Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tandlösa åldringar kunde vara friskare än de som nu har tänderna i behåll

Från 2017
Uppdaterad 29.10.2017 18:36.
Tandläkarens verktyg
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Livslängden har ökat och samtidigt har tandhälsan blivit bättre. Tänder som är i behåll men dåliga är ändå en inkörsport för ovälkomna infektioner och kan sätta stopp för operationer. Samtidigt är det allt fler unga snusare som får cancer.

Förr kunde gamlingarna vara nästan helt tandlösa. Då de tappat sina tänder och de var ersatta med löständer, var munnen och organsystemet trygga från infektioner. Nuförtiden har åldringarna tänderna kvar, men om de är i dåligt skick skapar de en farlig infektionsport till organsystemet.

Mängden äldre människor ökar och deras proportionella andel av befolkningen stiger snabbt. År 2015 fanns i Egentliga Finland 89 033 personer i åldern 65-84. Enligt en uppskattning har gruppen ökat med över 23 000 personer år 2030. För två år sedan var de som fyllt 85 år 13 772 till antalet. År 2030 beräknas de vara nästan dubbelt så många.

Samtidigt har en allt större del av befolkningen tänder jämfört med tidigare. Vid ÅUCS klinik för tand- och käksjukdomar räknar man med att utvecklingen ofrånkomligt innebär att mängden infektioner som beror på tänderna ökar. Något måste göras redan nu, så att munhälsan bland framtidens äldre kan bevaras på en trygg nivå.

– Obehandlade infektioner som har ursprung i tänderna och i munnen kan vara livshotande då de sprider sig, i synnerhet för åldringar med många olika sjukdomar, sammanfattar Tero Soukka, direktör för ansvarsområdet för mun- och käksjukdomar.

Snusare får cancer redan i tjugoårsåldern

Också muncancerfallen ökar i framtiden. Enligt undersökningen Hälsa 2000 har var femte finländare en slemhinneförändring i munnen. Den vanligaste elakartade tumören i munnen är skivepitelkarcinom, vilket förekommer mest hos äldre människor. Trots avancerade behandlingar är prognosen för överlevnad efter fem år av muncancer endast lite över 50 procent enligt Jaana Rautava, docent och specialisttandläkare vid ÅUCS klinik för mun- och käksjukdomar.

Förebyggande tandvård och levnadsvanorna har stor inverkan på munhälsan. Enligt Rautava är majoriteten av muncancerfallen förorsakade av tobak och alkohol och de kunde förebyggas genom att undvika dessa.

Både snus och elcigaretter har blivit populärare bland befolkningen under senare år. Båda kan klassas som farliga och kopplas till muncancerfall. Enligt Rautava är det troligt att cancerfallen bland brukare av dessa kommer att öka. Hittills har muncancer varit vanligast bland personer som fyllt 60, men i framtiden är de som drabbas allt yngre. Redan nu finns fall av muncancer bland 30-åringar och den yngsta snusande patienten med muncancerdiagnos har varit endast 23 år gammal, säger Rautava.

Diskussion om artikeln