Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna är tjockare och sjukare än sina nordiska grannar – men självmorden minskar

Från 2017
Läkare som tittar på en patientjournal. Inga ansikten syns, bara händer och läkarrockar.
Bild: Copyright Tyler Olson

När det kommer till hälsa ligger Finland på många punkter efter sina nordiska grannar. Bland annat toppar vi statistiken för diabetes och självmord. Ändå har självmord bland män minskat med hälften under de senaste tjugo åren.

Orsaken till att Finland sackar efter de andra nordiska länderna är att det tog längre innan vi kom igång med välfärdssamhällsutvecklingen, förklarar forskningsprofessor Mika Gissler.

- Finland och Island ligger på efterkälken, i Finland märks det här på männens förväntade livslängd.

Den förväntade livslängden för finländska män är 78 år, i övriga Norden är den några år högre.

- Bakgrunden till det här är de finländska männens alkoholkonsumtion, trafikolyckor och självmord. De här är ändå saker som man kan påverka med samhälleliga medel, säger Gissler.

Självmorden har minskat ordentligt

Trots att Finlands självmordsstatistik fortfarande är dyster läsning så har situationen blivit betydligt bättre – antalet självmord har mer än halverats under de senaste två decennierna.

– År 1990 dog 49 per tusen män till följd av självmord, i fjol var antalet 21 per tusen. I till exempel Belgien och Frankrike ligger antalet på ungefär samma nivå, säger Gissler.

Man iklädd skjorta o slips tar sig för bröstet.
Bild: Mostphotos

Han konstaterar att det också har skett en förbättring på hjärt- och kärlsjukdomsfronten, även om de här sjukdomarna fortfarande är vanligare i Finland än i övriga Norden.

– Utgångspunkten är att kärlsjukdomsdödligheten bland våra 50–60-åriga män bara för några årtionden sedan var bland de högsta i världen. Från det utgångsläget har det varit möjligt att med snabba åtgärder förbättra situationen.

Allt fler och yngre drabbas av diabetes

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) används diabetesmedicin mer i Finland än i andra nordiska länder. Dessutom har användningen ökat med en tredjedel de senaste tio åren.

– I Finland är genetisk typ 1-diabetes vanligare än i övriga Norden. Ett problem som hela Norden delar är den kraftiga ökningen av diabetes typ 2. Dels kan ökningen förklaras av en sänkt tröskel för medicinering, men det finns också fall där tonåringar har insjuknat i typ 2-diabetes, vilket var ett helt okänt fenomen för ett tiotal år sedan.

Ung kille får sitt blodsocker mätt av kvinnlig hälsovårdare.
Bildtext Typ 1-diabetes är vanligare i Finland än i övriga Norden
Bild: Andrey Popov

Antalet unga som drabbas av typ 2-diabetes har enligt Gissler ökat med hela 40 procent under tio års tid.

– Utvecklingen är densamma i alla nordiska länder, men vårt land är tyvärr i klar ledning.

Tydlig uppdelning av hälsosamma och ohälsosamma finländare

Samtidigt är finländarna Nordens fetaste folk. Nästan var femte man och kvinna har ett viktindex på minst 30.

– En del av människorna mår väldigt bra och är nästan för noggranna med sina levnadsval medan andra inte är ett dugg intresserade av något hälsorelaterat. Riskfaktorer som rökning, alkoholanvändning och brist på motion leder förr eller senare till hälsoproblem.

Två ben med löpskor tar ett steg.
Bildtext En del finländare är superhälsosamma, andra inte.
Bild: Mostphotos

De regionala skillnaderna är också uppseendeväckande. Situationen i Helsingfors är en helt annan än på avsides belägna landsbygdsorter.

Mest antidepressiva läkemedel på Island

I Finland används också en hel del antipsykotiska och ångestdämpande läkemedel. De används främst av över 75-åringar.

– Till stor del handlar det om behandling av minnessjukdomar. I Finland förekommer också mer psykotiska sjukdomar och genetisk schizofreni än i övriga Norden.

Island är ändå landet som sticker ut mest i den här frågan. Där konsumeras dubbelt mer antidepressiva läkemedel än i andra nordiska länder.

– Orsaken är att hälften av landets läkare är utbildade i USA så inställningen till medicinerna är annorlunda.

sairaanhoitaja jakaa potilaiden lääkkeitä sairaalan lääkekaapilla.
Bild: Yle

Enligt Gissler har man i Finland klarat av att kontrollera användningen av lugnande- och sömnläkemedel under de senaste åren.

– Med striktare kontroll har man också lyckats begränsa gatuhandeln.

Det är fortfarande ganska få finländare som äter mediciner för ADHD och medicineringen är främst koncentrerad till tonårspojkar. ADHD-diagnoser är fyra gånger vanligare bland pojkar än bland flickor.

I Sverige och Norge är det betydligt fler vuxna som äter medicin för ADHD än i Finland.

Överlag anser Gissler att finländarnas hälsa går mot det bättre – men jämför man med de andra nordiska länderna så ser man att det ännu finns rum för förbättring.

Artikeln är en omarbetning av Yle Uutisets artikel skriven av Jaana Hevonoja.

Diskussion om artikeln