Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

De orangefärgade saxarna är Fiskars dna – designklassikern tillverkas i Raseborg

Från 2017
Uppdaterad 05.11.2017 09:58.
Radio Vega Västnyland: Fiskars saxar fyller 50 år - Spela upp på Arenan

Det har gått 50 år sedan Fiskars orangefärgade saxar såg dagens ljus. De tillverkas fortfarande i Västnyland och enligt Fiskarsbolaget är det självklart att det fortsätter så.

Fiskars saxar har hållit sin kännspaka design under sina femtio år. Idén är att konsumenterna lätt ska känna igen dem, säger produktutvecklingsdirektör Petteri Masalin.

Men eftersom både människorna och omgivningen har förändrats på ett halvt sekel, så har också saxarna utvecklats.

- Den ursprungliga saxen var mindre. Men eftersom människorna har vuxit har också saxarna blivit större, säger Masalin.

Fiskars saxar.
Bildtext Fiskars saxar har förändrats i takt med människorna.
Bild: Yle/Minna Almark

Saxarna utsätts regelbundet för olika slags test för att få dem så slitstarka som möjligt; de genomgår bland annat falltest, rotationstest och salttest.

Dessutom ska de tåla större temperaturskillnader än för femtio år sedan, då det till exempel inte fanns några diskmaskiner.

- Saxarna har blivit ett universalredskap som används i hushåll, trädgårdar och på fabriker och de måste tåla ännu mera än sina föregångare.

Alla produkter utgår från saxarna

Saxarnas historia startade i brukssamhället Fiskars redan på 1830-talet. De kännspaka orangefärgade saxarna föddes sedan år 1967.

I dag tillverkas de i Billnäs, som ligger ett tjugotal kilometer från fabrikens ursprungliga plats.

Under de senaste femtio åren har Fiskarsbolaget målmedvetet byggt upp en bild kring sina produkter. Begrepp som hållbar design och kvalitet är nyckelord i det varumärke som man har skapat.

Att saxarna tillverkas i Billnäs i Finland är en stark del av varumärket, säger Petter Masalin.

- Det stöder vårt brand och berättelsen om produkten. Det ger en bild av att vi fortfarande skapar den ikoniska saxen.

Petteri Masalin, produktutvecklingsdirektör vid Fiskars Ab.
Bildtext Produktutvecklingsdirektör Petteri Masalin.
Bild: Yle/Minna Almark

Petteri Masalin menar att det har en betydelse för konsumenterna i USA, Australien och Asien om det står ”Made in Finland” på saxarna.

- Made in Finland är Fiskars hela historia. Eftersom Fiskars är ett finskt företag är det svårt att föreställa sig att saxarna skulle produceras någon annanstans.

Överlag har saxarna ett stort symbolvärde för aktiebolaget, fortsätter han.

- På sätt och vis är saxarna fortfarande vårt dna som vi utgår från när vi utvecklar nya produkter. Man måste minnas var produkter har fötts och varför.

Strategiskt att flytta produktion utomlands

I dag tillverkar många finländska företag sina produkter utomlands. Fiskars är inget undantag och har flyttat en hel del av sin produktion till fabriker på olika platser i världen.

Det har lett till samarbetsförhandlingar här hemma och många har mist sina jobb.

Fiskars saxar.
Bildtext Varje sax testklipps.
Bild: Yle/Minna Almark

Som mest har det jobbat 600 personer på fabriken i Billnäs. I dag är de anställdas antal 200; lite mer än hälften av dem tillverkar saxar medan de övriga sysslar med att producera yxor och snöredskap.

De senaste samarbetsförhandlingarna skedde år 2016. Då beslöt Fiskars att sluta producera trädgårdsredskap i Billnäs och i stället koncentrera tillverkningen till Fiskars fabrik i Polen.

I den vevan miste lite på 60 personer sina jobb.

- Det är aldrig roligt när man ska minska personal och det blir samarbetsförhandlingar. Men jag förstår utvecklingen eftersom marknaden finns i Europa. Det blir en mera strategisk fördelning mellan fabrikerna, säger inköpschef Britt-Marie Granström.

Otänkbart att saxarna flyttar bort

Petteri Masalin understryker att det finns många orsaker till att Fiskars flyttar sin produktion utomlands.

Det handlar bland annat om konkurrens och om att snabbare kunna tillgodose konsumenterna med produkter, säger han.

- Men saxtillverkningen kommer att stanna här som hittills eftersom det är viktigt för varumärket.

Fiskars saxar.
Bildtext Lite på 100 personer jobbar med att tillverka saxar i Billnäs.
Bild: Yle/Minna Almark

Päivi Hallgren jobbar som skiftesansvarig och är en av de 200 anställda på Fiskars fabrik i Billnäs. För henne är tanken att Fiskars saxar inte tillverkades i Finland är väldigt främmande.

- Jag har aldrig tänkt på att saxproduktionen kunde flytta bort. Då skulle bottnen falla ur produkten, säger hon.

Snabbare produktion förbättrar konkurrenskraften

Britt-Marie Granström började jobba på Fiskars år 1974 och har haft fast anställning sedan 1979. Under den tiden har en hel del förändrats, säger hon.

- Det har blivit lite mera hektiskt och man ska kunna reagera snabbare och flexiblare. Då produktsortimentet har ändrat har det också ställt nya krav.

I praktiken innebär det att fabriken snabbare kan få fram en produkt då det behövs. Också de enskilda arbetsskedena har minskat under årens lopp för att man ska vara så konkurrenskraftig som möjligt.

Inköpschef Britt-Marie Granström på Fiskars Ab.
Bildtext Inköpschef Britt-Marie Granström.
Bild: Yle/Minna Almark

Det som talar för att saxarna kan fortsätta tillverkas i Billnäs är bland annat att kunnandet finns här, säger Granström.

- Dessutom har vi lämpliga produktionsmaskiner och vi har årliga investeringsplaner för att upprätthålla och utveckla maskinparken.

För Päivi Hallgren har fabriken i Billnäs alltid varit en trygg arbetsplats. Det är många i hennes bekantskapskrets som jobbar eller har jobbat där.

- Fiskars är en viktig arbetsgivare i Raseborg. Om fabriken slutade skulle det förändra hemskt mångas liv, så jag hoppas att den hålls kvar här, säger hon.

Olika behov i olika länder

I dag gäller det för Fiskars att identifiera vilka utmaningar som kommer i framtiden och göra nya produktförändringar.

Man jobbar också hela tiden med att folk ska känna igen Fiskars produkter, säger Masalin.

- Olika brand kommer varje dag och konkurrenterna kommer med nya produkter varje månad. På sätt och vis har folk insett att vi har långlivade produkter med hög kvalitet. Fiskars är globalt mera känt nu än på 80-talet.

Fiskars jubileumssaxar är vita och blå.
Bildtext Jubileumssaxen är vit och blå.
Bild: Yle/Minna Almark

Också saxmodellerna utvecklas efter de behov som finns runt om i världen. I USA är det till exempel modernt med pyssel och till det behövs det olika slags saxar.

Det viktiga är att alla saxar är igenkännbara som Fiskars saxar, säger Petteri Masalin.

- Det finns ännu länder där våra saxar inte är kända och det betyder mycket jobb för oss att komma in på marknaden i alla länder. Men saxar behövs alltid!