvensalo som berörs av delgeneralplanen innan mötet.

- Under besöket fick nämnden en hel del ny information som vi vill ta ställning till. Eftersom det är frågan om en så pass stor helhet, så valde nämnden att enhälligt bordlägga förslaget, berättar nämndens ordförande, De grönas Saara Ilvessalo.

Det kom också ett förslag om ändring i formuleringarna som berör strandområdens användning av tjänsteinnehavaren Christina Hovi. Formuleringarna kommer ännu att ses över innan de slås fast.

Att nämnden valde att bordlägga förslaget igen har i det här skedet ingen större betydelse. För att kunna gå vidare med planerna behövs Närings-, trafik-, och miljöcentralens Natura-utlåtande, som man fortfarande väntar på.

En begäran lämnades in den 6 oktober och myndigheterna har 6 månader tid på sig.

Två nya broar och bostäder för 15 000

I förslaget till ny delgeneralplan har man bland annat reserverat områden för 15 000 nya invånare. Där ingår också en ny bro till Uittamo för biltrafik och en för lättrafik mellan Färjstranden och Korpolaisbacken.

Nästa gång ärendet tas upp i nämnden igen är det 7 november.

Diskussion om artikeln