Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Honolulu först i världen med mobilförbud vid övergångsställen

Från 2017
Uppdaterad 26.10.2017 07:58.
Mobiltelefon
Bild: Jan Vašek

Se upp från mobiltelefonen! Idag blev det förbjudet att titta på mobiltelefonen medan man går over gatan. I Honolulu.

Det är myndigheterna i Hawaiis huvudstad Honolulu som har fattat beslut om förbudet.

Lagen gäller både videospel, mobiltelefoner och alla andra mobila kommunikationsmedel som man behöver titta på.

Koncentration på trafiken

Lagstiftarna på Hawaii vill att fotgängarnas uppmärksamhet ska vara helt och hållet på trafiken och inte distraheras av annat.

Lagen säger inget om att tala i mobiltelefon. Det är fortfarande tillåtet att tala, också för bilförarna.

Men nu blir det alltså förbjudet för fotgängare att spela, texta, eller slå numret på telefonen, samtidigt som man går över gatan.

Koululaiset ylittävät tietä suojatiellä.
Bildtext I Honolulu är det fräst äldre fotgängare som drabbas i trafikolyckor, men lagen riktar sig ändå till unga som använder mobiltelefonen i trafiken.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Små böter i början

Straffet är böter i en stigande skala. Förstagångsförbrytare ska betala minst 15 dollar.

Andra gången man ertappas inom ett år kostar det minst 35 dollar. Sker det också en tredje gång är böterna mellan 75 och 99 dollar.

Redan tidigare är det förbjudet för bilförare att använda elektroniska maskiner. Men nu gäller förbudet alltså också fotgängare som ska korsa vägen eller gatan.

Mobilzombies ett problem på många håll i världen

Förbudet har på förhand väckt stor uppmärksamhet i världen. I Honolulu är man stolt över att kunna utlysa sig som den första staden i världen med mobilförbud.

Problemet har uppmärksammats i många andra städer. Men där har man inte velat gå så långt som förbud i lag.

Olika experiment är på gång för att få uppmärksamheten hos de stora massorna av mobilzombies, som de kallas i en artikel i New York Times.

Trafiksignaler som lyser rött eller grönt på gatunivå, så att fotgängarna måste gå över dem kan vara ett sätt för mobilanvändarna att se.

Honolulu en farlig stad

Honolulu har kallats den värsta trafikstaden i USA. Det är trångt på gator och vägar. Framförallt köerna på infartslederna är långa, vägarna är för smala med för få filer.

Oahu är den största ön i Hawaii med en miljon invånare. Antalet trafikdöda fotgängare rör sig kring tjugo per år. Det är framförallt äldre fotgängare som råkar illa ut.

Lagstiftarna i Honolulu hoppas att mobilförbudet ska hjälpa till att få ner de siffrorna. Speciellt har man tänkt på de unga, som är mesta användare av mobilapparater.

Vy över Honolulu.
Bildtext Vy över Honolulu.
Bild: Mostphotos

Ännu hellre: följ bondförnuftet

När borgmästaren Kirk Caldwell skrev under lagen i juli sändes evenemanget live på Facebook.

Borgmästaren påpekade att vissa lagar borde vara onödiga om folk följde sitt bondförnuft. När de inte gör det, blir lagstiftning nödvändig.

Vid samma tillfälle gav polisen sitt stöd till den nya lagen. Det sades inte något om hur aktivt det nya förbudet kommer att övervakas.

Dåligt trafikläge i USA

Antalet dödade fotgängare har stigit märkbart i USA de senaste åren.

Speciellt de amerikanska förorterna är designade för bilar, inte fotgängare. Kritikerna anser att en satsning på trottoarer kunde ge lika goda resultat som ett mobiltelefonförbud.

Det har också påpekats att berusade chaufförer förorsakar många dödsfall bland fotgängare.

Oönskad övervakning?

USA är ett land där trafikövervakningskameror och fortkörningsradar anses som exempel på ett oönskat övervakningssamhälle.

Det nya mobilförbudet kan av en del ses som en fortsättning på förbuds- och övervakningslinjen.

Det finns de som tvivlar på att de dödade på gatorna har dött för att de läste ett textmeddelande samtidigt. Forskningen på området tycks inte ännu ha hunnit visa sambandet.

Välmenande men svårövervakat

Lagen har fått mycket kritik, för att vara omöjlig att övervaka.
Ett annat exempel på sådana lagar är Honolulus förbud mot rökning i bilar när det finns barn under 18 år ombord.

Också på miljöområdet är Honolulu aktivt. Man har förbjudit användningen av plastkassar från år 2020 och överväger ett förbud mot miljöskadliga engångstallrikar och bestick.

Staden fortsätter också följa och förverkliga Pariskonventionen mot klimatförändringar, trots USA:s planer på att dra sig ur.

Diskussion om artikeln