Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo bygger, renoverar och planerar som aldrig förr – centrumområdet växer och förändras

Från 2017
Uppdaterad 01.11.2017 15:15.
Aura å och en kyrkbåt.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Stadsbilden i Åbo förändras med rask takt under de närmaste åren. Nya bostadsområden växer fram runt stadskärnan samtidigt som staden renoverar fastigheter och bygger nya.

Bollhallen, torgparkeringen och nya bron till Logomo är alla nya projekt som är igång i staden just nu. Inom några år kommer dessutom flera nya skolor, daghem, sjukhus och hela bostadsområden att byggas i staden.

Alla höghustomter som vi lyckas planlägga och bjuda ut går snabbt åt

― Stadsdirektör Aleksi Randell

Utvecklingen i Åbo ramas in av två omfattande spetsprojekt. Centrumområdet ska utvecklas och högskolorna ska få ett enhetligt campusområde.

Åbo kommer att investera 99,4 miljoner euro på olika nybyggen och renoveringar 2018. År 2019 är siffran 91,2 miljoner euro.

Flygbild över Åbo.
Bild: Åbo stad

Investeringarna räcker inte till för att täcka kostnaderna och det innebär att staden tvingas låna tiotals miljoner euro årligen under perioden 2018-2021.

Trångt i daghem och skolor

Antalet skolelever förutspås öka med 250 elever årligen fram till åtminstone 2020 och det sätter ett tryck på skolfastigheter. Efterfrågan på daghemsplatser ökar också stadigt, cirka 150 nya daghemsplatser behövs varje år om antalet invånare ökar som väntat.

De största byggprojekten på skolsidan är allaktivitetshuset i Syvälahti i Hirvensalo som ska inhysa bland annat daghem och skola för 940 daghemsbarn och skolelever. Huset ska tas i bruk sommaren 2018.

Ett annat stort projekt är allaktivitetshuset i Övre S:t Marie som ska inhysa 820 daghemsbarn och grundskolelever och stå klart i slutet av år 2018.

På svenskt håll är rivningen av Kärnhuset i Sirkkala skola igång. Huset har delvis rivits och kommer att ersättas med ett nybygge. Det finns just nu inget beslut om hur nybygget skulle se ut.

Källaren i Kärnhuset som tidigare inrymde slöjdsalen.
Bildtext Rivningen av Kärnhuset inleddes i somras.
Bild: Yle/Peter Petrelius

I Katedralskolan är renoveringen av gymnastiksalen i startgroparna. Arkeologiska utgrävningar pågår i salen och nästa år börjar arbetet med att förstärka husgrunden. Renoveringen ska vara färdig i slutet av 2019.

Cygnaeus skola ska få en slöjdsal men istället för att bygga en sal inne i skolan förespråkar staden ett nybygge på innergården. Byggnaden skulle innefatta en förskola, slöjdsal och bostäder. En utredning har startats gällande nybygget.

Mariegatan och Cygnaeusskolan i Åbo.
Bildtext Tanken är att nybygget placeras bredvid Cygnaeus skola på Mariegatan.
Bild: Yle/Lotta Sundström

I väntan på att nybygget blir klart flyttar Cygnaeus skolas förskoleverksamhet tillfälligt till andra utrymmen hösten 2018 på grund av utrymmesbrist. Ett alternativ som diskuterats är Åbo Yrkesinstituts lokaler på Aningaisbacken.

Skolgatans svenska daghem med drygt hundra platser behöver också ersättande utrymmen eftersom daghemsbyggnaden jämnas med marken då Rosenkvarteret byggs ut.

Det nya höghuset vid Skolgatan i Åbo
Bildtext Svenska daghemmet kan få nya utrymmen i Rosenkvarteret.
Bild: Arkitektbyrå Jarmo Saarinen Oy

Enligt de alternativ som staden bollar med just nu får svenska daghemmet antingen nya utrymmen i Rosenkvarteret eller så flyttas daghemmet till ett nybygge på Sofiegatan. Planerna diskuteras i olika nämnder just nu.

På finska sidan byggs dessutom bland annat ett nytt daghem på Viinamäkigatan i Nummisbacken, Puolala skola i Åbo centrum ska renoveras och Åbo yrkeshögskola på Råggatan 8 i Peltola ska likaså renoveras. Staden planerar också att grunda ett tyskspråkigt daghem.

Också Samppalinna skola ska antingen renoveras eller rivas..

Stora planer för konserthuset

På kultursidan Åbo stadsteatern nyligen öppnat sina dörrar efter en omfattande renovering. Nästa stora projekt på listan är konserthuset från 1952 som är i ursprungsskick och för trång för Åbo filharmoniska orkester.

Renoveringen är startskottet för utvecklingen av Aningaisområdet. Renoveringen av själva konserthuset beräknas kosta cirka 34 miljoner euro.

Skiss över hur konserthuset skulle se ut efter renoveringen.
Bildtext Så här kunde konserthuset och Trätorget se ut efter renoveringen.
Bild: Åbo stad

Staden planerar dessutom att att bygga ut konserthuset mot Trätorget för ytterligare cirka 18 miljoner euro. Målsättningen är att planerna kommer med i budgeten för 2019 och det nyrenoverade konserthuset ska stå färdigt 2022.

Samppalinna bollhall - riva eller renovera?

Också när det gäller idrottsanläggningar är renoveringar och nybyggen aktuella. I maj återfick Samppalinna utebad sin forna glans efter en omfattande renovering.

Samppalinna utebad.
Bildtext Samppalinna utebad öppnades i maj efter en omfattande renovering.
Bild: Yle/Lina Frisk

I Kuppis är arbetet med att bygga nya bollhallen på slutrakan. Hallen, som blir den största av sitt slag i Åbo, byggs mellan Åbo yrkeshögskola och Trivium vid Lemminkäinengatan och öppnar i januari.

Vision om hur bollhallen i Åbo ska se ut.
Bildtext Nya bollhallen i Kuppis blir färdig i januari.
Bild: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy

Stadens näst största bollhall i Samppalinna är i dåligt skick och staden funderar nu på olika alternativ för hallen. Antingen ska hallen renoveras eller rivas.

ÅIFK-Atlas, Samppalinna, 29.10.2015.
Bildtext ÅIFK:s handbollslag spelar sina hemmamatcher i Samppalinna bollhall.
Bild: Yle/Janne Isaksson

Problemet med rivningsalternativet är att det inte finns lämpliga ställen i närheten där en liknande hall kunde byggas, konstaterar man i stadens egna utredningar. Samppalinna bollhall används flitigt av skolor och ÅIFK:s handbollslag spelar sina hemmamatcher i hallen.

Stadskärnan görs fotgängarvänligt

I stadskärnan förvandlas Fortunakvarteret så småningom till ett ett turistvänligt område med tillhörande konst- och designcenter.

Fortunakvarteret är det kvarter som bildas av Aura å, Kristinegatan, Slottsgatan och Auragatan. I kvarteret finns bland annat Åbo stadshus och apoteksmuseet Qwensel.

Fortuna-gården
Bildtext Fortunakvarteret i Åbo centrum får ett ordentligt ansiktslyft.
Bild: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy

Den godkända planen innefattar både nybyggen och renovering av befintliga byggnader. Meningen är också att öppna innergårdarna för fotgängare.

Kronan på verket i stadskärnan är torgparkeringen. Tanken är att bygglovet för torgparkeringen eventuellt kan behandlas redan vid månadsskiftet november-december. Det första konkreta markarbetet kommer att ske vid Universitetsgatan i april, ifall bygglovet beviljas.

Torgparkeringen ska har rum för totalt 610 parkeringsplatser. Parkeringshallen byggs under ungefär halva Salutorget, den södra delen som vetter mot Aura å. Parkeringshallen ska stå klar 2020 enligt planerna.

Plan för Åbo Salutorg
Bildtext Så här ser kanske Salutorget ut i framtiden?
Bild: Viasys VDC Oy

Samtidigt kommer staden att piffa upp Salutorget i samband med att torgparkeringen byggs. Alla byggnader på Salutorget ska bort för att ge utrymme åt nya moderna servicebyggnader, caféer och offentliga utrymmen. Torget ska bli en levande mittpunkt med bland annat en utescen och en ny bit gågata på Universitetsgatan mellan torget och ortodoxa kyrkan.

Nybyggen är också aktuella i hörnet av Eriksgatan och Köpmansgatan. En planändring möjliggör byggande av ett affärs- och bostadshus på tomten. Ålandsbankens och Turun Sanomats hus samt Café Noir-huset skyddas, medan två trähus på tomten kan rivas.

Strax intill vid hörnet av Köpmansgatan och Slottsgatan ligger den så kallade Österbladska tomten. Vid tomten finns bland annat nattklubben Dynamo, barerna El Gringo och Bar Ö samt några mindre butiker. Staden utreder som bäst om husen kan bevaras eller om de ska rivas.

En flygbild över Österbladska tomten i Åbo
Bildtext P-platserna vid Österbladska tomten kommer troligtvis att försvinna.
Bild: Åbo stad/Blom

Utredningen ska utmynna i minst fyra alternativ för en förnyelse av tomten, varav minst två förslag ska bygga på att husen bevaras. Staden hoppas också invånarna ska aktivera sig och framföra sina förslag om hur tomten kunde utvecklas. Det dröjer till åtminstone 2019 innan planerna landar på stadsfullmäktiges bord.

Flera nya bostadsområden på gång i centrum

I närheten av Åbo centrum byggs och planeras flera helt nya bostadsområden just nu.

- Priset på bostäder har länge varit betydligt lägre i Åbo jämfört med i Helsingfors. Men nu håller det här på att förändras, säger stadsdirektör Aleksi Randell.

- Vi behöver därför en jämn ström av nya bostäder, framför allt hyresbostäder. Där ökar köerna stadigt.

- Alla höghustomter som vi lyckas planlägga och bjuda ut går snabbt åt, berättar Randell.

På Kakolabacken har byggarbetet redan kommit igång. Nya höghus byggs på backen och de gamla fängelsebyggnaderna renoveras till bostäder.

Det gamla Centralfängelset på Kakolabacken i Åbo renoveras till bostäder.
Bildtext Arbetet med att förvandla gamla fängelseceller till bostäder har redan kommit igång på Kakolabacken.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Ett stenkast från Kakola ligger Åbo Energis tomt med det gamla kraftverket. En detaljplaneändring som möjliggör att byggnaderna förvandlas till bostäder är aktuell just nu. Detaljplaneändringen gör det också möjligt att bygga nya höghus på området .

Vision på hur området kring Åbo Energi ska se ut.
Bildtext På Åbo Energis tomt byggs både kontor och bostäder.
Bild: Sigge arkitehdit Oy

Intill Åbo Energi-kvarteret ligger Slottsfältet som ska bli en innovativ trähusstadsdel. Tanken är att största delen av husen på området byggs i trä. Området är en del av statens pilotprojekt som ska främja trähusbyggande. Området ska vara färdigbyggt i början av 2020-talet.

Slottsgatan 73
Bildtext Slottsfältet ska bli en trähusstadsdel.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Ytterligare ett steg mot hamnen finns nya bostadsområdet Harpunkvarteret. Byggarbetet på området har redan inletts och tanken är att de första husen ska stå färdiga 2018.

Kvarteret ligger nära Åbo slott och består av tolv höghus med fyra till sju våningar. På området byggs bostäder för upp till 1 000 invånare. Bilplatserna göms under en unik tre hektar stor innergård.

Tanken är att kvarteret blir det största bostadsområdet i Norden som använder sig av förnybara energilösningar som till exempel solpaneler och bergvärme.

Ytterligare ett nytt bostadsområde planeras bredvid Harpunkvarteret. Det handlar om Hertigshörnet som avgränsas av Kakola reningsverk i norr, Hertig Johans Parkgata i väst, Hamngatans norra del i söder och hamnens järnvägsspår och Åbo slott i öst.

Vision över stasddelen Hertigshörnet i Åbo
Bildtext Enligt planerna ska bostäder och ett köpcentrum byggas i Hertigshörnet.
Bild: Lunden Architecture OY

Tanken är att Hertigshörnet ska bli hem för cirka 4 400 invånare. Ett stort köpcenter på området, till en yta på 6 500 hektar, ingår också i planen. Enligt stadens egen tidtabell ska största delen av området vara klart kring 2030.

På andra sidan järnvägen i stadsdelen Storheikkilä byggs det nya bostadsområdet Kirstiparken. På området byggs bostäder för 2 600 invånare. Området är cirka 16 hektar stort och ligger mellan Stor-Heikkilävägen och Stockholmsgatan.

På andra sidan ån byggs nya bostadsområdet Varvsstranden. Byggarbetet inleddes redan 2012 och största delen av husen är redan färdiga.

Dessutom finns det planer på att fartygsdocka 4 vid Varvsstranden byggs om till ett utomhusbad med bassänger, bastu och uteservering.

En planteckning på ett nytt utomhusbad i Åbo.
Bildtext Om några år blir det kanske möjligt att ta ett dopp i utomhusbadet vid Varvsstranden.
Bild: Vulcan Spa / Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy

"Aningaisområdet är underutvecklat"

Staden nämner också Aningaisområdet som en särskild del av staden som man vill sätta mera krut på.

- Hela Aningaisområdet från konserthuset till busstationen och från Barkplan till bangården är underutvecklat. Området motsvarar inte stadens vision för hur det kunde se ut, säger Randell.

Renoveringen av konserthuset ska fungera som ett startskott för utvecklandet av hela området. I stadens visioner ska bostäder för 4 000-5 000 personer byggas i Aningaisområdet.

- Det är det enda enhetliga rutplaneområdet i Åbo med plats för flera nybyggen, säger Randell.

Bland annat har planeringen av nya höghus på området mellan Helsingforsgatan och Doppingvägen redan kommit igång.

Vid bangården har arbetet med att bygga en ny bro för cyklister och fotgängare mellan Formansgatan och kulturcentret Logomo också inletts nyligen.

Nya logomobron.
Bildtext Bron ska ge en smidigare passage till Logomo från Formansgatan.
Bild: Åbo stad.

Tanken är att den nya bron ska göra det lättare att röra sig mellan Logomo, Norrstan och centrum. Bron ska vara klar hösten 2018.

Sjukhus ovanpå motorvägen

Ett bygge som definitivt kommer att sätta sin prägel på stadsbilden i Åbo är nya sjukhuset T3 som byggs på ett betonglock ovanpå motorvägen. Sjukhuset blir åtta våningar högt.

Byggarbetet på platsen pågår för fullt trots att problem med betongen som använts i konstruktionerna satt käppar i hjulen.

Skiss av T3-sjukhuset i Åbo.
Bildtext T3-sjukhuset blir åtta våningar högt.
Bild: Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Ab och Schauman Arkkitehdit Ab

På sjukhusområdet byggs också Medisiina D-fastigheten som ska rymma samtliga som studerar medicin i Åbo. Det planerade niovåningshuset blir över tjugotusen kvadratmeter stort.

Här kan du läsa mera om de långsiktiga visionerna för Åbo centrum.

Åbo stads planläggningsöversikt för 2017

Diskussion om artikeln