Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Arbetsminister Lindström: Det är inte de arbetslösas fel om de inte kan använda den jobbiga nätsidan

Från 2017
Uppdaterad 28.10.2017 07:39.
Jari Lindström, arbetsminister.
Bildtext Arbetsminister Jari Lindström medger att webbtjänsten för arbetslösa inte är lyckad.
Bild: Lehtikuva

Arbetslösa ska sedan första juli i år anmäla sig som arbetssökande på TE-tjänsternas webbsida. Verktyget är krångligt och föråldrat.

Arbetsminister Jari Lindström (Blå) tar klagomålen på allvar och lovar att problemen åtgärdas. Men ett bättre verktyg kommer till användning först i samband med landskapsreformen. Ingen vet när.

Enligt Lindström är det helt rätt att arbetslösa ska söka jobb via en webbtjänst. Han kallar förfarandet för raskt, men inte förhastat.

- Men det är klart att system borde fungera.

Lindström förklarar att man har haft ett möte med utvecklings- och förvaltningscentret som ansvarar för webbsidan.

Varför hade man så bråttom att ta i bruk ett system som inte fungerar och det här dessutom mitt i sommaren?

- Kanske man inte planerade att det här skulle ske just på sommaren. Men det blir nu alltid problem när man tar i bruk ett nytt datasystem.

Det blir alltid problem när man tar i bruk ett nytt system

― Jari Lindström

Lindström är medveten om att att sidorna är svåra att använda och säger att det här absolut inte är användarnas fel.

- Vi måste lära folk att använda systemet.

Te-tjänsternas applikation i en mobil.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

I samband med landskapsreformen kommer helt nya lättillgängliga sidor som håller på att utarbetas. TE-tjänsternas gamla sidor kommer att försvinna eftersom det blir landskapen som ansvarar för arbets - och näringsbyråerna.

Varför kunde man inte vänta med den här reformen till landskapsreformen då man har ett användarvänligt system?

- Vi har så många reformer på gång att det är bra att vara ute i god tid för att systemen ska fungerar när förändringarna är slutgiltiga.

- Det är helt klart att systemen borde fungera.

Gammalt webbverktyg

I förvaltningscentret i Böle sitter den ledande utvecklingsexperten Taisto Tuominen. Han har det operativa ansvaret för webbsidorna och har fått ta emot hundratals klagomål.

- Vi går igenom alla klagomål och alla rapporter om felaktigheter.

taisto tuominen
Bildtext Taisto Tuominen är ledande utvecklingsexpert med operativt ansvar för TE-tjänsternas webbverktyg
Bild: Heidi Finnilä

Tuominen lovar att alla klagomål gås igenom och felmeddelanden testas. Man har redan gjort förändringar och webbsidan förbättras hela tiden för att göra processen mer tydlig.

- Vi kommer att göra både små och stora förändringar för att förbättra kundupplevelsen.

Ett problem med TE-tjänsternas webbverktyg är att det är hopplöst gammalt. Tuominen berättar att det nuvarande datorsystemet har tagits i bruk år 1998 och nättjänsten där man ska anmäla sig som arbetssökande är från 2006.

Datorsystemet är exceptionellt gammalt om man tänker på dagens trender

― Taisto Tuominen

Taisto Tuominen försäkrar att alla ansvariga är medvetna om problemen med webbsidorna.

- Arbets- och näringsministeriet har bestämt att vi ska få helt nya system i samband med landskapsreformen.

Tuominen förklarar att år 2020 kommer alla nuvarande webbverktyg att vara ersatta med nya.

För svårt att söka jobb

Allmänna arbetslöshetskassan gjorde nyligen en kartläggning bland arbetslösa där det framkom att en klar majoritet anser att det är för svårt att söka arbete.

För det första anser arbetssökande att det svårt att hitta arbete i sin egen bransch, dessutom är det svårt att matcha de kriterier som ställs av arbetsgivare. På tredje plats i undersökningen kommer de besvärliga webbverktygen, en tredjedel av de arbetssökande anser att webbverktygen är för jobbiga.

statistik
Bildtext En majoritet av alla arbetslösa anser att arbetssökandet är för svårt.

En anonym arbetslös berättar att det är en stor lättnad att få veta att hen inte är den enda som haft problem med nätsidan:

- Jag har hela mitt liv hittills varit i arbetslivet och använt dator sedan 1985. När jag första gången skulle göra anmälan till TE-byrån var det först problem med adressen och helt omöjligt att få in datum på rätta rader.

Vi måste bara gissa oss till vad som menades på sidorna

― Arbetslös

- Vi var två helt normalt funtade vuxna personer vid skärmen och måste bara gissa vad som menades och hur man skulle göra det.

En tjänsteman på en arbets- och näringsbyrå som vill vara anonym önskar att vi ställer ministeriet till svars.

- Skulle media kunna sätta fokus på varifrån reformerna kommer?
Det är inte TE-byråerna själva som i blindo hittar på förändringarna. De kommer från politiskt håll och från ministeriet.

Vi som jobbar med det här dagligen är minst lika frustrerade som våra kunder. Ställ ministeriet till svars, säger tjänstemannen.

Man vilar huvudet i händerna och tittar på en blankett.
Bild: lev dolgachov

Arbetsminister Jari Lindström försäkrar att förändringar görs med tanke på de arbetslösas bästa och med tanke på att verktygen ska vara så lätta att använda som möjligt.

- Vi bör se över resurserna så att arbetet blir ordentligt gjort.

På en skala från 4 till 10, hur bra gick det här?

- I huvudsak har det gått bra. Men får man så här negativ feedback, kan man så klart inte vara nöjd. Vi ger nu en sjua så har vi något att sträva efter.

Utmanande situation vad kundupplevelsen beträffar

Taisto Tuominen är mån om att påpeka att han är en tjänsteman som inte fattar beslut, utan verkställer beslut som fattas av beslutsfattarna och med de resurser som ges för arbetet.

Det här handlar om den politik som dikteras från arbets- och näringsministeriet

― Taisto Tuominen

Kontentan är att det nuvarande systemet är gammalt och att det inte lönar sig att öda resurser på att förbättra det. I stället kanaliseras resurserna till att utarbeta det nya systemet som tas i bruk i samband med landskapsreformen.

När den blir av vet ingen.

Varför känns det som att man klättrat med baken före upp i trädet?

- Som tjänsteman kan jag inte ta ställning till det här, men vad kundupplevelsen beträffar har vi en utmanande situation.

Diskussion om artikeln