Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nykarleby lägger havsnära boende på is

Från 2017
Mjölö med öppet hav omkring.
Bild: Senatsfastigheter / Arkitektbyrå Livady

Det havsnära boendet som Nykarleby planerat i Kanäs läggs på is. Säkerhets- och kemikalieverket och NTM- centralen ansåg att staden inte kan ha bostäder nära ett oljelager.

I närheten av Kanäs oljelager hade Nykarleby planerat ett havsnära boende med drygt 20 egnahemstomter. Men nu föreslår tekniska nämnden att planerna läggs vilande.

Anledningen är att Säkerhets- och kemikalieverket TUKES i ett utlåtande konstaterar att industriell verksamhet är svårt att förena med ett bostadsområde.

Också NTM- centralen har varit tveksam till bostäder i närheten av oljelagret.

Mini Höga Kusten bebos tidigast 2020

Kanäs oljelager står i dag tomt men är uthyrt till ett rikssvenskt bolag InterTank. Och så länge lagret kan tas i bruk kan man inte ha bostäder på området anser TUKES.

Tekniska nämndens ordförande Karl-Erik Wikström kallar Kanäs området för Nykarlebys mini Höga Kusten, men i dagsläget kan området inte bebyggas kom nämnden fram till.

Stadsdirektör Gösta Willman säger att staden får 13 000 euro i månaden i hyra för oljelagret, men att avtalet går ut i slutet av 2019. Därefter har bolaget ytterligare två års option att hyra lagret.

Tidigast 2020 eller 2022 kan det bli aktuellt med bostäder i Kanäs.

Tomterna betecknas som attraktiva, terrängen är varierande med mycket berg. Från flera av tomterna har man havsutsikt.

Diskussion om artikeln