Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

FDUV motsätter sig upphandling av tjänster

Från 2017
Uppdaterad 08.03.2018 14:16.
Ljusa manshänder i närbild
Bild: Yle/Anna Savonius

På förbundskongressen i Tammerfors uttrycktes oro om hur vårdreformen kommer att påverka tillgången till svenskspråkiga tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Man anser att regeringen inte har fört fram tillräckligt tydligt hur tjänster på eget modersmål kommer att påverkas i samband med social- och hälsovårdsreformen.

– När det sker upphandling av tjänster så är det mycket vanligt att just svenskspråkiga drabbas. Tjänsterna kan tas över av företag som säger att de erbjuder svensk service, men i praktiken är det bara på finska, säger FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.

Hon poängterar att det är extra viktigt att det finns service på det egna modersmålet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Det är frågan om en målgrupp ofta har kommunikationssvårigheter och många har inte alls någon möjlighet att ta till sig information på finska, säger Hemgård.

Lisbeth Hemgård
Bildtext Lisbeth Hemgård
Bild: FDUV/Sofia Jernström

– Det är en grupp som har svårt att försvara sina egna rättigheter, så därför är det viktigt att det finns såna som gör det.

Valde ny ordförande

På förbundskongressen i Tammerfors under veckoslutet valdes Mikaela Björklund från Närpes till ny ordförande från och med januari 2018.

Hon arbetar som universitetslärare vid Åbo Akademi. Hon är ordförande för stadsfullmäktige i Närpes, styrelsemedlem i Svenska Folkpartiet och vice ordförande i Österbottens förbund.

– Många centrala frågor som social-och hälsovårdsreformen och en ny funktionshinderlag är under arbete. Det är viktigt att svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga blir hörda och att behoven hos denna minoritet inom minoriteten blir tillgodosedda, säger Mikaela Björklund.

Diskussion om artikeln