Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SDP:s Haatainen vill tidigarelägga svenskundvervisningen: "Vi ska värna om Finlands tvåspråkighet"

Från 2017
Uppdaterad 30.10.2017 11:06.
Tuula Haatainen
Bild: Rikhard Husu / Yle

Som undervisningsminister gjorde Tuula Haatainen (SDP) svenskan frivillig i studentexamen. Nu vill hon tidigareläggare svenskundervisningen i skolan.

- Vi ska inte tillåta att en del barn och unga blir utan de studie- och arbetskarriärer som endast möjliggörs genom kunskaper i bägge nationalspråken, sade Haatainen i samband med Finlands svenska socialdemokraters kongress i Vasa.

Haatainen ser kritiskt på det det omstridda lagförslaget om regionala språkförsök i grundskolan.

Istället för att avskaffa språk borde vi tidigarelägga språkundervisningen i det andra inhemska språket och utveckla språkundervisningen, säger riksdagsledamoten och presidentkandidaten Haatainen.

Den obligatoriska studentsvenskan avskaffades under Haatainen

Haatainen hoppas att en tidigareläggning av svenskundervisningen skulle bidra till ett ökat intresse för svenskan i studentskrivningarna.

Svenskan har varit frivillig sedan 2005 då Tuula Haatainen var undervisningsminister i Matti Vanhanens regering.

Ångrar du beslutet att avskaffa studentsvenskan, Tuula Haatainen?

- Vi var tvungna att göra beslutet, eftersom det redan i ungefär åtta år hade pågått ett experiment som gjort det möjligt att välja bort svenskan.

- Vi frågade sakkunniga, lärare och rektorer. En stor majoritet ansåg att svenskan borde vara frivillig. Det var regeringens förslag som riksdagen godkände.

När man ser på resultaten, gick det som man önskade?

- Nu ser vi att intresset för att att skriva språk har minskat. Intresset för svenskan har också minskat.

- Mer allmänt borde vi frågan om studentexamen fungerar på bästa möjliga sätt. Vi borde lyfta upp frågan om hur vi kan förstärka inlärningen av språk.

Vasa centralsjukhus öde oroar

I sitt tal till kongressen uttryckte Haatainen också sin oro över Vasa centralsjukhus framtid.

- Som ordförande för social- och hälsovårdsutskottet i riksdagen vet jag hur aktivt FSD och många av er har varit för att trygga den svenska servicen i sote-reformen och bevara fulljouren i Vasa centralsjukhus.

Haatainen försäkrade att SDP kommer att fortsätta försvara Vasa centralsjukhus kamp för att bevara en omfattande jourverksamhet.

- Ett enat Finland betyder också att vi ska värna om Finlands tvåspråkighet och rätten till service på lika grunder. Inte bara på papper, utan framför allt i praktiken.

Diskussion om artikeln