Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stora möjligheter för Sjundeåskolorna

Från 2017
Bild av skolbaracker.
Bildtext I de här byggnaderna ska Sjundeåbarn gå i skola i tre till fem års tid.
Bild: Yle/ Veronica Montén

Konsulterna har presenterat preliminära alternativ för kommunfullmäktige. Utgående från alternativen ska det arbetas fram hur skolnätet ska se ut.

Tre potentiella alternativ

Remissdiskussionen var ett första tillfälle för fullmäktige att höra om hur processen går vidare. Två konsulter presenterade tre potentiella alternativ.

1. Alla tre skolor i Sjundeå renoveras.
2. Utformning av ett utbildningscampus där man koncentrerar skolverksamheten.
3. En kombination av renoveringar och nybyggen.

Alternativen som konsulterna presenterade ska nu bearbetas.

- På basen av dem bygger man lösningsmodeller, säger Merja Laaksonen (SFP). Fullmäktige väljer den modell som bäst passar för att åtgärda alla problem. Det är en komplex helhet.

Öppenhet för diskussion och nya idéer

Efter remissdiskussionen publicerade fullmäktigeledamot Arja Alho (SDP) en kommentar på Facebook som ledde till debatt.

I sin kommentar anser Alho att SFP:s fullmäktigegrupp har låst sig vid en åsikt utan att ha hört alla fakta.

Alho skriver att SFP:s fullmäktigegrupp bara är intresserad av att renovera Sjundeå svenska skola.

- Mitt parti väntar på kalkyler och utredningar över utrymmesbehoven, säger Alho. Vi ska vara öppna för olika lösningar.

SFP:s Rabbe Dahlqvist är inte aktiv på Facebook. Han hörde om Alhos kommentar av en kompis. Han vill inte gå med i Facebook och ifrågasätter beslutsfattare som uttalar sig där.

- Det väcker onödiga diskussioner, säger Dahlqvist.

Hur ska invånarna höras?

Under remissdiskussionen lade konsulterna fram en önskan om att invånarna ska höras i samband med planeringen.

Symbolisk grafik: personer demonstrerar utanför kända landmärken som Brandenburger Tor, Eiffeltornet och Frihetsgudinnan.
Bildtext Invånarna ska delta i planeringen av skolnätet.
Bild: Yle/ Sebastian Dahlström

Alho håller med. Hon vill att det blir en bra diskussion mellan kommuninvånare, lärare, barn och föräldrar. En metod är att hålla invånarmöten.

- Det är ändå för dem som det här görs, säger Alho. Jag vet inte om vi börjar en Facebook-diskussion men kanske det kunde göras. Det finns säkert olika sätt att delta i planeringen.

Stram tidtabell

I en fråga är politikerna ense: Man vill komma vidare i frågan.

Utan beslut fortsätter bland annat skolhus, som Päivärinteen koulu, att stå tomma. Lokalerna orsakar kostnader då de hålls uppvärmda i väntan på eventuella beslut om renovering.

- Meningen är börja planeringen och sedan anskaffningsprocessen, säger Merja Laaksonen (SFP).
Allt är hemåt. Också att bli av med luftrenare. Eventuellt kan man stänga utrymmen som nu måste hållas varma.

Långtidsprojektet påverkar många

Hur beslutsfattarna löser inomhusluftsproblematiken påverkar många Sjundeåbor.

En skylt med texten Aleksis kiven koulu
Bildtext Många elever påverkas av det framtida skolnätet.
Bild: Yle/Linus Westerlund

I de tre skolorna Sjundeå svenska skola, Päivärinteen koulu och Aleksis Kiven koulu finns över 60 lärare och 700 elever.

- Trots att det är utmaningar kan vi ha möjligheter och potential att bygga någonting som bättre motsvarar läroplanerna och de verkliga behoven av utrymmen, säger Laaksonen.

Alternativen går till tekniska nämnden

Ärendet behandlas i tekniska nämnden den 14 november. Därefter är det kommunstyrelsens tur att arbeta med frågan.

Kommunfullmäktige behandlar potentiella lösningsmodeller på sitt möte i december.

Sjundeå kommun ordnar en invånarafton om inomhusluften i skolorna på tisdag 31.10. Tillfället hålls i Sjundeå svenska skola klockan 18-20.

Diskussion om artikeln