Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Polisen utreder om Helsingforsskola reagerat för sent på sexbrottsmisstankar - rektor misstänks för tjänstebrott

Från 2017
Pulpeter
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Madeleine Boström

En förundersökning om den sexualbrottsmisstänkta lärarens chef, det vill säga skolans rektor, pågår. Chefen misstänks för brott mot tjänsteplikt. Enligt flera källor har misstankar mot läraren i den svenskspråkiga Helsingforsskolan påtalats under tidigare år.

Yle Huvudstadsregionen kunde förra veckan berätta att antalet offer är tio i fallet där en lärare i en svenskspråkig skola i Helsingfors misstänks för sexualbrott. I nio av fallen handlar det om sexuellt utnyttjande av barn och i ett fall om sexuellt utnyttjande.

Förundersökningen mot läraren inleddes i april och enligt uppgifter då hade de misstänkta brotten skett under det här året.

Nu visar det sig att misstankarna sträcker sig längre bak i tiden. Enligt nya uppgifter från polisen har de sexualbrott som den manliga läraren misstänks för ägt rum mellan åren 2013 och 2017.

I anknytning till de uppgifterna utreder polisen nu om lärarens chef, det vill säga rektorn, har agerat på ett lämpligt sätt eller om rektorn känt till misstankarna mot läraren redan tidigare.

Föräldrar har framfört oro om lärarens agerande tidigare

Polisen misstänker rektorn för brott mot tjänsteplikt och utreder rektorns agerande under åren 2014 till 2017. Brott mot tjänsteplikt kan bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år.

Polisen ger inte mer information om vad misstankarna mot rektorn baserar sig på.

Enligt källor som Yle Huvudstadsregionen pratat med har föräldrar framfört sin oro om lärarens agerande under tidigare år. Skolans rektor har tagit emot de här uppgifterna.

Enligt källorna har uppgifterna därefter gått till utbildningsverket i Helsingfors, som numera heter fostrans- och utbildningssektorn. Vad som sedan har hänt är oklart.

Yle Huvudstadsregionen har inte fått tag på skolans rektor.

Grönholm kommenterar inte

Niclas Grönholm, som är direktör för den svenska servicehelheten vid fostrans- och utbildningssektorn, svarar enbart på frågorna per e-post. Han kommenterar inte om sektorn fått uppgifter om lärarens agerande under tidigare år.

Grönholm skriver: "Kan inte i detta skede kommentera dina källors utsagor eller spekulationer, men när det gäller förundersökningen så samarbetar sektorn för fostran och utbildning med polisen på alla möjliga sätt. Vi kan inte kommentera utredningen eller saker som ingår utredningen. Vi kan i nuläget endast ge polisen arbetsro och när utredningarna klarnar bedöma helheten ur skolans och sektorns synvinkel."

Grönholm skriver också att skolan ska återinföra enkäter för eleverna så att information om liknande händelser snabbare och med lägre tröskel kommer till personalens och ledningens kännedom.

Misstänkta läraren obehörig

Den manliga läraren som misstänks för sexualbrotten har enligt flera källor varit obehörig. Han har jobbat i skolan i 20 år och rektorn har förlängt hans kontrakt ett år i taget.

Han har i huvudsak undervisat elever i årskurserna sju till nio. Han har inte undervisat sedan brottsmisstankarna uppdagades i april och är enligt fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors inte längre i tjänst.